• Jaderná magnetická rezonance v perovskitech Pb(x)Ba(1-x)(FeNb)0.5O3 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   V rámci této práce byly změřené teplotní závislosti spekter jaderné magnetické rezonance izotopů 207 Pb, 137 Ba a 93 Nb v polykrystalických vzorcích PbxBa1-x(FeNb)0.5O3, kde x = 0 (BFN), 0.5 (PBFN), 1 (PFN) a v monokrystalickém ...
  • Studium multiferoických perovskitů metodami jaderné magnetické rezonance 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Náplňou tejto bakalárskej práce je štúdium oxidu Pb(FeNb)0,5O3 s perovskitovou štruktúrou pomocou spektroskopie jadrovej magnetickej rezonancie. Študovaná látka patrí medzi triedu materiálov vykazujúcich magnetoelektrické ...
  • Studium struktury LaCuAl3 pomocí jaderné magnetické a kvadrupólové rezonance 

   Defence status: DEFENDED
   Sgallová, Ráchel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V rámci bakaláøské práce byla studována struktura LaCuAl3 na sérii prá¹- kových kovových vzorkù LaCuxAl4−x, x = 0,75; 0,9; 1 a 1,1 zejména s ohle- dem na lokální symetrii atomù La. Byla zmìøena spektra jaderné magnetické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV