• Alternativy důstojného umírání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, Libor (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   ANOTACE: Diplomová práce "Alternativy důstojného umírání v České republice" se zabývá současným stavem v českém zdravotnictví v oblasti pacientů v terminálním stadiu života, jejich možnostmi ve výběru poslední cesty tak, ...
  • Case management a jeho význam pro člověka se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Koukalová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Tato diplomová práce popisuje kontext case managementu pro lidi se schizofrenií v České republice. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována systému péče o lidi s duševní poruchou, jejímu vývoji a ...
  • Charita ČR, poslání, činnost a vize v současné české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mossóczy, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Úvodní část mé práce vymezuje pojem charita a související pojmy, první kapitola formuluje základní teoretická východiska charitativní práce. Následující kapitola pak stručně shrnuje proměny charitativní praxe v českém a ...
  • Dětská prostituce a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Formánková, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Téma mé diplomové práce je dětská prostituce a její prevence. Cíle práce je přehledová studie o sociální práci na základě odborné literatury a stručná ilustrace tohoto jevu na základě rozhovoru s odborníkem a kazuistikou ...
  • Domácí paliativní péče jako laskavá cesta k důstojnému konci života - možnosti sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Adamčíková, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The aim of thesis is to create an overview of the holistic concept of domestic palliative care in the context of social work. This overview includes identification of the needs of people in the terminal stage of life and ...
  • Důsledky legalizace prostituce ve Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Keilová, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Cílem diplomové práce je zjistit souvislosti mezi legalizací prostituce a obchodováním s lidmi. Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části se zaměřuji na popis důležitých pojmů. Definuji pojem obchodování s lidmi ...
  • Etické souvislosti výkonu sociálně právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Diplomová práce se nazývá "Etické souvislosti výkonu sociálně právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností". Cílem diplomové práce je popsat etická dilemata v přímém kontaktu s nezletilými dětmi a ...
  • Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 6 - Suchdol 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Community planning of social services is not the current topic in the society. The diploma thesis goal is to realize a study review of community planning of social services in the Czech Republic and to describe the actual ...
  • Možnosti psychosociální podpory rodičů dětí s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   V první části této práce shrnuji teoretické poznatky z oblastí, které se týkají charakteristiky pervazivních vývojových poruch, dále pak kapitola zaměřená na rodinu a vyrovnávací mechanismy s diagnózou a přijetím dítěte. ...
  • Možnosti zaměstnávání ohrožené mládeže v kontextu principů nízkoprahovosti a sociálního podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Štepita, Branislav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato práce zkoumá specifika a potřeby rizikové mládeže na pracovním trhu, a to jak z literatury a vlastní zkušenosti autora (1. kapitola), tak formou kvalitativního šetření (2. kapitola). Nalezeným výsledkem je pět základních ...
  • Paliativní péče o děti 

   Defence status: DEFENDED
   Tačík, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The diploma thesis is focused on the field of children's palliative care. The objective of the thesis is to find out the current state of children's palliative care and ways of social work with families with children in ...
  • Paliativní péče o umírající s mentálním postižením v chráněných bytech 

   Defence status: DEFENDED
   Hušnerová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Má diplomová práce se nazývá Paliativní péče o umírající osoby s mentálním postižením v chráněných bytech. Záměrem textu je vytvořit přehledovou studii paliativní péče o umírající s mentálním postižením. Rozhodla jsem se ...
  • Paliatívna starostlivosť v Slovenskej republike a možnosti sociálnej práce - komparácia vybraných aspektov s Českou republikou 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Adriána (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   This diploma thesis describes Opportunities of Social Work in paliative care in Slovak republic and compares seleccted aspects with Czech republic. Main goal of this work was describe system of paliative care in Slovak ...
  • Problematické situace v období těhotenství a v prvním roce života dítěte z pohledu muže 

   Defence status: DEFENDED
   Votíková, Henrieta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   V bakalářské práci "Problematické situace v období těhotenství a v prvním roce života dítěte z pohledu muže" jsem se věnovala otázce otcovství v zátěžových životních situacích a zjistila jsem, že většina otců, kteří ...
  • Psychobiografický model péče v Domově Palata - role a spolupráce sociálního pracovníka s pracovníky v sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Zetochová, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Diplomová práce se zaměřuje na využití psychobiografického přístupu v péči v Domově Palata. Hlavním cílem práce je zmapovat a vymezit, jakou roli sehrávají sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách při práci ...
  • Psychosociální aspekty mateřství žen s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Jančová, Radana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem mé práce je zmapovat problémy, s nimiž se matky na vozíku v rámci svého těhotenství a rodičovství setkávaly, a jak je řešily. Poskytuje přehled možností psychosociálních služeb pro tuto cílovou skupinu a na základě ...
  • Psychosociální kontext komunikace s adoptovaným dítětem 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Radka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Psychosociální kontext panické poruchy (komunikační bariéry s nejbližším okolím klienta) 

   Defence status: DEFENDED
   Svitáková, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Diplomová práce Psychosociální kontext panické poruchy - komunikační bariéry s nejbližším okolím klienta se zabývá vlivem panické poruchy na sociální aspekty života klienta. Práce vymezuje pojem panická porucha, nabízí ...
  • Psychosociální kontext uprchlictví se zaměřením na zátěžové životní situace v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Předotová, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Diplomová práce "Psychosociální kontext uprchlictví se zaměřením na zátěžové životní situace v ČR" se zaměřuje na prožívání zátěžových situací v životě uprchlíků v České republice. Úvodní kapitola se zabývá základní ...
  • Psychosociální kontext výchovy dětí v lesbické rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Loužilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Diplomová práce Psychosociální kontext výchovy dětí v lesbické rodině pojednává o lesbickém rodičovství. Práce se zabývá problematikou rodiny obecně, dále fenoménem homosexuality, lze v ní najít kapitolu o sebepojetí a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV