Now showing items 1-20 of 63

  • Adam de la Halle, první francouzský dramatik 

   Defence status: DEFENDED
   Hlubučková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Předmětem této práce je analýza dvou her francouzského středověkého dramatika Adama de la Halle. Jednou z nich je pastorela "Robin a Marion", druhou komická revue "Hra v loubí". Práce se zabývá jejich strukturou, příběhem, ...
  • Alfréd Radok a jeho režijní postupy. Analýza inscenace Ďábelského kruhu 

   Defence status: DEFENDED
   Petružela, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Mgr. Jan Petružela Alfréd Radok a jeho režijní postupy Analýza inscenace Ďábelského kruhu Abstrakt Po dvou opatrných inscenacích svého druhého angažmá v Národním divadle (1954 až 1960), v nichž režisér Alfréd Radok (1914-1976) ...
  • Analýza současných divadelních recenzí v denním tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Plecitá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   The bachelor thesis deals with the theme of the format of contemporary theatre reviews in the daily press. The thesis focuses on the theatre reviews in selected daily newspapers, which are published regularly and nationally. ...
  • Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra divadelní vědy Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice Argentinian, ...
  • Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 10. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra divadelní vědy Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice Argentinian, ...
  • Dánské divadlo a drama v 90. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Švehlová, Táňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   DÁNSKÉ DIVADLO A DRAMA V 90. LETECH 20. STOLETÍ TÁŇA ŠVEHLOVÁ Abstrakt: Předkládaná diplomová práce pojednává o rozkvětu dánského dramatu v 90. letech 20. století. První kapitola Divadelní kontext hledá kulturně politické ...
  • Děti a smrt: téma a motivy smrti v divadle pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Škvarová, Nicola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This bachelor thesis deals with the theme of death in the Czech theater for children and youth. It is based on psychological learnings about the perception of the topic of death by children, literature dealing with theater ...
  • Divadelní hry Hélène Cixous pro Théâtre du Soleil 

   Defence status: DEFENDED
   Kuslová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato práce se zabývá čtyřmi dramaty, která francouzská dramatička a teoretička feminismu Hélène Cixous napsala pro pařížské divadlo Théâtre du Soleil pod režisérským vedením Ariane Mnouchkine. Analýza je vedena ze tří ...
  • Divadelní pouť 

   Defence status: DEFENDED
   Pantáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Práce se tematicky zaměřuje na "Divadelní pouť", plenérovou kulturní akci, která se konala v druhé polovině osmdesátých let dvacátého století v Praze a ve které se spojovaly produkce rzných uměleckých uskupení. Cílem je ...
  • Divadlo Alfred ve dvoře pod vedením o. s. Motus 

   Defence status: DEFENDED
   Pacíková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato diplomová práce se věnuje divadlu Alfred ve dvoře pod vedením občanského sdružení Motus v průběhu let 2001 - 2010, popisuje okolnosti jeho vzniku, dramaturgické tendence, ale také se zabývá prostory podobného zaměření ...
  • Divadlo Minor po roce 1989 do současnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sochorová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Diplomová práce se zaobírá Divadlem Minor po roce 1989, konkrétně proměnami inscenačního stylu této pražské divadelní scény, orientující se zejména na tvorbu pro dětské publikum. Skrze tvorbu dominujících režisérů Divadla ...
  • Divadlo Minor po roce 1989 do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sochorová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Divadlo Minor po roce 1989 (Proměny inscenačního stylu) Diplomová práce se zaobírá Divadlem Minor po roce 1989, konkrétně proměnami inscenačního stylu této pražské divadelní scény, orientující se zejména na tvorbu pro ...
  • Divadlo na jedné straně barikády - portugalské divadlo v době Salazarova režimu 

   Defence status: DEFENDED
   Vebrová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Tato diplomová práce pojednává o portugalském divadle v době Salazarova režimu, tedy v období vojenské diktatury. Zaměřuje se na časový úsek mezi 40. - 60. lety 20. století v Portugalsku. První část práce se zabývá divadlem, ...
  • Divadlo pro dítě 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pelková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá divadlem pro děti v kontextu jednadvacátého století, konkrétně ve vztahu ke generaci dětí narozených kolem roku 2000. Na základě poznatků o této generaci z oblastí pedagogiky, sociologie a ...
  • Dramatické dílo Witolda Gombrowicze (témata, život, kontext) 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Berenika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Dramatická tvorba Witolda Gombrowicze má celkově poněkud anomální charakter, stejně tak jako jeho prozaická tvorba: překladatelka velké části jeho děl Helena Stachová přímo prohlásila, že autorský typ podobný Gombrowiczovi ...
  • Dramatické odpovědi na Molièrova Misantropa 

   Defence status: DEFENDED
   Zahálka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Práce sleduje fenomén fabulačních "druhých dílů" k Molièrovu Misantropovi, jak vznikaly ve francouzské (zejména dramatické) literatuře v různých dobách a společenských situacích - od časů francouzské revoluce až po devadesátá ...
  • Dramatika Enzo Cormana v kontextu současného francouzského psaní pro divadlo 

   Defence status: DEFENDED
   Valečková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The content of this dissertation is focused on mapping of all of the theatrical work of playwright, essayist, jazzman and pedagogue Enzo Cormann. In the first chapter, we touch upon the context of contemporary French ...
  • Dramaturgie baletu ND Praha v sezónách 2002 - 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Jílková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Eliška Jílková Abstrakt Cílem práce je zmapovat podobu a vývojové tendence dramaturgie Baletu Národního divadla v sezónách 2002/2003 - 2010/2011. Pro komplexní postihnutí tématu je text rozšířen o charakteristiku všech ...
  • Dramaturgie divadelních inscenací Zdeny Fleglové v Dismanově Rozhlasovém Dětském Souboru (DRDS) 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
  • Dualita současného českého kabaretního proudu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dorantová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV