Now showing items 1-20 of 74

  • 20 let časopisu Sestra 

   Defence status: DEFENDED
   Hejná, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce "20 let časopisu Sestra" zpracovává historii československých ošetřovatelských časopisů od počátku 19. století do současné doby. Hlavní pozornost je věnována nejčtenějšímu odbornému zdravotnickému titulu ...
  • Analýza témat v časopise Svět Sovětů se zaměřením na téma sovětské ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Dzeraviaha, Hanna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   The present thesis is dedicated to the thematic agenda of the magazine Svět sovětů (The World of Soviets) during the pre-war period (1934 - 1938) and the post-war years (1945 - 1946) as well as the image of the Soviet women ...
  • Analýza témat v časopisu Svět Sovětů se zaměřením na téma sovětské ženy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dzeraviaha, Hanna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Předkládaná diplomová práce se věnuje tématické agendě časopisu Svět Sovětů v předválečné (1934 - 1938) a poválečné době (1945 - 1946) a jím formovanému obrazu sovětské ženy. Základním výzkumným záměrem bylo zpracovat ...
  • Boj mezi slovenskou Demokratickou stranou a Komunistickou stranou Slovenska po volbách v roce 1946 a jeho obraz v dobových médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Macík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Bakalářská práce Boj mezi slovenskou Demokratickou stranou a Komunistickou stranou Slovenska po volbách v roce 1946 a jeho obraz v dobových médiích pojednává o situaci na politické a mediální scéně Československa v průběhu ...
  • Budování zpravodajské informační sítě v letech 1914-1918 na příkladu listů "Československá samostatnost" a "La Nation Tchéque" 

   Defence status: DEFENDED
   Neuwerthová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 22. 6. 2022
   The diploma thesis analyses the topic of building a foreign intelligence network and its activities during the First World War (1914-1918) on the example of the Československá samostatnost and La Nation Tchéque magazines. ...
  • Čechoslovák v zahraničí: analýza českého exilového týdeníku z let 1951-1967 

   Defence status: DEFENDED
   Kabická, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The main aim of this study was to analyze the exile weekly "Czechoslovak abroad" that was beeing published in London by Czechoslovak activist and publicist Josef Josten in a period of 1951 - 1967. This thesis was using the ...
  • Filmový odbor ministerstva informací 1945 - 1953 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Stavárková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Diplomová práce "Filmový odbor ministerstva informací v letech 1945 - 1953" se zabývá kulturní politikou v Československu po druhé světové válce. V úvodní části byl nastíněn vývoj jednání o poválečném uspořádání v obnoveném ...
  • Filmový odbor ministerstva informací 1945 - 1953 

   Defence status: DEFENDED
   Stavárková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Diplomová práce "Filmový odbor ministerstva informací v letech 1945 - 1953" se zabývá kulturní politikou v Československu po druhé světové válce. V úvodní části byl nastíněn vývoj jednání o poválečném uspořádání ...
  • Finská mediální krajina - tištěná média 

   Defence status: DEFENDED
   Picková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje popisu struktury současných tištěných médií ve Finské republice a jejich fungování. Zaměřuje se konkrétně na periodicky vycházející tisk, tj. noviny a časopisy. Úvodní část obsahuje zběžný přehled ...
  • Globální problémy současného světa optikou časopisu National Geographic 

   Defence status: DEFENDED
   Radová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Diplomová práce Globální problémy současného světa optikou časopisu National Geographic analyzuje přístup časopisu National Geographic k informování o současných globálních environmentálních problémech. Prostřednictvím ...
  • Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966) 

   Defence status: DEFENDED
   Kuropata, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zaobírá činností cenzurního orgánu Hlavní správy tiskového dohledu v letech 1953-1966. Cíle zájmu diplomové práce bychom mohli rozdělit na čtyři okruhy. Je to postupné formování Hlavní správy tiskového ...
  • Implementace zahraničních vzorců v české žurnalistice na příkladu vzniku časopisu Týden 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Stanislava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Práce se zabývá implementací zahraničních vzorců v české žurnalistice v devadesátých letech na příkladu vzniku časopisu Týden. Úvodní teoretická část popisuje poměry na české mediální scéně v devadesátých letech a faktory, ...
  • Kolaborující žurnalisté v Nizozemsku v období válečném a poválečném 

   Defence status: DEFENDED
   Kolínková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce "Kolaborující žurnalisté v Nizozemsku v období válečném a poválečném" se zabývá novináři a nizozemským tiskem od začátku okupace v roce 1940 až do konce tiskové očisty v roce 1950. Nizozemský tisk byl na ...
  • Komparace mediálního obrazu prokurátorů Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina na stránkách italského tisku před rokem 1992 a po něm 

   Defence status: DEFENDED
   Šauerová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   The topic of Mafia and the fight against it has always been very closely followed by media. The content of the news does not, however, always reflect the truth; sometimes we can even see an inclination to subjectivity and ...
  • Komparace pohledu exilového tisku na události v Československu na příkladu Národní politiky a Českého slova 

   Defence status: DEFENDED
   Deutschová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The diploma thesis Comparison of the Exile Press's View of Events in Czechoslovakia Using Národní politika and České slovo As Examples analyses the content of exile periodicals relating to the events in Czechoslovakia from ...
  • Komparace pojetí exilového tisku na příkladu Svědectví a Listy 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Diplomová práce se v úvodu zabývá obecnými dějinami poválečného Československa. Pozornost je pak věnována zejména únoru 1948, Pražskému jaru a srpnovým událostem roku 1968. Tato data znamenala dvě emigrační vlny z ...
  • Komparace pojetí exilového tisku na příkladu Svědectví a Listy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Beneš, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Diplomová práce se v úvodu zabývá obecnými dějinami poválečného Československa. Pozornost je pak věnována zejména únoru 1948, Pražskému jaru a srpnovým událostem roku 1968. Tato data znamenala dvě emigrační vlny z ...
  • Komparace zobrazení Marshallova plánu v dobového československém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce pojednává o tom, jakým způsobem informoval český dobový tisk o přípravách Marshallova plánu v období, kdy Československo stálo před rozhodnutím, zda se k tomuto programu připojí. Práce srovnává pokrytí ...
  • Komunistická propaganda v dětském časopisu Ohníček 

   Defence status: DEFENDED
   Rýcová, Kristína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The bachelor thesis The Communist propaganda in the children's magazine Ohníček focuses on finding propagandistic themes in Ohníček from 1950 to 1953. In the work, articles and pictures with propagandistic subtext are ...
  • Konspirační teorie v období první republiky (1918-1938) 

   Defence status: DEFENDED
   Tesárek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Diplomová práce s názvem Konspirační teorie v období první republiky (1918-1938) se zabývá konspiračními teoriemi, a to jak obecně, tak konkrétně těmi, které se šířily v období 1918-1938, známém jako první republika. Autor ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV