• Analýza prostorové diferenciace volebních výsledků ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2013-2017 

   Mencl, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The aim of this bachelor thesis is to analyze the territorial differentiation of ČSSD election support in elections to the Chamber of Deputies in 2013-2017. The analysis of parliamentary elections in these years has so far ...
  • Changing Attitudes towards Human Rights in Europe: Perceptions of Czech Non-Profit Organisations 

   Libová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciou a analýzou zmien v spoločnosti, ktoré vedú k spochybňovaniu základných princípov ľudských práv z pohľadu neziskových organizácií v Českej republike. Je pritom dôležité rozdeliť ...
  • Důvody pravicové volby studentů v Praze 

   Balha, Alan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá tématem, které v České republice dosud nebylo zkoumáno. Práce je zaměřena na volební chování studentů veřejných vysokých škol. Konkrétně se jedná o studenty společenskovědních a humanitních oborů ...
  • Emancipace žen, první světová válka a československá národní revoluce 1918/19 

   Baršová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav politologie, Doktorský studijní program Politologie oboru Politologie Andrea Baršová Emancipace žen, první světová válka a československá národní revoluce 1919/1918 ...
  • Legitimizační rétorika politických stran v Jižní Africe 

   Bílá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Cílem práce je především pomocí metody diskurzivní analýzy provést rozbor politických projevů a oficiálních dokumentů dvou jihoafrických politických stran, National Party a Economic Freedom Fighters. Práce se zaměřuje na ...
  • LGBT hnutí v ČR očima aktivistů 

   Fiala, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Práce se zabývá problematikou LGBT hnutí v České republice v kontextu probíhající kampaně "Jsme fér" za rovné manželství. Záměrem bylo pokusit se na základě hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s LGBT aktivisty ...
  • LGBT hnutí v ČR očima aktivistů 

   Fiala, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 15. 10. 2019
   The thesis deals with issues of LGBT movement in the Czech Republic in the context of the ongoing campaign "We are fair" for equal marriage. The intention was to try to find out on the basis of in-depth semi-structured ...
  • O aktivistech a lidech: analýza diskurzu o vybraných případech politického aktivismu v českém kontextu 

   Kňapová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací vybraných protestů v českých médiích. Jsou to protesty antikomunistické, studentské, "anti-austerity", protiromské a antifašistické či antirasistické. Autorka použila kritickou ...
  • Občanská společnost jako aktér politického procesu 

   Mazák, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   (CZ) Občanská společnost je tvořena angažovanými jednotlivci, nevládními neziskovými organizacemi, jejich zaměstnanci, dobrovolníky, dalšími podporovateli a také vztahy mezi těmito aktéry. Aktivity občanské společnosti ...
  • Participace mladých lidí jako prvek stabilní demokracie? 

   Vařák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The topic of this thesis is political socialization of selected former members of the Czech-German Youth Forum towards political participation and democratic citizenship. Four former members whose terms in office were ...
  • The Trump Metaphors: Comedy News Portrayal of Donald Trump During the 2016 US Presidential Election 

   Králová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá implikacemi metaforického jazyka, který využívaly pořady žánru comedy news k vykreslení Donalda Trumpa jako kandidáta v amerických prezidentských volbách konaných v roce 2016. Autorka nejprve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV