Now showing items 1-20 of 40

  • Aktivity enzymů podílejících se na transformaci polycyklických aromatických uhlovodíků v průběhu kompostování 

   Defence status: DEFENDED
   Šírová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou rekalcitrantní organické polutanty široce rozšířené v životním prostředí. Některé PAU mají karcinogenní účinky a mohou být i jinak toxické, proto je věnována značná pozornost ...
  • Aplikace ekotoxikologických testů při biodegradaci polutantů 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkal, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Aplikace ligninolytických hub na pevných substrátech pro degradace endokrinních disruptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková - Amemori, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   V současnosti je mezi látkami vypouštěnými člověkem do životního prostředí věnována velká pozornost tzv. endokrinním disruptorům (ED). Jde o látky schopné narušovat hormonální systém organismů včetně člověka. V různých ...
  • Aplikace testů estrogenní a androgenní aktivity při biodegradacích endokrinních disruptorů. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Biodegradace polychlorovaných bifenylů v podzemní vodě pomocí biologických přístupů 

   Defence status: DEFENDED
   Šrédlová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Polychlorované bifenyly (PCB) jsou významné organické polutanty, které velmi pomalu podléhají degradaci a dlouhou dobu přetrvávají v životním prostředí. PCB mají mnohé negativní účinky na životní prostředí, organismy i ...
  • Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v železničních pražcích 

   Defence status: DEFENDED
   Fabiánová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků ve dřevě ošetřeném kreozotovým olejem 

   Defence status: DEFENDED
   Fabiánová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Wood contaminated by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) represent a serious environmental risk. Composting seems to be an effective method for decontamination of such waste material. PAHs are degraded mainly under ...
  • Biodegradace vybraných psychofarmak v podzemní vodě pomocí houby Pleurotus ostreatus 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Degradační účinnost ligninolytické houby Pleurotus ostreatus byla zkoumána pro 4 farmaka a 5 látek používaných nebo vznikajících při výrobě farmak, které byly detekovány v podzemní vodě v blízkosti jejich výrobny. Zjištěné ...
  • Bioremediation of persistent aromatic pollutants 

   Defence status: DEFENDED
   Stella, Tatiana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   The remediation of persistent chlorinated aromatic compounds has become a priority of great relevance due to the teratogenic, carcinogenic and endocrine-disrupting properties of these xenobiotics. The use of biological ...
  • Detekce mikroplastů v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   This bachelor thesis is focused on microplastics as small fragments of plastics which represent a burden for the environment and can be probably dangerous for living organisms including mankind. Serious health consequences ...
  • Ekotoxicita herbicidních iontových kapalin 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   Herbicidal ionic liquids (HILs) are organic salts with herbicidal properties. Their anions are usually derived from traditional herbicides, and they are paired with cations of a synthetic or natural origin. Because of their ...
  • Endokrinně disruptivní účinky a degradabilita mikropolutantů s antimikrobiální aktivitou 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Vzrůstající antropogenní znečistění má negativní vliv na životní prostředí a je spojováno s rozvojem mnoha zdravotních problémů u člověka. Převážná většina chemických látek je do prostředí vypouštěna bez jakéhokoliv omezení ...
  • Environmentální aspekty čištění a využívání odpadních vod v rámci přírodě blízkých technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Šereš, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   In recent years, the issue of appropriate and efficient approaches to wastewater management and its potential reuse has become increasingly important in view of the geographical conditions of Central Europe, where, until ...
  • Fluórované mikropolutanty v životnom prostredí 

   Defence status: DEFENDED
   Hatasová, Nicolette (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Perfluorinated compounds (PFCs) are considered as persistent organic pollutants. Their extensive use in various products leads to increase of their occurence in surface and ground water, soil, air and, generally, in the ...
  • Fungální degradace organopolutantů s endokinně disruptivní aktivitou 

   Defence status: DEFENDED
   Křesinová, Zdena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 5. 2013
   This dissertation thesis contains scientific results attained in the field of bioremediation. The major part of the results has been published in international journals in 7 papers. In addition, relevant yet unpublished ...
  • Hormonální aktivita v odpadních vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Endocrine disruptors are natural or manmade substances which affect hormonal systems of organisms. Biologically relevant concentrations are commonly being detected in the environment. The effluents of wastewater treatment ...
  • Kompostovaní materiálů obsahujici mikropolutanty 

   Defence status: DEFENDED
   Kočí, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   Micropollutants are compounds of anthropogenic origin, detected at concentrations of ng·g-1 - mg·g-1 in the environment. Micropollutants are synthetic or natural compounds. Micropollutants are released into the environment ...
  • Látky s endokrinně disruptivním účinkem v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Ezechiáš, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 3. 2017
   Do životního prostředí se dostává velké množství nejrůznějších chemických látek antropogenního původu. Některé z nich mohou být persistentní nebo nebezpečné pro lidské zdraví. V současné době se věnuje zvýšená pozornost ...
  • Mechanismus mikrobiální biodegradace polychlorovaných bifenylů 

   Defence status: DEFENDED
   Šrédlová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Polychlorované bifenyly (PCB) jsou chlorované organické sloučeniny, které patří mezi persistentní organické polutanty. Jejich výskyt v životním prostředí je nežádoucí vzhledem k jejich toxicitě - působí mj. mutagenně a ...
  • Mikrobiální degradace výšemolekulárních polycyklických aromatických uhlovodíků 

   Defence status: DEFENDED
   Bachmannová, Christina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Polycyclic aromatic hydrocarbons are anthropogenic pollutants of the environment that reprsent danger to human health. Thus, there is a great need for knowledge of their degradation mechnaims that could be utilized for ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV