• Aspekty transnacionalismu a reemigrantů z rumunského Banátu 

   Mertlík, Arnošt (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou transnacionálních vazeb u reemigrantů z rumunského Banátu, kteří se v Banátu narodili a nyní žijí v České republice. Pozornost je zde věnována migrační ...
  • Konstrukce identity dlouhodobě zaměstnaných Romů v Litvínově 

   Gonsiorová, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Autorka se v práci zabývá konstrukcí identity dlouhodobě zaměstnaných Romů ve městě Litvínov. Vychází z předpokladu, podpořeného několika výzkumy, že ve městě Litvínov, které se nachází v severních Čechách, budou Romové ...
  • Krátký neprofesionální film jako žánr současného folklóru. Možnosti jeho výzkumu na webu v antropologické a sociologické perspektivě 

   Kubík, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Tato explorační studie si klade za cíl vymezit krátký neprofesionální film jako relevantní předmět studia pro antropologii a sociologii. Nejprve je v práci krátký neprofesionální film vymezen jako produkt lidové kultury, ...
  • Liminalita v moderní společnosti: Erasmus jako přechodový rituál 

   Picková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   This bachelor's thesis focuses on the topic of liminality in modern rites of passage which are represented here by the Erasmus+ programme. It looks at how some of its aspects differ from the liminal phase of ritual as ...
  • Migrační rozhodování Vietnamců v ČR: "Starousedlíci" příchozí před rokem 1989 

   Hora, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
  • Motivace dívek ke studiu vědeckotechnických oborů vysokých škol 

   Bašusová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Práce Motivace dívek ke studiu vědeckotechnických oborů vysokých škol se věnuje problému nízkého počtu dívek na školách vědeckotechnického zaměření. Zkoumá, jak jsou dívky ke studiu motivovány, jaké vlivy na ně při výběru ...
  • Náboženská konverze a úloha náboženství v současné společnosti 

   Fischerová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá náboženskou konverzí ke křesťanství v současné české společnosti. Pojem náboženské konverze je zde vymezen jako "obrácení" se od "nevíry" ke křesťanské víře. Konverze je zkoumána kvalitativním ...
  • Přenos hodnotového modelu vegetariánství z rodičů na děti 

   Vastlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   (abstrakt) Tato bakalářská práce se, jak již její samotný název vypovídá, zabývá pojetím výchovy vlastního potomka rodičem vegetariánem, případně veganem. Je zde zkoumáno to, zda se snaží o předání vlastního modelu hodnot ...
  • "Quater-life crisis" po Česku aneb Jak generace českých mileniálů čelí výzvám dospívání 

   Gonsiorová, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Autorka se v diplomové práci zabývá krizí mladého věku, v populární literatuře známé spíše pod anglickým pojmem Quarter-life crisis, a zkušeností, kterou s tímto fenoménem mají mladí Češi z generace mileniálů. Vzhledem k ...
  • Sociální integrace mongolské menšiny v České republice 

   Roztočilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Práce se zabývá začleňováním zástupců mongolské menšiny do české společnosti. Vychází z teorie, která vymezuje integraci jako čtyřdimenzionální proces, který spočívá v strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační ...
  • Spiritual Journeys, Everyday lives. Paths of Western Practitioners of Buddhism in the Consumer Society 

   Vimr, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato Bakalářská práce zkoumá každodenní životy západních buddhistů v konzumní společnosti pomocí kvalitativních, (auto)etnografických metod. Zásadní otázky se týkají způsobů, jakými buddhistické hodnoty a praxe interagují ...
  • Stigmatizace rozumově nadaných dětí 

   Roubíčková, Koleta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato práce se zabývá stigmatizací rozumově nadaných dětí, zejména na situaci v České republice. Toto téma není v ČR odborně rozebráno, v zahraniční literatuře existuje pár výzkumů na toto téma, nemají však sociologické ...
  • Studenti Erasmu, kulturní šok a proces adaptace 

   Hofmannová, Zdena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá kulturním šokem a adaptací u studentů programu Erasmus na základě výzkumu se studenty na irské univerzitě. Výzkum probíhal prostřednictvím biografických rozhovorů s devíti studentkami ...
  • Vliv existence vietnamských restaurací na pocit důstojnosti vietnamských imigrantů v ČR 

   Kočová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
  • Život řádových sester de Notre Dame 

   Kadeřávková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Ve své práci se autorka zabývá underlifem řádových sester de Notre Dame, a to ve dvou vybraných komunitách v Praze Krči a v Horažďovicích. Celý koncept této práce je postaven na teorii totální instituce tak, jak jí ve svém ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV