Now showing items 1-20 of 43

  • Americká jazzová diplomacie a československá socialistická společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Tato práce je zaměřena na působnost americké jazzové diplomacie v zemích východního bloku v období studené války. Podrobně rozebírá historický vývoj jazzové diplomacie Spojených států amerických a vyzdvihuje její nejdůležitější ...
  • Americká politika a válka v Perském zálivu 

   Defence status: DEFENDED
   Kefi, Nassim (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 4. 9. 2006
  • Americká zahraniční politika vůči Argentině a Chile během Kissingerovy éry (1969-1977) 

   Defence status: DEFENDED
   Zboženská, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   United States in the 1970's are often seen mainly in connection with the Vietnam War, the normalization of the USSR relationship and the establishment of diplomatic relations with China. At the time, American foreign policy ...
  • Audiovizuální sektor na poli Světové obchodní organizace: střet americké a evropské koncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Janotová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Bob Dylan in the Context of American Protest Song 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Mariana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Tradice amerického protest songu má kořeny již v koloniálním období. Mezi nejoblíbenější hudební uskupení 19. století patřili The Hutchinson Family Singers, kteří se stali průkopníky protestu v populární hudbě. Jejich písně ...
  • Chile: From Democracy to Socialism 

   Defence status: DEFENDED
   Školkayová, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   The diploma thesis "Chile: from democracy to socialism" deals with involvement of the United States administration in the political development in Chile during 1960s and its influence on the presidential elections in the ...
  • Civil Religion versus Wall of Separation: Examining the Constitutionality of Religious Expressions & Symbols in American Public Square 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   RESUMÉ První dodatek Ústavy Spojených států amerických mj. stanovuje, že "Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství Jádrem sporu se ...
  • Detainment Ethics, Why Europe and the US Disagree on Torture as an Interrogation Method 

   Defence status: DEFENDED
   Craig, Damon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Protecting the human rights of prisoners has become an issue of paramount interest over the last several years, and rightfully so. In the wake of political and cultural upheaval throughout the Balkan States, and with the ...
  • Dynamics of Development of American Political Parties 

   Defence status: DEFENDED
   Pecka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Schizophrenia, it might be this psychiatric term that enters one's mind when an amateur observer is asked to describe the contemporary nature of major American political parties in one word. Such an uncomplimentary connotation ...
  • Dynamics of Development of American Political Parties 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pecka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 11. 2006
   Cílem mé diplomové práce je analýza současných amerických stran a posouzení, zda se nacházejí ve stádiu úpadku či revitalizace. Za tímto účelem jsem do své práce zakomponoval též jejich historický vývoj, neboť objektivní ...
  • Financování americké prezidentské volební kampaně 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • Formace hnutí Tea Party 

   Defence status: DEFENDED
   Bicková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tea Party působí na americkou politiku od roku 2009, kdy za účelem omezení státních zásahů do ekonomiky začala pod názvem někdejšího revolučního hnutí organizovat masové protesty. V prvních letech bylo její působení ...
  • The full generation of peace and the Sino-American rapprochement, 1969-1976 

   Defence status: DEFENDED
   Bečka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   In this thesis, several key issues will be discussed which significantly influenced the American foreign policy during the Nixon and Ford presidencies. The very system of foreign-policy-making which Nixon instituted together ...
  • Gentrification: Particularities and Intricacies of the Process in the Case Study of Harlem, New York City 

   Defence status: DEFENDED
   Grünová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   The quantitative and qualitative analysis of gentrification in the neighborhood of Harlem in New York City revealed the complexity of the whole process. The process of gentrification in this case study is not a coherent ...
  • Hollywoodská černá listina: strategie vyslýchaných před Výborem pro neamerickou činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Štádler, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Bakalá ská práce Hollywoodská erná listina: strategie vyslýchaných p ed Výborem pro neamerickou innost se v nuje jednomu z díl ích témat v rámci fenoménu antikomunismu v USA po druhé sv tové válce, a to výslech m vedeným ...
  • The Impact of the Motor Vehicles upon the Shape of American Cities in the WWII Era 

   Defence status: DEFENDED
   Bocker, Robert (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   1. INTRODUCTION The post-World War II America was considered an era of great progress in many aspects. Generally, it mirrored in the betterment of living standard that suddenly had steeply risen due to a flourishing economy ...
  • The Influence of Cyber Terrorism Threat on the American Security Policy 

   Defence status: DEFENDED
   Rezek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 5. 2015
   (Czech) Cílem této dizertační práce je odpovědět na otázku, zda americkou bezpečnostní politiku ovlivňuje hrozba kybernetického terorismu. Práce je rozdělena logicky návazných kapitol, jejichž závěry formulují konečnou ...
  • Interakce anabaptistických komunit v USA a Kanadě s většinovou společností 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   The subject of this bachelor thesis is the interaction of Anabaptist communities with the majority society. For this purpose the paper focuses on the three largest communities in the United States of America and Canada - ...
  • Jazykové politiky Kanady: Zhodnocení Trudeauovy politiky oficiálního bilingvismu 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 2. 2008
   Diplomová práce "Jazkové politiky Kanady: Zhodnocení Trudeauovy politiky oficiálního bilingvismu" pojednává o kanadské anglicko-francouzské dvojjazyčné realitě. Práce popisuje vývoj kanadského jazykového zákonodárství na ...
  • Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968 

   Defence status: DEFENDED
   Rudyšar, Rudolf (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předkládaná bakalářská práce "Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968" se zaobírá poměrem prezidenta USA Lyndona Bainese ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV