• Analýza antimikrobiálních peptidů v jedových žlázách čmeláků 

   Defence status: DEFENDED
   Janechová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Rozšiřující se rezistence bakterií na tradiční antibiotika podpořila zájem o nalezení nových látek k jejich výrobě. Antimikrobiální peptidy mají srovnatelné účinky s klasickými antibiotiky, ale odlišný mechanizmus působení, ...
  • Analýza diesterů diolů v novorozeneckém mázku pomocí HPLC/APCI-MS2 

   Defence status: DEFENDED
   Šubčíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Novorozenecký mázek je přirozený biofilm pokrývající pokožku lidského plodu od třetího trimestru těhotenství. Má hydratační, regenerační a antimikrobiální účinky. Složky novorozeneckého mázku zodpovědné za tyto jeho ...
  • Analýza lipidů novorozeneckého mázku chromatografickými metodami a hmotnostní spektrometrií 

   Defence status: DEFENDED
   Míková, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   (EN) Vernix caseosa is a white creamy substance that covers the skin of a newborn. It is produced during the third trimester by the skin of the baby and remains there until the age of one or even two weeks. It is uniquely ...
  • Charakterizace lipidů se čtyřmi esterovými vazbami v novorozeneckém mázku pomocí HPLC/MS 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Sabina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Diplomová práce se věnuje analýze triacylglycerolových estolidů (TG-est) pomocí HPLC/MS. Tyto lipidy obsahují čtyři esterové vazby. Vyskytují se v některých rostlinných olejích a u savců slouží jako zásobní forma metabolicky ...
  • Chromatographic and mass-spectrometric analysis of lipids of vernix caseosa 

   Defence status: DEFENDED
   Vavrušová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   Lipidomics is a rapidly expanding research field that has captured extensive attention worldwide in the past few years due to the increasing awareness of the crucial roles of lipids in biological systems. The aim of ...
  • Development and applications of ambient mass spectrometry techniques 

   Defence status: DEFENDED
   Rejšek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 11. 2017
   (CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i ...
  • Hmotnostní spektrometrie s chemickou ionizací za atmosférického tlaku při nízkých průtocích: konstrukční řešení a využití 

   Defence status: DEFENDED
   Strmeň, Timotej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   (EN) The first part of the thesis describes the ionization reactions in the APCI source in the presence (enclosed configuration) and absence (open configuration) of the ion source housing. Commercial APCI source was modified ...
  • Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu 

   Defence status: DEFENDED
   Rumlová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   This diploma thesis deals with hyphenation of liquid chromatography with mass spectrometric detection based on microfluidic chip. Firstly, a miniaturized ion source for atmospheric-pressure chemical ionization (APCI), and ...
  • Lipidomic analysis of vernix caseosa 

   Defence status: DEFENDED
   Harazim, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Metody analytické chemie jsou v lipidomice široce používané, a to zejména chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií či nukleární magnetická rezonance. Díky těmto technikám je možné identifikovat i lipidy vyskytující ...
  • Nové matrice pro MALDI-MS analýzu lipidů 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   V této práci zaměřené na výzkum nových matric pro MALDI-MS analýzu lipidů bylo otestováno několik solí organických kyselin jako potenciálních matric pro analýzu uhlovodíků a voskových esterů. Již dříve se ukázalo, že k ...
  • Separace a identifikace lipopeptidů pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Pravdová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   4 Abstrakt Lipidace proteinů zaujímá významné místo ve skupině posttranslačních modifikací. Zastává důležitou roli v procesech diferenciace buněk nebo synaptických přenosů. Změny v přítomnosti lipidovaných proteinů může v ...
  • Strukturní analýza přírodních látek s větvenými alifatickými řetězci pomocí hmotnostní spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Strmeň, Timotej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mastných alkoholů pomocí hmotnostní spektrometrie. Teoretická část shrnuje základní poznatky o mastných alkoholech, jejich výskytu, vlastnostech, analýze a využití. Experimentální ...
  • Studium biosyntézy lipidů při hypoxii pomocí chromatografie a hmotnostní spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Mušutová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   5 Abstract The topic of this diploma thesis is the study of lipide biosynthesis in a hypoxic environment with the use of chromatography and mass spectrography. The first part of the thesis explains the theoretical basis ...
  • Určování poloh dvojných vazeb u triacylglycerolů pomoci HPLC/APCI-MS2 

   Defence status: DEFENDED
   Háková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Triacylglyceroly se řadí k jedné z nejhojněji zastoupené lipidové třídě. Jejich chemické, fyzikální i biologické vlastnosti se liší v závislosti na stupni nenasycenosti a polohách dvojných vazeb v acylech. Tato diplomová ...
  • Využití ambientních ionizačních technik v hmotnostní spektrometrii 

   Defence status: DEFENDED
   Rejšek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Klíčová slova: ambientní ionizační techniky; hmotnostní spektrometrie; desorpční ionizace elektrosprejem; desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku; tenkovrstvá chromatografie, lipidy, zobrazovací hmotnostní spektrometrie ...
  • Využití DESI/DAPPI-MS a MALDI-MS pro studium biologických objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Kaftan, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 11. 2013
   (EN) Presented PhD thesis was aimed at the utilization of desorption ionization mass spectrometric techniques to study different types of biological samples. An important part of this thesis was the construction of a ...
  • Vývoj a aplikace miniaturizovaného iontového zdroje pro fotoioniozaci za atmosférického tlaku (HPLC/MS) 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvasilová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Vývoj miniaturizovaného iontového zdroje pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (HPLC/MS) 

   Defence status: DEFENDED
   Rumlová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Tato práce se zabývá miniaturizovaným iontovým zdrojem pro chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI), jehož klíčovou součástí je skleněný vyhřívaný mikrofluidní čip. Iontový zdroj byl sestaven z mikrofluidního čipu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV