Now showing items 1-20 of 63

  • Analýza jazykových projevů kuchařů v televizních pořadech o vaření 

   Defence status: DEFENDED
   Skleničková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 12. 2018
  • Analýza učebnic českého jazyka pro střední školy z genderového hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The thesis examines the issue of gender in textbooks. The aim of the thesis is to analyse three sets of Czech language secondary school textbooks and ascertain, whether these textbooks contribute to the propagation of ...
  • Analýza učebnic pro základní školy z genderového hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Soušková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá genderovou tematikou v učebnicích českého jazyka pro druhý stupeň základní školy. Jejím cílem je provést analýzu tří vybraných učebnicových řad různých nakladatelství a na základě výsledků ...
  • E-mail jako progresivní forma komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Partyková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   V první části své diplomové práce se věnuji teoretickým faktům souvisejícím s problematikou Internetu a e-mailu jako takového. Cílem mé práce není detailní analýza technické problematiky věci, nicméně úplně vypustit ...
  • Ironie jako perlokuční akt. Pragmatická analýza ironických promluv 

   Defence status: DEFENDED
   Rosická, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 1. 2010
   Cílem diplomové práce bylo shromáždění autentických ironických promluv z určité oblasti a následná analýza těchto příkladů se zaměřením zejména na jejich signalizování a pochopení adresátem. Na fenomén ironie je nahlíženo ...
  • Jak formulují děti předškolního věku výpovědi s komunikační funkcí direktivní 

   Defence status: DEFENDED
   Chudá, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
  • Jak mluví myslivci? 

   Defence status: DEFENDED
   Potůčková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Jak se bude jmenovat? Motivace k pojmenování potomků 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   JAK SE BUDE JMENOVAT? MOTIVACE K POJMENOVÁNÍ POTOMKŮ Resumé Bakalářská práce se zabývá rodnými jmény obecně, především však motivací rodičů k pojmenování dětí. První část práce shrnuje její teoretická východiska, zabývá ...
  • Jazyk současné reklamy a kodifikace (Berounsko - regionální tisk) 

   Defence status: DEFENDED
   Očenášková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Tato práce se zabývá jazykem současné reklamy ve vybraném tisku berounského regionu, konkrétně v Berounském deníku, Podbrdských novinách a v Nezávislých novinách okresu Beroun - ECHU. Hlavní část práce sleduje jazyk reklamy ...
  • Jazyková analýza reklamních textů z hlediska genderové problematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Jazyková analýza reklamních textů z hlediska věkové kategorie recipientů 

   Defence status: DEFENDED
   Krajčová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Ve své práci se zabývám reklamami a jejich strategiemi z hlediska věku recipienta. Zaměřila jsem se na reklamy komerční, a to reklamy televizní a reklamy tištěné v časopisech a novinách. Hodnotila jsem manipulační strategie ...
  • Komunikace dětí předškolního věku - analýza komunikačních funkcí výpovědi 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   This diploma thesis deals with communication of preschool children, in particular with analysis of communication functions of utterance. The aim of the research is to find out which types of communication functions preschool ...
  • Kultivovanost jazykového projevu a komunikační výuka ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   This work contains three parts. The first part describes attitudes chosen by various authors towards the subject of communication training in three sets of textbooks for the second grade of basic schools, namely those by ...
  • Mediální manipulace na 1.st.ZŠ a obrana proti ní 

   Defence status: DEFENDED
   Čunková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   This diploma thesis engage in the manipulation aimed at primary school children, especially manipulation of commercial and its effect on the child recipient. The theoretical part of thesis defines terms manipulation, media ...
  • Mluvené versus psané zpravodajství 

   Defence status: DEFENDED
   Saga, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Motivace oslovování dětí hypokoristiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   This bachelor thesis deals with first names in general, a particular attention is, however, given to their usage in communication, to the familiar modifications of first names and to the motivation of addressing by ...
  • Nadaný žák na základní škole - možnosti rozvíjení v předmětu český jazyk 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Chejnovská, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá intelektově nadanými jedinci a z užšího hlediska nadanými žáky v předmětu český jazyk na druhém stupni základní školy. V teoretické č ásti se autorka věnuje nadání, definicím a pojmům z této ...
  • Neverbální komunikace účastníků televizních talkshow 

   Defence status: DEFENDED
   Honzáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Bakalářská práce pojednává o neverbálních prostředcích komunikace užívaných účastníky talkshow. Zaměřila jsem se na moderátora a hosty late night show České televize Uvolněte se, prosím. V teoretické části práce definuje ...
  • Novinový titulek - Srovnání titulků v bulvárních a seriózních tiskovinách 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Novinový titulek - srovnání titulků v bulvárních a seriózních tiskovinách a jejich internetové verzi 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 1. 2014
   Cílem této práce bylo vysledovat obecné tendence při tvorbě titulků v bulvárních a seriózních tiskovinách a jejich internetových verzích. Základem pro tuto práci byl vzorek titulků z dvanácti novin, které vyšly v lednu a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV