• Film jako médium 

   Vodrážková, Katrin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Práce se zabývá problematikou filmu jako média, jež vychází v širším slova smyslu z konceptu filosofie médií, stěžejního oboru elektronické kultury, v užším slova smyslu je téma zasazeno do oblasti filosofie filmu. Poukazuji ...
  • Filmový voyeur a společnost dohledu 

   Horáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
  • Hudba a média. Analýza hudební složky mediálních sdělení v elektronických médiích 

   Rafajová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   Music is important component in media communication. In this thesis I put forward concrete questions of the relation of music and medial area products, such as audiovisual media advertisement are. Music is no separable ...
  • Hudební recenze jako součást masové kultury 

   Poštulková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   Postavení současné české hudební recenze (potažmo české kulturní kritiky) zapadá do schématu masové kultury a podporuje trendy postmoderního myšlení. Subjektivní novinářské žánry typu recenze a kritiky vytvářejí dojem ...
  • Intermedialita a komiks 

   Balvín, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
   Diplomová práce se zabývá intermedialitou jako přístupem, který tematizuje především vzájemné vztahy mezi médii. V další části práce jsou intermediální východiska využita k analýze morfologie komiksu, autor vychází zejména ...
  • Láska jako médium... a médium je cesta 

   Václavů, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Předložená diplomová práce představuje pokus o zpracování tématu lásky jako média a mechanismů určitých sociálních integrací. Téma lásky je zpracováno především v rovině mediálního dispozitivu jako dynamického zprostředkování ...
  • Marketing jako způsob zprostředkování ekonomického a kulturně hodnotového řádu 

   Kleprliková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Diplomová práce "Marketing jako způsob mediace ekonomického a kulturně hodnotového řádu" pojednává o procesech marketingového zvýznamňování reklamovaných produktů na základě teoretických koncepcí médií a zprostředkování, ...
  • Obraz jako nový typ reality 

   Aimová, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 2. 3. 2006
   Práce je zaměřena na problematiku obrazu, zejména s ohledem na vývoj zobrazovacích technik a proměňujících se forem vizuálních reprezentací. Obrazy mají na jednotlivce i společnost jako celek poměrně zásadní vliv, neboť ...
  • Obraz modernity a velkoměsta v díle Georga Simmela 

   Bauer, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 23. 10. 2007
  • Pohyblivé obrazy - ilustrace procesu myšlení 

   Horáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 23. 10. 2008
   V práci Pohyblivé obrazy - ilustrace procesu myšlení vycházím z předpokladu, podle kterého je umění schopno ilustrovat myšlení. Myšlení, jako kontinuální, nezastavitelný proces, je tak díky umění možné "zachytit" v jednom ...
  • Pojem krásy a vznešenosti v moderní a posthistorické dimenzi: estetika Immanuela Kanta a její odkaz ve filosofii umění Arthura C. Danta 

   Kottová, Karina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
  • Poznávání současného uměleckého díla 

   Křížová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Realita masmédií v systémové teorii 

   Vodrážková, Katrin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Technoimaginace a moderní věk 

   Čecháková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Tato práce se zabývá problematikou techno-imaginace v moderním věku. Techno-imaginace je zde popisována v rámci "čtení" či "psaní" technických obrazů, které už ze své vlastní způsobilosti" kladou jiné nároky na recepci než ...
  • Změna kulturního prostředí v hudebním průmyslu po nástupu masových médií a internetu 

   Ženíšek, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 28. 8. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV