• Básnické vidění I. A. Bunina. Na základě rozboru povídek 

   Defence status: DEFENDED
   Těšinová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   V diplomové práci se zabýváme Hngvostylistickým rozborem povídkové tvorby Ivana Alexejeviče Bunina včetně kompozice s cílem dojít k určení principů jeho povídek, a tedy formulovat dimenzi básnicko-filozofickou. Příkladem ...
  • Dovlatov a Puškin 

   Defence status: DEFENDED
   Zvěřinová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Tato diplomová práce nese název "Dovlatov a Puškin". Impulsem k výběru tohoto tématu byla nejen postupová práce "Genius loci památkové rezervace v Michajlovském v díle Sergeje Dovlatova Zapovednik", ale i četba přednášky ...
  • Jazyk a násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Mészárosová, Ester (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Co je podstatou násilí? Kde jsou kořeny tohoto jevu? Jak je možné přesvědčit člověka, že válka je jedna z možností, jak řešit konflikty, že zabíjení toho druhého je v určitých podmínkách nutností a správnou věcí? Je ...
  • Konverzívnost jako systémový vztah 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006
   Konverzívnost je významový vztah mezi lexémy (resp. mezi jinými typy jazykových výrazů), který bývá co do své příslušnosti k systému jazyka v různých jazykových teoriích odlišně hodnocen. Neformálně jsou za konverzívní ...
  • Lexikální neologie v současné ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Kšandová, Drahoslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Důležitým mezníkem ve vývoji ruštiny se stala 80.léta 20.století. Významné společenské změny, vyvolané «přestavbou» voblasti politické, ekonomické a sociální, se zákonitě musely projevit v jazyce. Počátek těchto změn je ...
  • Sintaks infinitiva v russkom i češskom jazykach 

   Defence status: DEFENDED
   Dordzhieva, Julia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Šachy v díle Vladimira Nabokova 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Thesis "Chess in works of Vladimir Nabokov - world and destiny modelling as a chess game" does not observe specific author's work (novel of "russian period") only with chess game aspect, but also from angle creating and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV