• Autorský postoj jako účinný faktor v příbězích uživatelů pervitinu 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Název práce: Autorský postoj jako účinný faktor v příbězích uživatelů pervitinu. Abstrakt: Ve předkládané práci se pokouším prostřednictvím narativních rozhovorů zachytit zkušenosti jedinců, kteří užívali tvrdé drogy ...
  • Blues zevnitř: analýza zkušenosti bluesových muzikantů 

   Defence status: DEFENDED
   Lazar, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak blues prožívají osoby, které tuto hudbu sami produkují. Výzkumná data jsou dvojího druhu: extenzivní a intenzivní. V extenzivní fázi výzkumu byla nejprve prostřednictvím dotazníku ...
  • Deprese jako únik před tíží života: analýza rozhovorů 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošková, Magda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   Ve své práci se podrobně snažím zmapovat vnitřní svět myšlení a prožívání depresivních jedinců. Na základě různě prožívaných životních příběhů se budu snažit odhalit společné prvky, které by lépe pomohly poznat strukturu ...
  • Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění 

   Defence status: DEFENDED
   Bartáková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění Abstrakt Práce chce přispět k porozumění fenoménu stáří v kontextu subjektivního prožívání a interpretace životního příběhu samotnými seniory. Zvoleným ...
  • Divadlo jako okno do světa mentálního postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Diplomová práce se zabývá kvalitativní analýzou autobiografického divadelního představení, které vzniklo podle deníků ženy s mentálním postižením. Podklady pro analýzu tvoří vlastní autentická zkušenost, divadelní scénář ...
  • Ego-integrita u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Lumpeová, Laura (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   This thesis explores the experiences of older adults with successful ageing and achieving ego integrity. It describes the sources related to ego integrity, that are helpful in facing the challenges of the eighth stage (ego ...
  • Extrémní metal zevnitř a zvenčí: Co se tady maskuje? 

   Defence status: DEFENDED
   Lazar, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The aim of this diploma thesis is to assess the experience of extreme metal musicians. Using a qualitative approach, 23 texts on the topic of "Why I like metal" were analysed. These reference texts were written by death, ...
  • Faktory společenského tance působící na rozvoj partnerských vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Vanek, Marián (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   NÁZEV: Faktory společenského tance působící na rozvoj partnerských vztahů AUTOR: Marián Vanek KATEDRA: Psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá účinnými faktory ...
  • Herní styl jako intencionální model u hráčů videoher 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabec, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   The present doctoral thesis addresses the insufficient exploration of the concept of play style in current video game player's research. To reach the goal, theoretical framework of style as an intentional model of player's ...
  • Implikace Kulturní psychologie Jeroma S. Brunera pro vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
  • Individuální zkušenost s procesem přeměny pohlaví ve školním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Tato diplomová práce se zabývá zkušeností studentů, kteří procházeli procesem přeměny pohlaví v době svého studia. Zvolil jsem kvalitativní metodu zkoumání, narativní přístup a problematiku jsem zkoumal z pozic soudobé ...
  • Integrita u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Demaj, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   This diploma thesis was focused on the study of integrity, its aspects, forms and resources in seniors, which we have identified as persons with a high degree of integrity based on established criteria. The aim of this ...
  • Jak jsem se dostal do "pasťáku" 

   Defence status: DEFENDED
   Jurníček, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Tato práce přináší pohled do života dospívajících chlapců umístěných do diagnostického ústavu pro mládež kvůli poruchám chování. Cílem práce je zachycení vnitřního světa respondentů, a to včetně interpretace cesty, která ...
  • Jak výtvarní umělci chápou a prožívají svoji tvorbu 

   Defence status: DEFENDED
   Horčicová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Předložená bakalářská práce zkoumá jedinečný život výtvarných umělců. Cílem práce je porozumět tomu, jak výtvarní umělci chápou a prožívají svoji tvorbu. Práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části ...
  • Jerome Bruner a Lev Vygotský: Srovnání výkladových principů kulturní psychologie z hlediska pojetí významu 

   Defence status: DEFENDED
   Yankouskaya, Maryia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
  • Konfigurace faktorů ovlivňujících vznik závislostí na omamných a psychotropních látkách u mladistvých 

   Defence status: DEFENDED
   Brotánková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   This thesis concerns the problems of the juvenile drug-addicts, who were ordered preliminary ruling or undertaking in-patient treatment by the Court. The object of the thesis involves realization of the configuration of ...
  • Krize středního věku z hlediska psychoterapeutů: interpretativní fenomenologická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Žochová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
   The thesis deals with the experience of psychotherapists with the midlife crisis in their clients. The theoretical part deals with the midlife crisis and selected psychotherapeutic approaches. The empirical part is based ...
  • Mediace významu ve hrách na hrdiny 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The presented thesis is focused on the Role Playing Games (RPGs). These games developed from strategic war games in 70's in the USA, where they immediately gained a huge popularity and expanded to other countries. In the ...
  • Metateorie v psycoterapii: realismus, antirealismus a kritická hermeneutika jako třetí alternativa 

   Defence status: DEFENDED
   Macák, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Práce "Metateorie v psychoterapii: realismus, antirealismus a kritická hermeneutika jako třetí alternativa" představuje realistickou a antirealistickou metateorii a ukazuje, jaký je praktický význam metateorie pro dění v ...
  • Motivační struktura hry World of Warcraft 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabec, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Tento dokument si klade za cíl zobrazit a analyzovat motivační strukturu MMORPG World of Warcraft. Práce vychází z několika empirických zdrojů: subjektivní zkušenost autora s hrou (participativní pozorování, psaní reflektivního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV