• Ediční činnost Bohuslava Tablice (Kapitola z dějin slovensko-českých lingvoliterárních a kulturních vztahů) 

   Bekešová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Disertační práce představuje ediční činnost Bohuslava Tablice (1769-1832), jednoho z nejvýznamnějších představitelů první fáze slovenského národního obrození, všestranného vzdělance, básníka, překladatele, literárního ...
  • Ediční činnost Bohuslava Tablice (Kapitola z dějin slovensko-českých lingvoliterárních a kulturních vztahů) 

   Bekešová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 12. 2007
   Disertační práce představuje ediční činnost Bohuslava Tablice (1769-1832), jednoho z nejvýznamnějších představitelů první fáze slovenského národního obrození, všestranného vzdělance, básníka, překladatele, literárního ...
  • Estetika okraja a hranice (K vybraným aspektom fenoménov okraja a hranice v slovenskej literatúre 20. storočia v stredoeurópskom kontexte) 

   Passia, Radoslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 12. 2012
   Radoslav P a s s i a Estetika okraja a hranice (K vybraným aspektom fenoménov okraja a hranice v slovenskej literatúre 20. storočia v stredoeurópskom kontexte) Abstrakt Táto dizertačná práca sa venuje vybraným aspektom ...
  • Hľadanie moderného národného románu v slovenskej a rakúskej literatúre 

   Kúdelka, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
  • Koncepty literárního prostoru v slovenské próze 70. let 20. století 

   Pátková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 3. 2006
   Při zpětném sledování odborných diskusí na téma literárního prostoru nám nemůže v současnosti ujít jejich jistá terminologická nekompaktnost a z toho vyplývající i závislost na interdisciplinárních zdrojích. S tímto fenoménem ...
  • Koncepty literárního prostoru v slovenské próze 70. let 20. století 

   Pátková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 12. 2006
   Při zpětném sledování odborných diskusí na téma literárního prostoru nám nemůže v současnosti ujít jejich jistá terminologická nekompaktnost a z toho vyplývající i závislost na interdisciplinárních zdrojích. S tímto fenoménem ...
  • Maďarská menšinová politika po roce 1990. Samospráva německé národnostní menšiny 

   Luprich, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Předkládaná diplomová práce, která se zabývá menšinovou politikou Maďarska po roce 1990 a situací menšinové samosprávy maďarských Němců je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části (kap. I-III) teoreticky pojednávám ...
  • Moderný národný román v strednej Európe 

   Kúdelka, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   in English The papers contain a finding of the national literature in between novels in the Central Europe at the age of modernism in 20s and 30s o 20th century. The idea definition of national novel in the literatures of ...
  • Moderný národný román v strednej Európe 

   Kúdelka, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   in English The papers contain a finding of the national literature in between novels in the Central Europe at the age of modernism in 20s and 30s o 20th century. The idea definition of national novel in the literatures of ...
  • Slováci v kulturně-společenském životě Prahy v letech 1815-1914 

   Chundelová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 4. 2013
   The thesis focuses on the role the Slovaks played in the socio-cultural life of Prague in the 19th and at the beginning of the 20th centuries, as the time span between the years 1815 and 1914 comprises several basic stages ...
  • Slovenská próza v nemeckých prekladoch a jej recepcia po roku 1968 

   Kášová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   KÁŠOVÁ, Eva. Slovenská próza v nemeckých prekladoch po roku 1968 (Recepcia ako spôsob vytvárania obrazu slovenskej kultúry a identity) [diplomová práca]. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra středoevropských ...
  • Tvorba Ladislava Chudíka v kontexte českých a slovenských dramatických umení 

   Krénová, Ľubica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   RESUMÉ (v českom jazyku) Tématem disertační práce Tvorba Ladislava Chudíka v kontextu českých a slovenských dramatických umění je herecké dílo jednoho z nejlepších slovenských herců, jenž se táhne jako zlatá nit skrze ...
  • Umelec neskorého modernizmu 

   Hudymač, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Témou tejto knihy je zobrazenie umenia a umelca v neskoro modernistických prozaických dielach Karla Čapka a Júliusa Barča-Ivana. Záujem o túto tému vyvstal z otázky, prečo potrebuje spisovatel' reflektovat' vlastnú ...
  • Väzenská korešpondencia Milana Šimečku 

   Chovanec, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   Bakalářská práce: "Väzenská korešpondencia Milana Šimečku" Abstrakt v českém jazyce Devět let po smrti předního československého politického filosofa, disidenta a myslitele Milana Šimečky (1930 - 1990) byli, díky slovenské ...
  • Vztahy ČSR a Maďarska v letech 1918-1939. (Tendence vývoje československo-maďarských kulturně-společenských vztahů v období let 1918-1939) 

   Pejša, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 3. 2011
   V hodnocení hlavních politických a kulturně-společenských tendencí meziválečných československo-maďarských vztahů se práce pokouší přinést nový přístup ke zkoumání forem, podob a perspektiv vztahů, které v klíčovém období ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV