• Anežka Přemyslovna, dcera Václava II. 

   Defence status: DEFENDED
   Bakešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
  • Anna Přemyslovna (1290 - 1313) 

   Defence status: DEFENDED
   Telnarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Když se 15. října roku 1290 Anna jako druhá dcera královských manželů Václava a Guty narodila, vypadalo to, že ji čeká tradiční život přemyslovské princezny. Měla strávit dětství u pražského dvora svých rodičů a poté se ...
  • Benediktinský klášter v Podlažicích - Podlažické nekrologium 

   Defence status: DEFENDED
   Mouralová, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Hlavním cílem této práce je poukázat na přínos podlažického nekrologia jako historického pramene a jeho využití pro objasnění raných dějin kláštera v Podlažicích. Z toho vychází i struktura této práce. V první části je ...
  • Biskup Šebíř a jeho doba 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
  • Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu (1947-1957) 

   Defence status: DEFENDED
   Habermann, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   The theme of this thesis is attitude of the Communist Party and Czechoslovak totalitarian regime to Zionism in 1947-1957. The main aim of the archive research was to map gradual change of the communist regime from its ...
  • Cisterciácký klášter Velehrad - majetkový vývoj kláštera v letech 1205 -1420 

   Defence status: DEFENDED
   Novosadová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Cisterciácký klášter Velehrad - majetkový vývoj v letech 1205-1420 - Shrnutí Předkládaná práce se pokouší vytvořit přehled majetkové držby cisterciáckého kláštera Velehrad v době od jeho založení v roce 1205 do roku 1420. ...
  • Dějiny obce Kaznějova do roku 1918 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Resume The presented bachelor thesis portrays the historical development of the village Kaznějov. It deals with its portrayal in the available historical charters and documents. The focus is laid especially on the oldest ...
  • Guta Habsburská, životní data 

   Defence status: DEFENDED
   Hofmanová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Hynek z Dubé, dvořan Václava II. 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
  • Jan III. z Dražic 

   Defence status: DEFENDED
   Dykastová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   The diploma thesis focuses on the period of the episcopacy of Jan III of Dražice. The aim of the thesis is to describe the economic, political and cultural situation on the basis of analyses, description and comparison of ...
  • Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Junová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Junová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Komparace na téma: Hospodářství klášterů Obazine a Plasy ve středověku (12.-13. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato práce se zaměřuje na hospodářství cisterciáckého řádu od jeho založení do konce XIII. století. Jedná se o dvě souběžné analýzy klášterů Obazine (Francie) a Plasy (Čechy), které jsou v závěrečné části výzkumu komparovány. ...
  • Konstancie Uherská - česká královna (+1240) 

   Defence status: DEFENDED
   Budová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Konstancie Uherská zastává v dějinách Českých zemí nepochybně významné místo. Byla to ona, kdo stál po boku svého manžela Přemysla Otakara I. u zrodu Českého království. To královna Konstancie se stala matkou významné ...
  • Lovecký hvozd přemyslovských panovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Švihlík, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Bakalářská práce pojednává o Přemyslovsk Křivoklátska. Je primárně zaměřena na období vlády přemyslovských knížat a králů a z časového období vykračuje pouze tam, kde se jedná o plně relevantní informace. Práce se počíná ...
  • Ludmila Přemyslovna, manželka Ludvíka I. Dolnobavorského 

   Defence status: DEFENDED
   Bieblová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Tato práce pojednává o Ludmile Přemyslovně, dceři knížete Bedřicha a jeho manželky Alžběty Uherské. V prvních kapitolách práce je uvedena historie rodu Bogenů a počáteční období existence rodu Wittelsbachů. Hlavní část ...
  • Manželky Vladislava II. Gertruda Babenberská a Judita Durynská 

   Defence status: DEFENDED
   Jindrová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Urozenou středověkou paní mohla na první pohled rozpoznat i nezasvěcená osoba. Stačil k tomu honosný oděv, zhotovený s řemeslnou zručností z drahých látek. Módní prvky jako výšivky či způsoby aplikace ozdob z drahých kovů ...
  • Mocenské postavení prvních Ronovců a jejich pozice v české středověké společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Diplomová práce Mocenské postavení prvních Ronovců a jejich pozice v české středověké společnosti se zabývala mocenským postavením prvních třech generací zástupců ronovské šlechty v přímé linii k Hynkovi z Dubé. V ...
  • Možnosti spolupráce ZŠ Miloše Šolleho Kouřim a regionálních institucí při využití vzdělávacího potenciálu místního kulturního dědictví 

   Defence status: DEFENDED
   Borová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Práce se zabývá navrženými možnostmi spolupráce mezi regionálními institucemi a Základní školou Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín při využití vzdělávacího potenciálu místního kulturního dědictví. Teoretická část se nejprve ...
  • Obraz Elišky Přemyslovny v kronikách a v beletrii 

   Defence status: DEFENDED
   Hráchová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Cílem této bakalářské práce je zjistit pohled na postavu Elišky Přemyslovny v kronikářských a v beletristických textech. V první části se práce zabývá textem Zbraslavské kroniky a vztahem Petra Žitavského k Elišce Přemyslovně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV