• Actuarial Mathematics in Non Life InsurancePojistná matematika 

   Defence status: DEFENDED
   Jedlička, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Anuity s náhodnými úrokovými mírami 

   Defence status: DEFENDED
   Sviteková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   The thesis describes accumulated values of annuities with yearly payments under independent random interest rates. The thesis focuses on general annuities with payments varying in arithmetic and geometric progressions which ...
  • Dekompoziční metody pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Práce se věnuje zobecněním klasických metod typu exponenciálního vyrovnávání pro jednorozměrné časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami. Prezentována jsou zobecnění jednoduchého exponenciálního vyrovnávání, Holtovy ...
  • Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné v ekonometrii 

   Defence status: DEFENDED
   Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
   V předložené práci studujeme diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Začneme binárními proměnnými. Ukážeme příklad na praktických datech, ve kterém předvedeme možnosti softwaru EViews a doplníme je o vlastní procedury, ...
  • Dynamická analýza portfolia pomocí Kalmanova filtru 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Dana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   Cílem této práce je představit poměrně novou metodu dynamické analýzy portfolia, která na základě výnosů portfolia odhadne složení tohoto portfolia. V práci popisujeme problematiku Kalmanova filtru a stavového modelování. ...
  • Ekonometrické modely pro český pojistný trh 

   Defence status: DEFENDED
   Vichr, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Vztahy mezi jednotlivými pojistnými proměnnými představujícími finanční toky českého pojistného trhu je možné efektivně modelovat s využitím dynamické soustavy lineárních simultánních rovnic. Zdrojem podkladových dat k ...
  • Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrych, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultálních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý ...
  • Ekonometrické SUR modely závislých run-off trojúhelníků v neživotním pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Vágner, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Bakalářská práce se zabývá odhadem technických rezerv v neživotním pojištění. Pro odhady se využívá SUR modelu, který umožňuje do výpočtu zahrnout korelace mezi vý- vojovými trojúhelníky, vstupními daty. Zvolený model je ...
  • Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Koritarová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. ...
  • Holtova-Wintersova metoda s chybějícími pozorováními a její aktuárské aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Gregor, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Název práce: Holtova-Wintersova metoda s chybějícími pozorováními a její aktuárské aplikace Autor práce: Jiří Gregor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Tomáš ...
  • Interest rates models in continous time 

   Defence status: DEFENDED
   Garajová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   The core of this work is to introduce the probabilistic techniques used in widely applied financial models and to formulate the term structure of interest rates using the continuous-time no-arbitrage framework. Stochastic ...
  • Interní modely v solventnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mertl, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Title: Solvency Internal models Author: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: The subject of thesis is assessment of calculation methods on capital adequacy of currently implemented regulation in insurance industry called Solvency ...
  • Kĺzavé priemery v časových radoch 

   Defence status: DEFENDED
   Uhliarik, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   This thesis focuses on time series analysis usikng methods based on moving averages, especially the method based on the approximation of the trend compo- nent of a time series by polynomial functions. In the theoretical ...
  • Kointegrace a EC model 

   Defence status: DEFENDED
   Asipenka, Hanna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Práce se zabývá pojmem kointegrace časových řad a s ním souvisejícím mo- delem korekce chyby. Nejprvé jsme zavádíme základní pojmy, definice a věty, které jsou nezbytné pro pochopení látky dalších kapitol. Poté se věnujeme ...
  • Kovarianční funkce prostorově-časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Tetíková, Vendula (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Space-time series and their covariance function are very important in areas such as meteorology, hydrology and evolutionary biology. This diploma thesis concentrates on space-time covariance functions and on the way how ...
  • Kreditní riziko 

   Defence status: DEFENDED
   Truksová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
  • Median in some statistical methods 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 2. 2018
   Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako ...
  • Median in some statistical methods 

   Defence status: DEFENDED
   Bejda, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 12. 2017
   Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are ...
  • Methods for periodic and irregular time series 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Title: Methods for periodic and irregular time series Author: Mgr. Tomáš Hanzák Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Abstract: The thesis primarily ...
  • Míry rizika ve financích a pojišťovnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Krch, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Hlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV