• Alternative für Deutschland 

   Szobonyová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá německou politickou stranou Alternative für Deutschland ) od jejího založení v roce 2013 až do jara 2017. Cílem práce je odhalit faktory úspěchu zkoumané strany. Širší teoretický rámec poskytuje ...
  • Alternative für Deutschland 

   Szobonyová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce pojednává o německé politické straně Alternative für Deutschland (dále jen AfD) a jejím etablování v rámci německého stranického systému. Práce zkoumá AfD od jejího založení v roce 2013 až do jara 2017. ...
  • Analýza krajně pravicových subjektů v ČR a SR 

   Podsedník, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   This master`s thesis deals with the theories of the far-right party family. The theoretical part consists mainly of textual work and the author introduces theory of the party family and the far-right party family. Next, ...
  • Analýza procesu ilegalizace baskicko-nacionalistické strany Batasuna 

   Řehořová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This bachelor's thesis themed about the political party Batasuna thus, elaborating on The Analysis of Ilegalization Process of the Basque Nationalist Party. This political party is nationalist party to begin with, and is ...
  • Analýza protiimigračních hnutí na území ČR: Blok proti islámu a Úsvit-národní koalice 

   Pochopová, Nicole (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Současná doba se z hlediska politických stran vyznačuje úspěchem nových politických stran a hnutí, které vznikají jako důsledek hospodářské recese v kombinaci s evropskou migrační krizí. S tím vyvstává otázka, zda mohou ...
  • Analýza textů zveřejněných v Dělnických listech od roku 2003 do současnosti 

   Baierl, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This study reveals the evolution of the Workers 'Party, or the Workers' Party of Social Justice. In this thesis, Workers Party is studied through the analysis of party newspaper - Workers' lists. Content analysis divides ...
  • Analýza volební kampaně Komunistické strany Československa ve volbách v roce 1946 

   Součková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The thesis deals with the election campaign in the elections to the National Assembly, namely the campaign of the Communist Party of Czechoslovakia. In this example, we can clearly see how strongly campaign can impress and ...
  • Analýza volební podpory DSSS ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 

   Sýkorová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou volební podpory Dělnické strany sociální spravedlnosti ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. V práci budou analyzovány výsledky v jednotlivých krajích České republiky, po ...
  • Anarchistické ideje v pojetí FSA/FAS 

   Štec, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce " Anarchistické ideje v pojetí FSA/FAS" pojednává o různých možnostech uchopení myšlenky anarchismu v českých podmínkách. Shrnuje původ samotné myšlenky anarchismu a dále se věnuje vývoji anarchistického ...
  • ANO 2011 a SPD pohledem teorií populismu 

   Kohout, Stanislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Předkládaná diplomová práce analyzuje skrze obsahovou analýzu a teorií populismu Case Mudda jedny z nejúspěšnějších hnutí v České republice - ANO a Svobodu a přímou demokracii - Tomio Okamury. Cílem práce je určit, nakolik ...
  • Antifašistická akce: Ideologie a vývoj v letech 1996-2012 

   Fiala, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Diplomová práce s názvem Antifašistická akce: Ideologie a vývoj v letech 1996-2012 si klade primárně za cíl zmapovat historický a ideologický vývoj Antifašistické akce (AFA), radikálně antifašistické organizace, která se ...
  • Autoritářský režim v Československu v roce 1968 

   Zeman, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Cílem této práce je zjistit, zda-li je možno Československo v roce 1968, v době Pražského jara, definovat jako autoritářský režim. Pro práci je použita typologická teorie autoritářských režimů od Juana J. Linze. Práce užívá ...
  • Baskická teroristická organizace ETA - její aktivita po roce 2004, metody boje, vnitřní struktura a perspektivy dalšího vývoje 

   Hašková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce "Baskická teroristická organizace ETA - její aktivita po roce 2004, metody boje, vnitřní struktura a perspektivy dalšího vývoje" se zabývá analýzou vývoje baskické teroristické organizace ETA po roce 2004, ...
  • Bohumír Šmeral a vliv jeho myšlenek na vznik a formování KSČ (1921-1929) 

   Tomeš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce na téma "Bohumír Šmeral a vliv jeho myšlenek na vznik a formování KSČ (1921-1929)" se zaměřuje na politický směr, které svou politickou i teoretickou činností vypracoval předválečný československý politik ...
  • Československá anarchistická federace 

   Linhartová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tématem této diplomové práce je Československá anarchistická federace (ČSAF), konkrétně její vývoj a proměna, kterou prošla za dobu své existence, a dále jaké je její postavení dnes. ČSAF vznikla ještě jako Česká anarchistická ...
  • Český stranický systém a jeho vývoj po roce 1989: Liberální strany v českém stranickém systému 

   Rozsypal, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zabývá vývojem českého stranického systému po přechodu k demokracii po roce 1989. Výzkum se zaměřuje především na vývoj liberálních stran a jejich ukotvení v českém stranickém systému. Liberálním stranám se v České ...
  • Češi a multikulturní společnost? Analýza současného antiislamismu ve vztahu k antisemitismu 

   Hvězda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Český národ je charakteristický, podobně jako národy jiné, mnoha historicky podmíněnými stereotypy, které naznačují možné reakce vůči určitým podnětům. Turbulentní vývoj posledních let ve světě a zejména pak uprchlická ...
  • Čo predchádzalo Pražskej jari?: diverzifikácia v KSČ v rokoch 1954-1968 

   Škvarkovská, Tatiana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Táto práca sa zaoberá vývojom na československej politickej scéne a predovšetkým v Komunistickej strane Československa v období 1953-1969. Jedným z hlavných znakov tohto obdobia je čiastočné uvoľnenie komunistického režimu, ...
  • Dělnická strana (sociální spravedlnosti) 

   Firerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na vývoj a postavení krajně pravicové Dělnické strany (DS) a Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v politickém systému České republiky. Práce obsahuje rovněž teoretickou část, zabývající ...
  • Die Linke: vývoj, ideologie a postavení v politickém systému SRN 

   Brzkovská, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá německou politickou stranou Die Linke (Levice). Ta vznikla v roce 2007 sloučením dvou odlišných subjektů, a to Linkspartei.PDS, navazující na vládnoucí stranu režimu bývalé NDR, a WASG, složené ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV