• Adiabatické kvantové počítání 

   Charamza, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   V této práci jsou shrnuty principy kvantového počítání. Konkrétně se zaměřujeme na adiabatické kvantové počítače, jejichž princip vysvětlujeme a ukazujeme na několika konkrétních příkladech. Pro vysvětlení principu ...
  • Dekoherence ve dvouhladinovém systému 

   Blažek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Diář kompatibilní se softwarem pro nevidomé 

   Šatánek, Jaromír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   In present many diaries and organizers use attractive but nonstandard controls, which are problematic to read for software designated for blind people (e.g. JAWS, www.freedomscientific.com). The aim of this bachelor work ...
  • Dynamické symetrie ve fyzice 

   Hájek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Cílem této práce je zavést pojmy dynamické grupy a dynamické sy- metrie a studovat jejich vlastnosti na jednoduchých kvantových systémech. Kon- krétně se budeme zabývat Keplerovým problémem a izotropním harmonickým ...
  • Dynamics of externally driven quantum systems 

   Dolejší, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Dynamika externě řízených kvantových systémů Jakub Dolejší Abstrakt Představujeme koncept kvantových fázových přechodů excitovaných stavů a zk- oumáme jejich vliv na nerovnovážnou dynamiku po kvantovém kvenči v Lipki- nově ...
  • e-Voice Reader 

   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem projektu je usnadnit proces komunikace mezi člověkem a mobilními technologiemi a umožnit tak, např. zrakově handicapovaným lidem, jejich bezproblémové používání. Systém ovládání vycházející z klávesnic, displejů a ...
  • JAWS framework pro ozvučování nestandardních aplikací 

   Ficek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Aplikace JAWS (www.freedomscienti c.com) je schopná zpřístupnit ovládání počítače nevidomým uživatelů. Aplikace s grafi ckými ovládacími prvky nahrazujícími standardní ovládací prvky Windows nebo aplikace, jež nemají plnou ...
  • Klasický a kvantový chaos v atomových jádrech 

   Stránský, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
  • Kvantové a termální fázové přechody v atomových jádrech 

   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této bakalářské práci jsou studovány fázové přechody v atomových jádrech. Hlavní pozornost je věnována kvantovým fázovým přechodům mezi základními stavy jádra o různé symetrii. Nejprve je představen model interagujících ...
  • Kvantové algoritmy 

   Škoda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Kvantové kritické jevy v konečných systémech 

   Kloc, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   Singularity v kvantových spektrech - kvantové fázové přechody základního či excitovaných stavů - jsou často spojeny se singularitami klasické limity systému a projevují se také na dalších charakteristikách, jako např. ...
  • Kvantové systémy s vnějšími parametry 

   Morávek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Kvantové systémy se stochastickými parametry 

   Pechal, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice 

   Brandejs, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Název práce: Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice Autor: Jan Brandejs Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: ...
  • Monodromie v klasické mechanice 

   Peller, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Neexponenciální rozpad a kvantový Zénónův jev 

   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Prekursory fázových přechodů v kvantových systémech 

   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   V této diplomové práci jsou studovány prekurzory kvantových fázových přechodů v konečných mnohočásticových systémech. Hlavní pozornost je věnována mechanismu, jakým se generuje neanalytické chování základního stavu pro ...
  • Quantum phase transitions in systems with a finite number of degrees of freedom 

   Kloc, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   In the thesis we investigate and classify critical phenomena in the extended Dicke model (EDM) which describes the interaction between two-level atoms and a single-mode bosonic field (schematic model for cavity quantum ...
  • Regular and chaotic collective motions of atomic nuclei 

   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Práce se zabývá studiem chaosu v geometrickém kolektivním modelu atomového jádra (GCM). První a druhá kapitola obsahuje odvození a rozbor základních vlastností GCM. Jsou zavedeny dvě možnosti kvantování pro nulové rotace ...
  • Software pro evidenci chyb v software 

   Pitka, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   In the present work we analyze the existing bug registration software and we plan the new one. In the rst and second chapter we test the existing bug registration applications and we probe their advantages and disadvantages. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV