• 30 let poté - analýza metafor vývoje a proměny české společnosti v období mezi lety 1989-2019 

   Defence status: DEFENDED
   Barták, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze metafor konstruovaných významnými aktéry sametové revoluce a následného období politické a společenské transformace mezi lety 1989- 2019 z rozhovorů dvou pořadů České televize ...
  • Analýza prostorové diferenciace volebních výsledků ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2013-2017 

   Defence status: DEFENDED
   Mencl, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Cílem bakalářské práce je analyzovat územní diferenciaci volební podpory ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2013-2017. Analýze parlamentních voleb v těchto letech se doposud věnuje velmi málo prací. Nejdříve ...
  • Black metal: Divadlo nebo realita? 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavička, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
  • Change in Civil Society? Connecting Globalisation and Sociocultural Cleavage with the Rise of Populism 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Linda (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This thesis employs the globalization and integration-demarcation cleavage theory formulated by Huttar [2014] and Kriesi [2012], conception of populism formulated by Mudde [2017] and draws on Gramscian conception of civil ...
  • Changing Attitudes towards Human Rights in Europe: Perceptions of Czech Non-Profit Organisations 

   Defence status: DEFENDED
   Libová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This master's thesis deals with the identification and the analysis of the changes in society which lead to questioning the basic principles of human rights from the point of view of Czech non-profit organisations. ...
  • Důvody pravicové volby studentů v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Balha, Alan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tématem, které v České republice dosud nebylo zkoumáno. Práce je zaměřena na volební chování studentů veřejných vysokých škol. Konkrétně se jedná o studenty společenskovědních a humanitních oborů ...
  • Emancipace žen, první světová válka a československá národní revoluce 1918/19 

   Defence status: DEFENDED
   Baršová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav politologie, Doktorský studijní program Politologie oboru Politologie Andrea Baršová Emancipace žen, první světová válka a československá národní revoluce 1919/1918 ...
  • Hardcore a punk v Česko-Slovensku: Od samoorganizovaného politického protestu k politickému aktivismu? 

   Defence status: DEFENDED
   Bláha, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Hardcore and Punk in Czecho-Slovakia: From Grassroots Political Protest to Political Activism? A Case Study of the North Bohemian Hardcore Punk Scene While security concerns are still predominant in Czech subcultural ...
  • Kdo a proč odchází z vědy? Vývoj profesní identity začínajících vědců a vědkyň a jeho oborová a genderová specifika 

   Defence status: DEFENDED
   Cidlinská, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   The thesis follows the research stream focused on changes to the academic environment in the recent decades and their impact on academic professional paths and identities. Specifically, it is concerned with the phenomenon ...
  • Legitimita demokracie v České republice: Podpora demokracie mladými lidmi a staršími generacemi 

   Defence status: DEFENDED
   Znamenáčková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Cílem této diplomové práce bylo analyzovat podporu demokracie a zjistit, zda existují rozdíly v podpoře demokracie u mladších a starších generací. Dále byly zjišťovány rozdíly v podpoře u podskupin definovaných sociodemografickými ...
  • Legitimizační rétorika politických stran v Jižní Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   The aim of the bachelor thesis is mainly to make an analysis of political speeches and oficial documents of two South African political parties, National Party and Economic Freedom Fighters, with a discoursive analysis as ...
  • LGBT hnutí v ČR očima aktivistů 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Práce se zabývá problematikou LGBT hnutí v České republice v kontextu probíhající kampaně "Jsme fér" za rovné manželství. Záměrem bylo pokusit se na základě hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s LGBT aktivisty zjistit, ...
  • LGBT hnutí v ČR očima aktivistů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Fiala, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 15. 10. 2019
   Práce se zabývá problematikou LGBT hnutí v České republice v kontextu probíhající kampaně "Jsme fér" za rovné manželství. Záměrem bylo pokusit se na základě hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s LGBT aktivisty zjistit, ...
  • O aktivistech a lidech: analýza diskurzu o vybraných případech politického aktivismu v českém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Kňapová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací vybraných protestů v českých médiích. Jsou to protesty antikomunistické, studentské, "anti-austerity", protiromské a antifašistické či antirasistické. Autorka použila ...
  • Občanská společnost jako aktér politického procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Mazák, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   (EN) Civil society is made up of committed individuals, non-governmental non-profit organizations, their employees, volunteers, and other supporters, as well as relations among these actors. Civil society activities include ...
  • Ozvěna českých náměstí 

   Defence status: DEFENDED
   Tikal, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Participace mladých lidí jako prvek stabilní demokracie? 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vařák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The topic of this thesis is political socialization of selected former members of the Czech-German Youth Forum towards political participation and democratic citizenship. Four former members whose terms in office were ...
  • Participace podporovatelů občanského spolku Milionu chvilek na demokratickém procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Pro fungující a stabilní demokracii je nezbytná angažovanost a aktivita občanské společnosti na demokratickém procesu, která nabývá volebního a nevolebního charakteru. Současné výzkumy ukazují, že politická participace ...
  • Porovnání demokratických hodnot v České republice mezi generacemi 

   Defence status: DEFENDED
   Popovská, Linda (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Diplomová práce se zabývá porovnáním demokratických hodnot v České republice mezi tzv. generací Mileniálů a Husákových dětí. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda lze v České republice nalézt signifikantní rozdíl v podpoře ...
  • Přijímání informací o politice a veřejném dění ve filtračních bublinách v prostředí Facebooku 

   Defence status: DEFENDED
   Halaštová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   This thesis describes the acceptance of information about politics and public life in filtered bubbles through Facebook. It tries to show the new phenomenon of filtered bubbles, which may have an impact on the quality of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV