• Aktuální teoretické problémy eutanázie v evropském kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Visinger, Radek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
  • Aplikace doložky DNR v klinické praxi se zaměřením na problematiku neposkytnutí pomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Peterková, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
   Závěr Aplikace doložky Do Not Resuscitate se může na první pohled jevit jako specifický úzce vyprofilovaný medicínskoprávní problém, nicméně pokud je na ní nahlíženo v souvislosti s problémy, jež se k ní v praxi pojí, pak ...
  • Činnost státního zástupce v přípravném řízení trestním 

   Defence status: DEFENDED
   Svojanovský, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Dovolání v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Krempa, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 1. 2006
  • Euthanasie 

   Defence status: DEFENDED
   Taschnerová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 11. 2011
   Resumé Euthanasie patří mezi jedno z nejkontroverznějších témat, které bylo, je a bude stále aktuální. Jedná se o složitý komplex problémů, jež zahrnuje aspekty náboženské, morální, lékařské a právní. Svou diplomovou práci ...
  • Euthanasie 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   RESUMÉ Cílem této diplomové práce je celkově zhodnotit problematiku euthanasie a zamyslet se nad její přijatelnou právní úpravou. K dosažení tohoto cíle bylo nutné provést analýzu zahraničních právních úprav euthanasie. ...
  • Euthanasie (z hlediska některých evropských zemí - srovnání) 

   Defence status: DEFENDED
   Matuchová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 3. 2011
   Shrnutí Euthanasie je a stále bude žhavým tématem vzbuzujícím vášnivé debaty, jak mezi laiky, tak i odbornou veřejností. Účelem mé diplomové práce je poskytnout čtenáři informace o euthanasii a přehled právních úprav ...
  • Euthanasie a její právní úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Mika, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Cílem této práce je rozbor domácí právní úpravy dotýkající se euthanasie a rozbor takových úprav zahraničních. Autor si klade otázku vhodnosti takové úpravy v České republice. Současná právní úprava se euthanasii žádným ...
  • Euthanasie a trestní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Studenovský, Miloš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 11. 2008
   Jedním z ožehavých problémů současnosti je bezesporu i téma euthanasie. Toto téma je častým předmětem diskusí odborníků z řad lékařů, právníků, ale zároveň je to téma, které zajímá i širší laickou veřejnost. Zájmu veřejnosti ...
  • Euthanasie a trestní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Pletková, Kristina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 11. 2007
  • Euthanasie a trestní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Klementová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 9. 2009
   70 8.Shrnutí- Euthanasie a trestní právo Problematika euthanasie patří mezi kontroverzní téma, které je diskutováno nejen v České republice, ale všude po světě. Legislativní úprava euthanasie se v jednotlivých státech liší. ...
  • Euthanasie a trestní právo 

   Defence status: DEFENDED
   Sommer, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
  • Euthanasie a trestní právo. 

   Defence status: DEFENDED
   Ullrichová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 4. 2008
  • Informovaný souhlas 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 4. 2009
  • Informovaný souhlas jako podmínka legality lékařského zákroku v mezinárodním srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 1. 2006
  • Informovaný souhlas pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Semrád, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 1. 2009
   56 poukazovat na zanedbání péče ze strany ošetřujícího lékaře, tedy na postup non lege artis216 . V krajním případě by byl lékař vystaven i riziku trestního stíhání217 případně občanskoprávní žalobě na náhradu škody. V ...
  • Kriminální recidiva 

   Defence status: DEFENDED
   Vejběrová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Práce, jak již vyplývá z jejího názvu, svou pozornost zaměřuje na kriminální recidivu jakožto celospolečenský fenomén, který je považován za jeden ze základních problémů kriminální politiky. Vzhledem k tomu, že v posledních ...
  • Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Sekvard, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
  • Mobilita pacientů v Evropské unii 

   Defence status: DEFENDED
   Ratajová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   51 zdravotní pé e stala t žko nedosažitelnou. Autorka se však domnívá, že pokud lenské státy budou garantovat svým ob an m ur itý standard zdravotní pé e, tržní mechanismy na trhu se zdravotními službami by m ly za následek ...
  • Nutná obrana v právním řádu ČR. 

   Defence status: DEFENDED
   Koucký, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 4. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV