• Analýza obsahu povinného soutěžního programu ve sportovní gymnastice žen 

   Defence status: DEFENDED
   Morysková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Title: The analysis of the content of the compulsory routines program in women's artistic gymnastics Aim: The aim of this work is to compare the competition programs of the Czech Republic, the United States of America and ...
  • Diagnostika motorických předpokladů začínajících sportovních gymnastek 

   Defence status: DEFENDED
   Prutkayová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Název: Diagnostika motorických předpokladů začínajících sportovních gymnastek. Cíl práce: Ověřit možnosti diagnostiky motorických předpokladů začínajících sportovních gymnastek ve věku 6 - 9 let. Metoda: Metoda komparace ...
  • Důsledek změn pravidel na obsah sestav ve sportovní gymnastice mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Záhlava, Zbyněk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Title: The result of changing rules on the content of performences in artistic gymnastics Abstract: Graduation theses has been solving the problems which are connected with changing the rules of sports gymnastics for men ...
  • Hodnocení úrovně osvojení vybraných dovedností sportovních gymnastek v základní etapě tréninku 

   Defence status: DEFENDED
   Trkalová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Název: Hodnocení úrovně osvojení vybraných dovedností sportovních gymnastek v základní etapě tréninku Cíle: Cílem práce je posoudit změny v úrovni osvojení vybraných pohybových dovedností sportovních gymnastek ve věku 7 - ...
  • Komparace úrovně rovnováhových schopností sportovních gymnastek a cvičenek Teamgymu. 

   Defence status: DEFENDED
   Duspivová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Title: Comparison of balance of abilities of artistic gymnasts and TeamGym gymnasts Objectives: The aim of this work is to describe the relationship between selected factors and performance in selected balance tests of ...
  • Metodika nácviku skoků na trampolíně 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Title: Methodology of training trampoline jumps Objectives: The aim of the thesis is to create a methodical support for practicing basic jumps on the trampoline on the basis of controlled interviews with leading Czech ...
  • Odlišnosti v hodnocení techniky doskoku sportovních gymnastů a parkouristů 

   Defence status: DEFENDED
   Tecl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Název: Odlišnosti v hodnocení techniky doskoku sportovních gymnastů a parkouristů Cíl: Cílem práce je porovnat kvalitu provedení doskoku sportovních gymnastů a parkouristů. Metody: Na základě expertního hodnocení dat, které ...
  • Rozvoj rovnovážných schopností v etapě základního tréninku v Teamgymu 

   Defence status: DEFENDED
   Dymáková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Název: Rozvoj rovnováhových schopností v etapě základního tréninku Teamgymu Cíl: Cílem práce je ověřit vliv intervenčního pohybového programu s vybranými cvičeními Jógy na úroveň rovnováhových schopností gymnastek v základní ...
  • Sledování účinnosti gymnastického rozcvičení 

   Defence status: DEFENDED
   Panský, Jindřich (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Název: Sledování účinnosti gymnastického rozcvičení Cíle: Cílem práce je deskripce účinnosti gymnastického rozcvičení prostřednictvím hodnocení dynamiky srdeční frekvence (SF). Metody: Práce dílčím způsobem řeší problematiku ...
  • Stravovací návyky sportovních gymnastek mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Opočenská, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Správné stravovací návyky a zdravá výživa, jako součást sportovní přípravy gymnastek, bývá často opomíjena. V práci jsou shrnuty dostupné informace a doporučení o optimální výživě pro sportující mládež. Cílem práce je ...
  • Úrazy ve sportovní gymnastice žen 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Sabina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Název práce: Úrazy ve sportovní gymnastice žen Cíl práce: Cílem diplomové práce je dokumentace úrazovosti u sportovních gymnastek zařazených do reprezentace žen České republiky. Metoda: Byl proveden anketní průzkum pomocí ...
  • Úroveň rovnovážných schopností závodnic Teamgymu 

   Defence status: DEFENDED
   Dymáková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Název: Úroveň rovnovážných schopností závodnic Teamgymu Cíl: Cílem práce je komparace úrovně rovnováhových schopností mezi účastníky systematické sportovní přípravy v Teamgymu a nesportovkyň. Metody: V teoretické části je ...
  • Verifikace vlivu instruktora na zatížení v průběhu lekce jumpingu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 3. 1. 2013
   Název: Verifikace vlivu instruktora na zatížení v průběhu cvičební lekce Jumping Cíle: Cílem práce je sledování dynamiky srdeční frekvence v průběhu 62 minutové cvičební lekce Jumping a sledování vlivu instruktora na ...
  • Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate 

   Defence status: DEFENDED
   Malíř, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 25. 5. 2020
   Title: Selected gymnastic exercises for flexibility development of hip joints in karate training Objective: The aim of this thesis is to verify, whether typical gymnastic exercises have an effect on the development of hip ...
  • Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate 

   Defence status: DEFENDED
   Malíř, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Název: Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate Cíl: Cílem práce je ověřit vliv typicky gymnastických cvičení na rozvoj flexibility kyčelního kloubu u skupiny karatistů s rozdílnou ...
  • Využití gymnastické průpravy ve skocích do vody 

   Defence status: DEFENDED
   Kunášek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 4. 5. 2016
   Název: Využití gymnastické průpravy ve skocích do vody Cíle: Cílem práce je popsat názory trenérů skoků do vody na využití akrobatické přípravy a gymnastického nářadí v tréninku skokanů do vody různých věkových kategorií. ...
  • Základy pole dance 

   Defence status: DEFENDED
   Hukaufová, Karin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 5. 5. 2016
   Název: Základy pole dance Cíle: Cílem práce je vytvoření souboru cvičebních tvarů určených pro úplné začátečníky pole dance a vytvoření odborné terminologie vycházející ze základů a principů gymnastického názvosloví. Metody: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV