Now showing items 1-10 of 10

  • Atribuce autorství básnických textů 

   Defence status: DEFENDED
   Plecháč, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 11. 2019
   Název práce: Atribuce autorství básnických textů Autor: Mgr. Petr Plecháč, Ph.D. Katedra: Ústav českého národního korpusu Školitel: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. ABSTRAKT Pro rozpoznávání autorství básnických textů nabízí ...
  • Částice v korpusech psané a mluvené češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
  • Monokolokabilní slova v češtině a dalších evropských jazycích 

   Defence status: DEFENDED
   Šíková Hrejsemnová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předkládaná diplomová práce se zabývá v české odborné literatuře doposud málo pojednávaným tématem monokolokability na lexikální rovině. Vymezuje se proti jejímu stávajícímu pojetí jako okrajové záležitosti v rámci frazeologie ...
  • Postavení číslovek v systému slovních druhů 

   Defence status: DEFENDED
   Paldusová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vymezení slovního druhu číslovek a jeho postavením v systému slovních druhů. Nejprve se stručně věnuje historii a současným postojům k obecné slovnědruhové otázce v kontextu ...
  • Překladová čeština a její charakteristiky 

   Defence status: DEFENDED
   Chlumská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 11. 2015
   Název práce: Překladová čeština a její charakteristiky Autor: Mgr. Lucie Chlumská Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. Abstrakt: Ačkoli překladová literatura tvoří v českém ...
  • Registrová variabilita českých internetových textů 

   Defence status: DEFENDED
   Henyš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The aim of this thesis is to analyse register variation among Czech internet texts. The method is based on multi-dimensional approach introduced by Douglas Biber. The initial part of the thesis describes various salient ...
  • Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tartakovskaya, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   TARTAKOVSKAYA, A. Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, 2011 Vedoucí práce: Václav Cvrček, Ph.D. Počet stran: 66 + 6 přílohy Klíčová slova: Spojovací výraz, spojka, psaná ...
  • Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Tartakovskaya, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   TARTAKOVSKAYA, A., Spojovací výrazy v mluvené a psané češtině Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, 2012 Vedoucí práce: Václav Cvrček, Ph.D. Počet stran: 74 + 6 přílohy Klíčová slova: Spojovací výraz, spojka, ...
  • Srovnání tradičního slovníkového popisu a korpusu psané češtiny s ohledem na sémantickou prozodii 

   Defence status: DEFENDED
   Vovchuk, Oleksandr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Slovníky češtiny byly budovány v předkorpusové éře, je proto pochopitelné, že některé výklady v nich obsažené nejsou schopny reflektovat fakt, že určité lexémy preferují určitý typ kontextu - sémantickou prozódii (následky ...
  • Tvary osobních zájmen já a on - vývoj jejich kodifikace a současný stav 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tématem této bakalářské práce jsou tvary osobních zájmen já a on, jejichž kodifikace se od 30. let minulého století změnila, a příbuzné tvary zájmena jenž. Práce rozebírá články, které změny kodifikace navrhovaly nebo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV