• Diffusion in time-dependent potentials 

   Šubrt, Evžen (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 3. 2008
  • Energetika Molekulárních Motorů 

   Ryabov, Artem (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Fluktuace práce a tepla v nerovnovážných termodynamických dějích. 

   Perlík, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Nerovnovážná termodynamika malých systémů 

   Holubec, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 5. 2009
   Název práce: Nerovnovážná termodynamika malých systémů Autor: Viktor Holubec Ústav: Ústav teoretické fyziky Vedoucí práce: Doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: V této práci zkoumáme ...
  • Noise-induced transitions in nonlinear dynamics of stochastic systems. 

   Humplík, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této bakalářské práci se soustředíme na studium jednodimenzionální difúze v náhodném potenciálu, který je dán dichotomickým šumem s obecnými parametry. V [5] bylo ukázáno, že tento problém má velmi blízko studiu stochastické ...
  • Parrondův paradox a jednoduchý diskrétní model molekulárního motoru 

   Holubec, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Stochastic dynamics and energetics of biomolecular systems 

   Ryabov, Artem (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Title: Stochastic dynamics and energetics of biomolecular systems Author: Artem Ryabov Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc., Department of Macromolecular Physics ...
  • Theoretical description of unequilibrium energy transformation processes on the level of molecular structures 

   Holubec, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Title: Theoretical description of unequilibrium energy transformation processes on the level of molecular structures Author: Viktor Holubec Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: prof. RNDr. Petr ...
  • Thermodynamika systému interagujících brownovských částic 

   Herčík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Obsahem práce je studium prostorově omezené jednodimenzionální difuze souboru částic s interakcí typu tuhých koulí v časově proměnném potenciálu. Role pořádkových statistik při řešení dynamiky částic. Aplikace poruchové ...
  • Transcription of genetic information 

   Ryabov, Artem (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   V této práci je řešen jednodimenzionální model difúze částic ve vnějším časově proměnném silovém poli. Částice spolu interagují jen při srážkách, a to jako tuhé koule. Je nalezeno obecné exaktní řešení N -částicového ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV