• Autoevaluace školního kurikula malotřídní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlišová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. V teoretické cásti je analyzován pojem pedagogické evaluace a jeho vzájemné vztahy. Hlavním cílem empirické cásti této práce je zjistit, jak probíhá autoevaluace školního ...
  • Diagnostika úrovně porozumění číslu jako počtu u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
  • Dotazníková evaluace vysokoškolských pedagogů 

   Defence status: DEFENDED
   Švábová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Diplomová práce zkoumá studentskou evaluaci vysokoškolských pedagogů pomocí dotazníků. Jejím cílem je přesnější porozumění tomu, jak problematiku vidí obě zúčastněné strany, tedy učitelé i studenti. Empirická část práce ...
  • Hodnocení kvality školy zřizovatelem 

   Defence status: DEFENDED
   Rybová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Bakalářská práce Hodnocení kvality školy zřizovatelem zjišťuje, jaké aktivity na úrovni regionálního školství realizují zřizovatelé převážně veřejných základních škol při jejich hodnocení. V České republice je hlavní ...
  • Inovativní formy hodnocení v současné škole se zaměřením na projekt Mapy učebního pokroku 

   Defence status: DEFENDED
   Neckář, Dalibor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Tato diplomová práce objasňuje důležité pojmy, postupy, formy a metody hodnocení v současné škole se zaměřením na nové trendy v této oblasti. Cílem diplomové práce je zjistit, jak je ve školním hodnocení zastoupeno formativní ...
  • Porozumění žáků 6. ročníku zlomkům v matematických slovních úlohách 

   Defence status: DEFENDED
   Macounová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 1. 2022
   Práce zpracovává data z výzkumu od společnosti H-edu, která vypracovala kurz s cílem pomoci žákům pochopit problematiku zlomků v náročném čase Covid-19. Pomocí velkého množství materiálů, interaktivního prostředí, videí a ...
  • Přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v ČR v mezinárodním výzkumu PISA 

   Defence status: DEFENDED
   Petrášek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 5. 2011
   Název práce: Přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v ČR v mezinárodním výzkumu PISA Autor: Pavel Petrášek Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky ...
  • Různá pojetí didaktiky fyziky u nás a v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Žák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Název práce: Různá pojetí didaktiky fyziky u nás a v zahraničí Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty didaktiky fyziky jako oboru. Jejím cílem je zahájit systematičtější reflexi domácí didaktiky fyziky ...
  • Syndrom vyhoření. Výzkumná sonda u souboru učitelů Středočeského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Antošová, Oxana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhorení u souboru ucitelu Stredoceského kraje. První cást diplomové práce je teoretická, která vymezuje a vysvetluje pojem syndrom vyhorení, jeho vývoj, príznaky a ...
  • Tvorba školního vzdělávacího programu pro předmět fyzika na kombinovaném lyceu 

   Defence status: DEFENDED
   Cinkraut, Kamil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Stěžejním cílem této práce je navrhnout školní vzdělávací program pro předmět fyzika na kombinovaném lyceu. Aby tento návrh vycházel z vědomí širších souvislostí trendů ve vzdělávání, podává práce nejprve stručný přehled ...
  • Vliv klimatu školy na její zaměstnance 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, René (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 1. 2012
  • Výučbové štýly vysokoškolských učiteľov ESP 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlebová, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Disertační práce se zabývá výukou odborného anglického jazyka na nefilologických fakultách vysokých škol. Teoretická část pojednává o její postavení na nižších stupních vzdělávání, o výuce zaměřené na studenta a o způsobu ...
  • Změny postojů žáků k matematice při přechodu z 1. na 2. stupeň základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Výsledky výzkumů oblliby matematiky poukazují na trend snižování oblíbenosti s přibývajícím ročníkem. Výraznější propad podle studie Chvála nastává mezi pátou a šestou třídou. Předložená diplomová práce se zaměřuje především ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV