• Advertising 

   Pokorný, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Tato práce definuje reklamu velmi široce - jako kteroukoliv informaci, která formuje spotřebitele tak, že tito mění svoji spotřebu. Mikroekonomické modely předpokládají, že si spotřebitelé volí svou spotřebu nezávisle, a ...
  • An Analysis of the Chinese Labor Market 

   Shin, Eunyoung (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   An Analysis of the Chinese Labor Market Eunyoung Shin Abstract The purpose of this thesis is to analyze China's labor market. Before main analysis, we examine modern history of China. Based on the history, we discover ...
  • Analysis of the institutional environment in the context of small business tax-evasion in Russia 

   Lopatina, Anastasia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   In this work we make analysis of the tax evasion practices which have become widely used by the small and medium enterprises in the Russian transitional economy. Taxation has always been the issue best describing relations ...
  • Analysis on Market for Remittances in the Czech Republic 

   Dorj, Tuvshinbat (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se pokouší vrhnout světlo na cestu remitencí mezi Českou republikou a Mongolskem, v rámci analýzy založené pouze na znalostí autora, protože publikované odborné analýzy odborníků zatím neexistují. ...
  • Analýza dopadů možných změn parametrů českého důchodového systému na jeho saldo 

   Maivald, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Penzijní systém České republiky se stále většinově spoléhá na model s průběžným financováním, který je z velké míry založen na mezigenerační solidaritě. Očekávané demografické změny však přinesou úbytek přispívajících a ...
  • Analýza schém podpory obnoviteľných zdrojov energií v EÚ: Môže byť EKOlogické aj EKOnomické? 

   Andoková, Senta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Práca porovnáva FIT (Feed-in tariff) a RPS (Renewable Portfolio Standard) ako dve najpoužívanejšie schémy podpory obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v EÚ. Následne skúma vzťah environmentálnej Kuznetsovej krivky (EKC) a ...
  • Assessing language value in the EU: a new approach to a lingering barrier 

   McFarlin, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   The European Union has a significant task in managing the issues which arise from having 23 official languages. Preferences for language are diverse as are abilities. Further despite EU efforts in promoting multilingualism ...
  • Bilateral Economic Relations between Czech Republic and Vietnam, Situation and Solutions 

   Tran, Thanh Huong (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 6. 2. 2009
   The bilateral economic relations between Czech Republic and Vietnam were established from very early time, during 1960s-70s under manner of communist partners. Both sides did obtain significant achievements in trade, labor ...
  • Central banking: political opportunism or economic necessity? 

   Donelle, Justin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Abstraktní V průběhu historie v různých časech, země zavedly centrální bankovní systémy, které si přivlastňují měn.Následující studie se zaměřuje na klíčové ukazatele, jako jsou výnosy dluhopisů, centrální banky právních ...
  • Comparative analysis of India and China focused on the economic and political development 

   Krchnák, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   1 Abstrakt Táto práca obsahuje rozsiahlu komparatívnu analýzu Indii a Číny. Túto analýzu je možné rozdeliť na dve časti. Prvá sa zaoberá politickým vývojom a súčasnou politickou situáciou v týchto krajinách a druhá časť ...
  • Comparative Analysis of Indian States 

   Mačejovský, Alexander (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The crucial role of elementary education for development of individuals and the society can be hardly overrated. Yet in spite of all proclaimed efforts of Indian government focused on achieving universal school enrolment ...
  • Comparison of Economic Transformation in China and Vietnam 

   Nguyen Tien, Cuong (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   First part contains general characteristics about authoritative and totalitarian economies, differences between these countries, opinions and knowledge of scientists dealing with this issue and also confrontation of both ...
  • The Consumer Choice in the E-Commerce Environment 

   Pražáková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 21. 1. 2014
   The bachelor thesis The Consumer Choice in the E-Commerce Environment analyzes factors influencing the loyalty of e-commerce customers. The first part of the thesis describes the current situation of the e-commerce market ...
  • Convergence or Divergence: The Analysis of Economic Growth in the CIS Countries 

   Hakimov, Durbek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   This dissertation examines from a comparative perspective the growth experience for a sample of twelve countries of the former Soviet Union over the period from 1991 to 2008. Two meth- ods of econometric analysis are ...
  • Corruption and growth in developing countries 

   Lacroix, Jean (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Corruption is morally condemnable but what about its economical effect on the efficiency of on economy? Different transmission channels positively and negatively correlated with growth exist. The aim of this work is to ...
  • Corruption practices in Bulgaria during the transition and the impact of the EU accession 

   Velikov, Svetlozar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   It is now widely recognized that corruption is harmful for economic growth, that it decreases enormously the effectiveness of aid and that it increases poverty. Corruption is a fundamental obstacle for economic development. ...
  • Czech Telecommunications Market before the Entry of Fourth Player: Strategic Analysis 

   Koudelková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • České zdravotnictví v mezinárodním kontextu 

   Cieslar, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Finance plynoucí do zdravotnictví tvoří ve vyspělých zemích významnou položku v jejich celkových výdajích. S tím úzce souvisí otázka efektivity, se kterou jsou finanční prostředky ve zdravotnictví využívány. Tato práce se ...
  • Český systém povinného vzdělávání - analýza dat PISA 

   Žďárská, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tato práce je zaměřena na zkoumání dopadu školské reformy z roku 2004 na výsledky českých žáků. V práci je dále analyzován vliv různých faktorů na výsledky studentů, například pohlaví, socio- ekonomický status, národnost ...
  • Český systém povinného vzdělávání v mezinárodním kontextu 

   Kučera, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tato bakalářská práce analyzuje vliv vybraných proměnných na výsledky z PISA šetření. Práce popisuje krátkou existenci PISA šetření, shrnuje výsledky z PISA šetření se zaměřením na agregovatelné proměnné a také se zabývá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV