Now showing items 1-18 of 18

  • Disperzní částice v hliníkových slitinách 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 2. 2009
   As a preparation for the study of dispersed particles in the aluminium alloys the ALCHEMI method was tested on a simple model material. This method combines the X-ray spectrum analysis and the dynamic diffraction to provide ...
  • Distribution of dispersoids in rapidly solidified aluminium alloys. 

   Defence status: DEFENDED
   Bajtošová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Práca sa zaoberá analýzou disperzných častíc vytvorených počas nerovnovážneho stuhnutia kvaternárnej Al-Fe-Mn-Si zliatiny pripravenej metódou spojitého odlevu medzi valcami a ich transformáciou po následnom tepelnom ...
  • Microstructural changes in thin metallic foils 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method. 

   Defence status: DEFENDED
   Zimina, Mariia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Název práce: Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce Autor: Mariia Zimina Abstrakt: Mikrostruktura hořčíkové slitiny AZ31 připravená metodou plynulého odlévání mezi válce ...
  • Microstructure and mechanical properties of lightweight structural AZ31 alloy prepared by twin-roll casting method. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zimina, Mariia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 2. 2017
   Název práce: Mikrostruktura a vlastnosti lehké slitiny AZ31 připravené plynulým odléváním mezi válce Autor: Mariia Zimina Abstrakt: Mikrostruktura hořčíkové slitiny AZ31 připravená metodou plynulého odlévání mezi válce ...
  • Microstructure and properties of Al-Li based alloys 

   Defence status: DEFENDED
   Belejová, Sára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Táto bakalárska práca je venovaná štúdiu rýchlo utuhnutých kovových pásikov pripravených z dvoch zliatin na báze Al-Li tretej generácie. Cieľom práce je poskytnúť počiatočné informácie o tejto novej triede materiálov, ktoré ...
  • Microstructure and properties of enhanced twin-roll cast aluminium alloys. 

   Defence status: DEFENDED
   Poková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Three aluminium alloys from AA3003 series modified by zirconium were pre- pared by twin-roll casting. The role of composition, heat treatment and deforma- tion by cold-rolling or equal channel angular pressing on evolution ...
  • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti hliníkových slitin po intenzivní plastické deformaci 

   Defence status: DEFENDED
   Bajer, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Nové technologie výroby součástí v automobilovém a leteckém průmyslu a požadavky na zlepšení mechanických a korozních vlastností kovových materiálů v obalovém průmyslu podněcují využívání vysoce inovativních a nekonvenčních ...
  • Mikrostruktura nerovnovážných tuhých roztoků na bázi Al-Mn 

   Defence status: DEFENDED
   Poková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tepelné výměníky v automobilovém průmyslu jsou často vyráběny z hliníkové slitiny AW 3003. Současná snaha o redukci hmotnosti automobilů vede k potřebě snížit tloušťku fólií, ze kterých se výměníky vyrábí. Aby se vyhovělo ...
  • Nanoscale AFM and TEM observations of elementary dislocation mechanisms 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Single crystals of iron with 20, 28 and 40 at. % aluminium were deformed in compression at room temperature. The later two alloys were deformed also at temperatures in the range of yield stress anomaly. Room temperature ...
  • Stability of dispersoids in aluminium alloys at elevated temperatures. 

   Defence status: DEFENDED
   Králík, Rostislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   Hliníková slitina AA8079 připravena plynulým odléváním mezi válce je běžně používána pro výrobu tenké potravinářské fólie. Vzhledem k použité metodě odlévání a složení slitiny je struktura litého materiálu značně nehomogenní ...
  • Stability of dispersoids in aluminium alloys at elevated temperatures. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Králík, Rostislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 11. 2022
   Hliníková slitina AA8079 připravena plynulým odléváním mezi válce je běžně používána pro výrobu tenké potravinářské fólie. Vzhledem k použité metodě odlévání a složení slitiny je struktura litého materiálu značně nehomogenní ...
  • Strukturní změny v hliníkových slitinách studované pomocí in-situ transmisní elektronové mikroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Bajer, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Hliníkové slitiny typu 6### jsou hojně využívány v průmyslu. Aby se docílilo jejich optimálních vlastností, musí slitina po odlití před vlastním použitím projít sérií kroků. První z nich je homogenizační žíhání slitiny v ...
  • Studium rozdělení disperzních částic v nerovnovážně utuhnutých hliníkových slitinách 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Studium tepelné stability materiálů pomocí elektronové mikroskopie. 

   Defence status: DEFENDED
   Králík, Rostislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Předkládaná práce se zabývá studiem tepelné stability slitin Al-Fe-Mn-Si sys- témů vyrobených plynulým odléváním mezi válce, při němž dochází k intenziv- nímu ochlazení a plastické deformaci slitin. Cílem je zmapovat procesy ...
  • Úprava fyzikálních vlastností aluminidů železa tepelným pracováním a aditivy 

   Defence status: DEFENDED
   Komenda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
  • Vlastnosti tenkých vrstev studované pomocí in-situ TEM. 

   Defence status: DEFENDED
   Bajtošová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Mechanické vlastnosti široko aplikovateľných tenkých nanokryštalických filmov sú už nejakú dobu objektom záujmu pre ich rozdiely od vlastností typicky pozorovaných v objemových materiáloch so zrnami na mikrometrovej škále. ...
  • Vliv dispersoidů na rekrystalizaci hliníkových slitin. 

   Defence status: DEFENDED
   Poková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV