• Adiabatické kvantové počítání 

   Defence status: DEFENDED
   Charamza, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   V této práci jsou shrnuty principy kvantového počítání. Konkrétně se zaměřujeme na adiabatické kvantové počítače, jejichž princip vysvětlujeme a ukazujeme na několika konkrétních příkladech. Pro vysvětlení principu ...
  • Dekoherence ve dvouhladinovém systému 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Diář kompatibilní se softwarem pro nevidomé 

   Defence status: DEFENDED
   Šatánek, Jaromír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   In present many diaries and organizers use attractive but nonstandard controls, which are problematic to read for software designated for blind people (e.g. JAWS, www.freedomscientific.com). The aim of this bachelor work ...
  • Dynamical signatures of quantum phase transitions for excited states 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejší, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Dynamické projevy kvantových fázových přechodů pro excitované stavy Jakub Dolejší Abstrakt Studujeme vliv kvantových fázových přechodů (QPT) a kvantových fázových přechodů excitovaných stavů (ESQPT) na platnost adiabatické ...
  • Dynamické symetrie ve fyzice 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Cílem této práce je zavést pojmy dynamické grupy a dynamické sy- metrie a studovat jejich vlastnosti na jednoduchých kvantových systémech. Kon- krétně se budeme zabývat Keplerovým problémem a izotropním harmonickým ...
  • Dynamics of externally driven quantum systems 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejší, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Dynamika externě řízených kvantových systémů Jakub Dolejší Abstrakt Představujeme koncept kvantových fázových přechodů excitovaných stavů a zk- oumáme jejich vliv na nerovnovážnou dynamiku po kvantovém kvenči v Lipki- nově ...
  • e-Voice Reader 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem projektu je usnadnit proces komunikace mezi člověkem a mobilními technologiemi a umožnit tak, např. zrakově handicapovaným lidem, jejich bezproblémové používání. Systém ovládání vycházející z klávesnic, displejů a ...
  • Geometric approach to externally driven quantum systems 

   Defence status: DEFENDED
   Střeleček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   The theory of quantum driving of parametric driven Hamiltonians is presented and reformulated using the language of differential geometry. The general fidelity driving in a two-level Hamiltonian system is then analyzed ...
  • JAWS framework pro ozvučování nestandardních aplikací 

   Defence status: DEFENDED
   Ficek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Aplikace JAWS (www.freedomscienti c.com) je schopná zpřístupnit ovládání počítače nevidomým uživatelů. Aplikace s grafi ckými ovládacími prvky nahrazujícími standardní ovládací prvky Windows nebo aplikace, jež nemají plnou ...
  • Klasický a kvantový chaos v atomových jádrech 

   Defence status: DEFENDED
   Stránský, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
  • Kvantová provázanost 

   Defence status: DEFENDED
   Matulík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Představujeme přehled diskuse vedené mezi největšími fyziky počátku minulého sto- letí, které vedla k objevu nového kvantově-mechanického jevu, provázanosti. Budujeme matematický formalismus kvantového provázání pro ...
  • Kvantové a termální fázové přechody v atomových jádrech 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této bakalářské práci jsou studovány fázové přechody v atomových jádrech. Hlavní pozornost je věnována kvantovým fázovým přechodům mezi základními stavy jádra o různé symetrii. Nejprve je představen model interagujících ...
  • Kvantové algoritmy 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Kvantové kritické jevy v konečných systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Kloc, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   Singularity v kvantových spektrech - kvantové fázové přechody základního či excitovaných stavů - jsou často spojeny se singularitami klasické limity systému a projevují se také na dalších charakteristikách, jako např. ...
  • Kvantové systémy s vnějšími parametry 

   Defence status: DEFENDED
   Morávek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Kvantové systémy se stochastickými parametry 

   Defence status: DEFENDED
   Pechal, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice 

   Defence status: DEFENDED
   Brandejs, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Název práce: Kvantové výpočty v mnohočásticové fyzice Autor: Jan Brandejs Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc., Ústav částicové a jaderné fyziky Abstrakt: ...
  • Monodromie v klasické mechanice 

   Defence status: DEFENDED
   Peller, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Neexponenciální rozpad a kvantový Zénónův jev 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Periodically driven quantum systems 

   Defence status: DEFENDED
   Honsa, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   We present theoretical methods for studying quantum mechanical systems subjected to fast periodic driving and apply them to model systems with long-range interaction. We provide a comparison between the methods and insight ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV