• Ediční činnost Bohuslava Tablice (Kapitola z dějin slovensko-českých lingvoliterárních a kulturních vztahů) 

   Defence status: DEFENDED
   Bekešová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Disertační práce představuje ediční činnost Bohuslava Tablice (1769-1832), jednoho z nejvýznamnějších představitelů první fáze slovenského národního obrození, všestranného vzdělance, básníka, překladatele, literárního ...
  • Ediční činnost Bohuslava Tablice (Kapitola z dějin slovensko-českých lingvoliterárních a kulturních vztahů) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bekešová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 12. 2007
   The PhD. thesis describes the editorial work of Bohuslav Tablic (1769-1832), one of the most important representatives of the first phase of Slovak National Revival, a universal intellectual, poet, translator, literary ...
  • Estetika okraja a hranice (K vybraným aspektom fenoménov okraja a hranice v slovenskej literatúre 20. storočia v stredoeurópskom kontexte) 

   Defence status: DEFENDED
   Passia, Radoslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 12. 2012
   Radoslav P a s s i a Aesthetics of Periphery and Border (To Selected Aspects of Periphery and Border Phenomenon in Slovak Literature of the 20th Century in Central European Context) Abstract The dissertation deals with ...
  • Hľadanie moderného národného románu v slovenskej a rakúskej literatúre 

   Defence status: DEFENDED
   Kúdelka, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
  • Koncepty literárního prostoru v slovenské próze 70. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pátková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 3. 2006
   Při zpětném sledování odborných diskusí na téma literárního prostoru nám nemůže v současnosti ujít jejich jistá terminologická nekompaktnost a z toho vyplývající i závislost na interdisciplinárních zdrojích. S tímto fenoménem ...
  • Koncepty literárního prostoru v slovenské próze 70. let 20. století 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pátková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 4. 12. 2006
   The collection of five interpretative essays deals with various concepts of home and its different spaee speeifieations in the officially published prose of the 70s of the last century in Slovakia. Through the analysis of ...
  • Maďarská menšinová politika po roce 1990. Samospráva německé národnostní menšiny 

   Defence status: DEFENDED
   Luprich, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Předkládaná diplomová práce, která se zabývá menšinovou politikou Maďarska po roce 1990 a situací menšinové samosprávy maďarských Němců je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části (kap. I-III) teoreticky pojednávám ...
  • Moderný národný román v strednej Európe 

   Defence status: DEFENDED
   Kúdelka, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   in English The papers contain a finding of the national literature in between novels in the Central Europe at the age of modernism in 20s and 30s o 20th century. The idea definition of national novel in the literatures of ...
  • Moderný národný román v strednej Európe 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kúdelka, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   in English The papers contain a finding of the national literature in between novels in the Central Europe at the age of modernism in 20s and 30s o 20th century. The idea definition of national novel in the literatures of ...
  • Slováci v kulturně-společenském životě Prahy v letech 1815-1914 

   Defence status: DEFENDED
   Chundelová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 4. 2013
   The thesis focuses on the role the Slovaks played in the socio-cultural life of Prague in the 19th and at the beginning of the 20th centuries, as the time span between the years 1815 and 1914 comprises several basic stages ...
  • Slovenská próza v nemeckých prekladoch a jej recepcia po roku 1968 

   Defence status: DEFENDED
   Kášová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   KÁŠOVÁ, Eva. Slovenská próza v nemeckých prekladoch po roku 1968 (Recepcia ako spôsob vytvárania obrazu slovenskej kultúry a identity) [diplomová práca]. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra středoevropských ...
  • Tvorba Ladislava Chudíka v kontexte českých a slovenských dramatických umení 

   Defence status: DEFENDED
   Krénová, Ľubica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   The thesis titled Ladislav Chudík's Output in Context of Czech and Slovak Dramatic Arts is dedicated to the work of one of the best Slovak actors, whose output was a golden thread running through more than a half of the ...
  • Umelec neskorého modernizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Hudymač, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Témou tejto knihy je zobrazenie umenia a umelca v neskoro modernistických prozaických dielach Karla Čapka a Júliusa Barča-Ivana. Záujem o túto tému vyvstal z otázky, prečo potrebuje spisovatel' reflektovat' vlastnú ...
  • Väzenská korešpondencia Milana Šimečku 

   Defence status: DEFENDED
   Chovanec, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   Bakalářská práce: "Väzenská korešpondencia Milana Šimečku" Abstrakt v českém jazyce Devět let po smrti předního československého politického filosofa, disidenta a myslitele Milana Šimečky (1930 - 1990) byli, díky slovenské ...
  • Vztahy ČSR a Maďarska v letech 1918-1939. (Tendence vývoje československo-maďarských kulturně-společenských vztahů v období let 1918-1939) 

   Defence status: DEFENDED
   Pejša, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 3. 2011
   In its evaluation of the main political and cultural-social tendencies of the Czechoslovak-Hungarian interwar relations, this dissertation aims to introduce a new approach to investigating the forms, shapes and perspectives ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV