• AIDS and polygamy in Sub-Saharan Africa 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Cílem této práce je přispět k pochopení vztahů mezi AIDS, mnohoženstvím a ekonomickou situací dané země či jednotlivce rozborem a diskutováním určitých konkrétních otázek, a přidáním některých nových myšlenek k existujícím ...
  • Analysis of Determinants of Carsharing 

   Defence status: DEFENDED
   Špiroch, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Sdílená ekonomika je fenomén, který je v naší společnosti čím dál víc rozšířený. Tato práce se zaměřuje na případ B2C carsharingu. Na základě posbíraných dat jsme sestavili několik ekonometrických modelů zkoumající ...
  • Art as a Financial Investment: Estimation of Art Returns and Portfolio Diversification 

   Defence status: DEFENDED
   Konstantinova, Elizaveta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   The thesis at hand examines risk, return and portfolio diversification oppor- tunities of the art market. In order to analyse price dynamics at the peculiar and unique art market scene and provide a reader with a basic ...
  • Children and cheating - A field experiment with individuals and teams 

   Defence status: DEFENDED
   Korbel, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 3. 2014
   This thesis presents a field experiment drawing interferences on the lying be- havioural patterns among grammar school students. Students were filling in non-related questionnaire for which they were rewarded. They rolled ...
  • Children and cheating: A field experiment with individuals and teams 

   Defence status: DEFENDED
   Korbel, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Tato práce prezentuje experiment zkoumajíci schémata podvádění mezi stu- denty gymnázií. Studenti vyplnili nesouvisející dotazník, za který byli následně odměněni. Hodili kostkou a za příslušný počet na kostce dostali ...
  • Commercialization in Microfinance 

   Defence status: DEFENDED
   Švenka, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato práce se zabývá komercializací mikrofinancí. Konkrétně jedním z jejích možných negativních dopadů - tzv. Mission driftem. Mikrofinance by se daly popsat jako finanční nástroj, který umožňuje poskytování bankovních ...
  • Comparison of progress in information processing after a term of studies of mathematical and non-mathematical programs 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurovčíková, Edita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Podľa neoklasickej mikroekonómie by nemalo záležať na spôsobe, akým je informácia podaná jednotlivcom. Výskumy však ukazujú opak. V mojej bakalárskej práci najprv predstavujem pojem behaviorálna ekonómia and popisujem ...
  • The correlations of economic changes to the super luxury car sector 

   Defence status: DEFENDED
   Hönig, Maximilian (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Within the thesis, the effects of macroeconomic and societal changes on the sale of Ferrari automobiles is examined. The main focus of this thesis is to discover, whether known factors, influencing luxury goods and total ...
  • Crowdfunding: What makes a project desirable? 

   Defence status: DEFENDED
   Navarová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Crowdfunding has become a popular option for financing new projects and businesses. The study explores the factors that influence the project's success from the creator's point of view. The analysis of a cross-sectional ...
  • Determinants of Induced Abortion in Selected European Countries 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
   The thesis scrutinizes potential impacts of various socio-economic determ- inants on the legally induced abortions in Europe by examining a sample of 15 European countries for the 2007-2017 period. For the panel data re- ...
  • Determinants of Life Satisfaction in the Czech Republic and their Development over Time 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This work examines the reported life satisfaction in the Czech Republic over the period between 1991 and 2016. The relationships between various individual characteristics and reported life satisfaction are analysed using ...
  • Differences in Competitiveness at a Young Age: An Experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Kolda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   In current world we can observe a substantial gender gap in the labor market as women tend to earn considerably less than men. One of the possible explanations of the wage gap might be the gap in the competitivness. Recent ...
  • Do Determinants of Happiness Vary across Demographic Groups? 

   Defence status: DEFENDED
   Marčiš, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Táto práca skúma vzťahy medzi pociťovaným šťastím jednotlivcov a rôznymi faktormi (determinantmi šťastia) využívajúc metódu najmenších štvorcov (OLS) osobitne pre každú z hlavných náboženských skupín, svetových regiónov a ...
  • Does remedial education help disadvantaged children in the Czech Republic? : evaluation of education support programme 

   Defence status: DEFENDED
   Lelovská, Adriána (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Programy podporující vzdělávání dětí představují jednu z hlavních aktivit nevládních organizací. Informace o dopadech těchto programů však bývají často zavádějící, protože poskytují pouze limitované objasnění zlepšení ...
  • Does work in non-profit sector pay off? 

   Defence status: DEFENDED
   Kopeček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato práce se věnuje vztahu mezi prací v neziskovém sektoru a subjektivnímu pocitu štěstí. První část je věnována úvodu a historickému kontextu nahlížení na štěstí. Druhá část rozebírá různou literaturu věnující se tomuto ...
  • Earnings profiles and money illusion 

   Defence status: DEFENDED
   Todica, Doina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   The main goal of the thesis is to test the existence of money illusion among the working population of the Republic of Moldova. The author of the thesis conducted a survey in March 2010, and results suggest that under the ...
  • The economic development and international trade of North Korea using the factor analysis method 

   Defence status: DEFENDED
   Kim, Ha Eun (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   In this paper, after reviewing the characteristics of North Korean statistics, I examined how North Korea's trade affects its growth using empirical analyses. There have been many studies that have shown trade has affected ...
  • Education and HIV: Evidence from Sub-Saharan Africa 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Tadeáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Epidemie HIV/AIDS představuje velkou hrozbu pro rozvojové země, zejména pro subsaharskou Afriku. Aby bylo možné proti epidemii efektivně bojovat, je nutné pochopit sociálně-ekonomické faktory epidemie k určení nejrizikovějších ...
  • Efekt nulové ceny: experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   This thesis is focused on increase of demand of good that becomes free, named the zero price effect. This increase cannot be fully explained by the standard economic model. The aim of this thesis is to broaden existing ...
  • Effect of education on health: The Czech Republic case 

   Defence status: DEFENDED
   Pažitka, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Velká, pozitivní a kauzalní souvislost mezi vzděláním a zdravím člověka byla odhalena předchozím výzkumem. Tato studie se věnuje analýze tohoto vztahu v bývalém Československu. V mojí práci jsem využil soubory dat získané ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV