Now showing items 1-20 of 33

  • Analýza a interpretace básnické tvorby Vasyla Holoboroďka a jeho vztah ke kyjevské básnické škole 

   Defence status: DEFENDED
   Krejsková, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (česky): Ve své bakalářské práci se zaměřuji na tvorbu ukrajinského básníka Vasyla Ivanovyče Holoboroďka (*1945), který je jedním za zakládajících členů kyjevské básnické školy. Cílem mé práce je analýza a interpretace ...
  • Analýza českého překladu povídkové sbírky Jurije Vynnyčuka Chachacha 

   Defence status: DEFENDED
   Stelibská, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Předkládaná diplomová práce Analýza českého překladu povídkové sbírky Jurije Vynnyčuka Chachacha se věnuje analýze překladatelských řešení vybraných jevů na materiálu dvou úvodních povídek sbírky - Chachacha a Kulparkiv, ...
  • Analýza rané povídkové tvorby Borise Antonenka-Davydovyče 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Ve své diplomové práci se soustředím na rozbor krátkých próz Borise AntonenkaDavydovyče, ukrajinského spisovatele, jehož litrární těžiště spadá do první poloviny 20. století. Zaměřuji se konkrétně na Davydovyčovu prozaickou ...
  • Donbas v současné ukrajinské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Knappová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 6. 2022
   The thesis deals with the image of Donbas as a unique topos in selected works of contemporary East Ukrainian writers. Throughout the last century, the symbolic value of the region, determined primarily by the peripheral ...
  • Dіjal'nіst' ukraїns'koї emіgracії v Podєbradach (perša polovina ChCh st.) 

   Defence status: DEFENDED
   Velychko, Hanna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Diplomová práce je věnována výzkumu Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech, která existovala v letech 1922-1935 a stala se první ukrajinskou polytechnikou, umožňující vzdělání studentům pochazejícím z různých ...
  • Folklorně-fantastické prvky v tvorbě Valerije Ševčuka 

   Defence status: DEFENDED
   Čepera, Zbyněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat folklorně-fantastické prvky v tvorbě Valerije Ševčuka, který je jedním z nejvýznamnějších současných ukrajinských prozaiků a zároveň jedním z nejvýraznějších představitelů šedesátníků, ...
  • Futuristická tvorba Mychajla Semenka a její recepce ukrajinskou literární kritikou 

   Defence status: DEFENDED
   Widzová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zmapovat futuristickou tvorbu Mychajla Semenka, jednoho z nejvýraznějších ukrajinskch autorů dvacátých let dvacátého století, který podstatnou část tvůrčího života spojil s propagací ...
  • Historie vzniku folklórního souboru Skejušan. interpretace repertoáru souboru 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Malinová, Irina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 11. 2013
   Tato rigorózní práce si klade za cíl analyzovat motivaci vzniku, historii a umělecký vývoj souboru Skejušan , který reprezentuje rusínskou kulturu. Práce charakterizuje multikulturní prostředí Rusínů žijících v Čechách, ...
  • Ideově-tematická koncepce trilogie M. Matiosové Colodka Darusja. Nacіja. Majže nіkoli ne navpaki 

   Defence status: DEFENDED
   Danylyuk, Myroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce je věnována tvorbě současné ukrajinské spisovatelky Marije Matiosové. Zvláštní pozornost je soustředěna zejména na analýzu její trilogie, zahrnující díla Sladká Darusja, Národ a Téměř nikdy ne naopak. Cílem ...
  • Jevoljucіja tvorčostі Mikoli Bažana: vіd avangardu do socrealіzmu (na prikladі avtors'kich tekstіv 20-30 rokіv ChCh stolіttja) 

   Defence status: DEFENDED
   Babak, Galyna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Diplomová práce je zaměřena zejména na analýzu stylistické originality textů Mykoly Bažana 20.-30. let 20. století v kontextu koexistence dvou uměleckých a filozofických platforem: avantgardy a socialistického realismu. ...
  • Legendární postava Marka Prokljatého, její role v díle Oleksy Storoženka a ukrajinské literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Čeperová, Olesya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat folklorně-fantastické prvky v tvorbě Valerije Ševčuka, který je jedním z nejvýznamnějších současných ukrajinských prozaiků a zároveň jedním z nejvýraznějších představitelů šedesátníků, ...
  • Netypické postavy v ukrajinské próze 20. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Melniková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   V této práci se zaměřuji na analýzu netypických literárních postav, a to ve spojitosti s lingvo-stylistickou analýzou vybraných povídek ukrajinské literatury 20. let 20. století. Zároveň se pokouším o jejich typologii, ...
  • Obraz černobylské katastrofy v dílech ukrajinských spisovatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Slobodová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Bakalářská práce se zaměřuje na díla ukrajinských spisovatelů, kteří ve své tvorbě zpracovali téma havárie na Černobylské atomové elektrárně. V úvodu práce jsou přehledově zmíněni autoři, v jejichž dílech se katastrofa ...
  • Pereklady ukrajinskoji literatury českoju movoju 1989-2014 

   Defence status: DEFENDED
   Venychenko, Marharyta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 5. 2018
   (česky): Diplomová práce Překlady ukrajinské literatury do češtiny 1989-2014 se věnuje analýze rozvoje česko-ukrajinského překladatelského procesu po roce 1989. Základním cílem práce bylo připravit kompletní bibliografický ...
  • Povídky Vasyla Stefanyka z pohledu modelace postavy 

   Defence status: DEFENDED
   Wurmová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
   Počátky novodobého ukrajinského písemnictví jsou spjaty se jménem Ivana Kotljarevského, který svým dílem přináší přesvědčivý důkaz o schopnostech lidové ukrajinštiny stát se spisovným jazykem. Jeho dílo je organicky srostlé ...
  • Problematika národní sebeidentifikace v tvorbě Jevhena Malaňuka a Josefa Svatopluka Machara (komparativní studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Motornyuk, Alina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Tématem bakalářské práce je problematika národní sebeidentifikace v tvorbě Jevhena Malaňuka a Josefa Svatopluka Machara (komparativní studie). Autorka soustředila svou pozornost na hledání vlasteneckých motivů v básnické ...
  • Problematika překladu dětské literatury demonstrovaná na příkladu prózy Mox Nox současné ukrajinské spisovatelky Tani Maljarčuk 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 9. 2022
   This thesis sets a target to demonstrate the problems of contemporary children's literature translation from Ukrainian to the Czech language explained by an example of the book MOX NOX written by Tanya Malyarchuk (Таня ...
  • Problematika překladu románu NeprOsti Tarase Prochas'ka 

   Defence status: DEFENDED
   Gazukina, Jekaterina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 5. 2013
   Diplomová práce Problematika překladu románu NeprOsti Tarase Prochas'ka se zabývá analýzou překladu a specifikací jednotlivých překladatelských řešení nejznámějšího díla současného ukrajinského spisovatele Tarase Prochaska ...
  • Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos 

   Defence status: DEFENDED
   Juráková, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   This thesis Issues of translation of the novel Chronos of Taras Antypovych focuses on the indication and analysis of various difficult lexical phenomena in the science-fiction novel of contemporary Ukrainian writer Taras ...
  • Provokace a boření stereotypů v tvorbě Jurije Vynnyčuka 

   Defence status: DEFENDED
   Danylyuk, Myroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce je věnována osobnosti současného ukrajinského spisovatele Jurije Vynnyčuka. Zvláštní pozornost je soustředěna zejména na tu část jeho tvorby a mimoliterárního působení, pro něž jsou příznačné provokace, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV