Now showing items 1-20 of 45

  • Aktivity Probační a mediační služby ČR v rámci alternativních trestů 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   1 Abstract Thesis deals with the implementation of elements of restorative justice in the Czech criminal law, especially in the prison system. The work identifies and analyzes the basic problems of the Czech prison system ...
  • Alternativní tresty jako možnost řešení kriminality žen 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbický, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 2. 2008
   Práce se zabývá tématem alternativních trestů jako možností řešení kriminality žen. Popisuje kriminalitu žen, zvláštnosti, kterými je tato kriminalita odlišná od mužské kriminality a nabízí rovněž historický exkurz do této ...
  • Alternativní tresty v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mrajcová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This diploma thesis deals with alternative sanctions in the Czech Republic. It primarily focuses on the cooperation between relevant actors during the process of decision-making about the type of sanction, its execution ...
  • Analýza státních a nestátních opatření proti pravicovému extrémismu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vinařická, Anna Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce se věnuje problematice obrany státu proti pravicovému extremismu. V první části popisuje teoretická východiska, kterými je koncepce obranyschopné demokracie Karla Loewensteina a zároveň její kritiky. Je definován ...
  • Cesty ke snížení recidivy v ČR: Resocializace občanů ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění 

   Defence status: DEFENDED
   Doleželová, Olivie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   This work is about the problem of high recidivism rate in the Czech Republic, which highlights the inefficiency Czech prisons in their resocialization function, ie. the effort to reintegrate people into society after ...
  • Český boj proti organizovanému zločinu 

   Defence status: DEFENDED
   Vrobel, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Práce Česká politika boje proti organizovanému zločinu se zabývá popisem a interpretací vývoje opatření využívaných k potírání organizovaného zločinu v České republice od začátku 90.let do současnosti. Teoreticky tato práce ...
  • Divácké násilí v České republice: veřejně politický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Čarnogurský, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Diplomová práce "Divácké násilí v České republice: veřejně politický problém" pojednává o fenoménu diváckého násilí v Česku jakožto veřejně politického problému. Po schválených tezích následuje úvod práce a ve třetí části ...
  • Existencia Divadla z Pasáže ako neziskovej organizácie na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Šoltésová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   This thesis deals with financial issues of non-governmental organzations in Slovakia after 1989. It is a case study of The Theatre from the Passage focusing on it's financing. This study offers new suggestions how to fund ...
  • Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Danišová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Diplomová práce "Financování terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice" se zabývá financováním terapeutických komunit, které jsou ze systému péče o drogově závislé v České republice v oblasti abstinujících ...
  • Implementace institutu domácího vězení v české justici 

   Defence status: DEFENDED
   Čáp, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předložená diplomová práce pojednává hlavní rysy dosavadní podoby implementace institutu domácího vězení v ČR. Návazně navrhuje možná východiska s ohledem na další (zdárné) pokračování implementačního procesu. V teoretické ...
  • Mezinárodní protikorupční režimy: Boj proti korupci v mezinárodním obchodě 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Násilí na seniorech v českých rodinách. Analýza jeho příčin 

   Defence status: DEFENDED
   Hříbalová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
   Nezpochybnitelný fakt, že lidská populace celosvětově stárne, vede k čím dál častějším úvahám o problematice stáří a stárnutí. Jedním z témat, které se stářím souvisí, je nevhodné zacházení se seniory, které se může rozvinout ...
  • Návrh řešení jednotlivých druhů prostituce 

   Defence status: DEFENDED
   Andresová, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   The main goal of this diploma thesis Solution Designs for Each Type of Prostitution is to design particular public policy solution which would be able to regulate prostitution in the area of the Czech Republic, considering ...
  • Názory pracovníků orgánů činných v trestním řízení na postavení institutu Probační a mediační služby v právním systému ČR a zkušenosti s ním 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   This thesis is concentrated on the detection and evaluation of views and experience of the institutions active in criminal procedure, namely the representatives of district courts, district prosecutions, municipal police ...
  • Netransparentnost v procesu zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví na komunální úrovni (Analýza situace ve vybraných krajských městech) 

   Defence status: DEFENDED
   Kundra, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Nezletilí cizinci bez doprovodu v ČR v kontextu mezinárodní migrace 

   Defence status: DEFENDED
   Lásková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Ve své práci se zabývám systémem péče o nezletilé cizince bez doprovodu v České republice v kontextu mezinárodní migrace a mezinárodních smluv a dokumentů. Za pomoci schématu zabezpečení nezletilce v čase a schématu aktérů ...
  • Pomoc obětem trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Práce se zabývá problematikou pomoci obětem trestných činů, kterou prozkoumává především prostřednictvím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Na základě viktimologických konceptů typologie obětí trestných činů ...
  • Prevence kriminality mládeže na základních školách v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvindová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zaměřuje na téma implementace prevence kriminality na základních školách v České republice. Hlavním cílem práce je zhodnotit aplikaci programů prevence kriminality z pohledu pedagogů na vybrané ...
  • Prevence kriminality mládeže se zaměřením na roli neziskových orgaizací 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   This Bachelor Thesis is primarily comparing three non-governmental non-profit organizations dealing with the prevention of youth criminality - specifically Pet P, Lata and Prak organizations. For this comparison was used ...
  • Prevence kriminality na sídlišti 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diploma thesis "Crime prevention on housing estate" deals with specific characteristics of criminality and possibilities of crime prevention in housing estates. It summarises theoretical knowledge, international ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV