• Aktivity Probační a mediační služby ČR v rámci alternativních trestů 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   1 Abstract Thesis deals with the implementation of elements of restorative justice in the Czech criminal law, especially in the prison system. The work identifies and analyzes the basic problems of the Czech prison system ...
  • Alternativní tresty v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mrajcová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This diploma thesis deals with alternative sanctions in the Czech Republic. It primarily focuses on the cooperation between relevant actors during the process of decision-making about the type of sanction, its execution ...
  • Analýza státních a nestátních opatření proti pravicovému extrémismu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vinařická, Anna Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce se věnuje problematice obrany státu proti pravicovému extremismu. V první části popisuje teoretická východiska, kterými je koncepce obranyschopné demokracie Karla Loewensteina a zároveň její kritiky. Je definován ...
  • Cesty ke snížení recidivy v ČR: Resocializace občanů ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění 

   Defence status: DEFENDED
   Doleželová, Olivie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   This work is about the problem of high recidivism rate in the Czech Republic, which highlights the inefficiency Czech prisons in their resocialization function, ie. the effort to reintegrate people into society after ...
  • Český boj proti organizovanému zločinu 

   Defence status: DEFENDED
   Vrobel, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Práce Česká politika boje proti organizovanému zločinu se zabývá popisem a interpretací vývoje opatření využívaných k potírání organizovaného zločinu v České republice od začátku 90.let do současnosti. Teoreticky tato práce ...
  • Existencia Divadla z Pasáže ako neziskovej organizácie na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Šoltésová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   This thesis deals with financial issues of non-governmental organzations in Slovakia after 1989. It is a case study of The Theatre from the Passage focusing on it's financing. This study offers new suggestions how to fund ...
  • Implementace institutu domácího vězení v české justici 

   Defence status: DEFENDED
   Čáp, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předložená diplomová práce pojednává hlavní rysy dosavadní podoby implementace institutu domácího vězení v ČR. Návazně navrhuje možná východiska s ohledem na další (zdárné) pokračování implementačního procesu. V teoretické ...
  • Mezinárodní protikorupční režimy: Boj proti korupci v mezinárodním obchodě 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Návrh řešení jednotlivých druhů prostituce 

   Defence status: DEFENDED
   Andresová, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   The main goal of this diploma thesis Solution Designs for Each Type of Prostitution is to design particular public policy solution which would be able to regulate prostitution in the area of the Czech Republic, considering ...
  • Názory pracovníků orgánů činných v trestním řízení na postavení institutu Probační a mediační služby v právním systému ČR a zkušenosti s ním 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   This thesis is concentrated on the detection and evaluation of views and experience of the institutions active in criminal procedure, namely the representatives of district courts, district prosecutions, municipal police ...
  • Pomoc obětem trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Práce se zabývá problematikou pomoci obětem trestných činů, kterou prozkoumává především prostřednictvím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Na základě viktimologických konceptů typologie obětí trestných činů ...
  • Prevence kriminality mládeže na základních školách v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvindová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zaměřuje na téma implementace prevence kriminality na základních školách v České republice. Hlavním cílem práce je zhodnotit aplikaci programů prevence kriminality z pohledu pedagogů na vybrané ...
  • Prevence kriminality mládeže se zaměřením na roli neziskových orgaizací 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   This Bachelor Thesis is primarily comparing three non-governmental non-profit organizations dealing with the prevention of youth criminality - specifically Pet P, Lata and Prak organizations. For this comparison was used ...
  • Prevence kriminality na sídlišti 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diploma thesis "Crime prevention on housing estate" deals with specific characteristics of criminality and possibilities of crime prevention in housing estates. It summarises theoretical knowledge, international ...
  • Prevence kriminality na území statutárního města Kladna 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Diplomová práce se zabývá prevencí kriminality v České republice s detailním zaměřením na území Statutárního města Kladna. Práce je uvozena definicí pojmů spojených s kriminalitou a nástinem vazeb kriminality, kriminologie ...
  • Probační a mediační služba České republiky, její význam a povědomí o ní 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnalová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Předložená diplomová práce pojednává o Probační a mediační službě ČR, jejím významu a povědomí o ní ve společnosti. Probační a mediační služba je státní organizace působící na poli trestní politiky, která usiluje o účinné ...
  • Příležitost dělá zloděje: zkoumání praktického využití teorie příležitosti k trestné činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradníčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Teorie příležitosti k trestné činnosti je založena na třech dílčích konceptech. Prvním konceptem je teorie běžné činnosti, která pracuje s potencionálním pachatelem, vhodným objektem a schopným ochráncem. Příležitost k ...
  • Přístup k obětem trestných činů z hlediska zainteresovaných institucí 

   Defence status: DEFENDED
   Provazník, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   This diploma thesis deals with the policy for the access to the victims of crime. It focuses on activity of interested state institutions that cooperate with victims of crime. In today's approach victims of crime represent ...
  • Přístup ke spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi jako problém veřejné politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kutálková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   The dissertation offers a complex insight into the workings of provisions regarding the policy in the area of combating human trafficking with a focus on the tools which should guarantee access to justice for victims of ...
  • Recidivisté ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Winkelhöfer, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   The Diploma Thesis, The repeated offenders in the execution of a punishment who are in prison, is about the people who have been punished at least once by imprisonment and now they are in prison again. These people have ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV