Now showing items 1-20 of 99

  • Abúzus alkoholu a možnosti prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Česká republika patří mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Konzumace alkoholu, zejména pak v nadměrném množství, má negativní vliv na řadu aspektů lidského života i celé společnosti. Práce se zabývá mírou ...
  • Adopce na dálku: výzkum postojů a zkušeností dárců 

   Defence status: RECOGNIZED
   Lomozová, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 10. 2008
   Diplomová práce prezentuje výsledky výzkumu provedeného na skupině dárců projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha, do kterého je zapojeno více než 12.000 osob. Metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření vzorku 500 ...
  • Adopce na dálku: výzkum postojů a zkušeností dárců 

   Defence status: DEFENDED
   Kabátová, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Diplomová práce prezentuje výsledky výzkumu provedeného na skupině dárců projektu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha, do kterého je zapojeno více než 12.000 osob. Metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření vzorku 500 ...
  • Ageismus: věk a proměňující se trh práce. Problematika uplatnění osob starších 50 let na trhu práce v Sokolově. 

   Defence status: DEFENDED
   Rocskárová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Transformace trhu, jež po revolučním roce 1989 změnila centrálně řízené hospodářství na ekonomiku s tržními principy, přinesla více možností pro vlastní iniciativu, ovšem některé skupiny postavila do marginalizované pozice. ...
  • Analýza enviromentálnych aspektov kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Formánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Crime associated with alcohol consumption poses a serious problem. There is a variety of approaches that try to conceptualize this relationship. One of the most progressive approaches is that of emphasizing the effects of ...
  • Aplikace koučinku v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Teorie koučinku, hlavní téma diplomové práce, je v dnešní době velmi významnou oblastí sociologie organizace a řízení. Tato metoda rozvoje zaměstnanců a přístupu v řízení organizací je v práci teoreticky popsána a odlišena ...
  • Aplikované řízení rizik ve společnosti. Model evakuačního chování 

   Defence status: DEFENDED
   Vackeová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420) 221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Tento záznam v digitalizované podobě z technických důvodů bohužel není ...
  • Bossing a projevy šikany na pracovišti 

   Defence status: DEFENDED
   Vokálková, Niki (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   (in English): The bachelor thesis deals with the issue of bullying in the workplace. The main attention is focused on a specific form of bullying in companies, bossing, where the initiator of the conflict is the boss who ...
  • Bydlení v nových obytných komplexech. Kladné a záporné stránky života na "nových sídlištích" (empirická studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Dittrichová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce je koncipována jako případová studie pražské novostavby - velkého komplexu bytových domů, který je svým uspořádáním sice podobný sídlištnímu typu zástavby, ale zároveň se od něj snaží v mnohém odlišovat. ...
  • Bydlení v nových obytných komplexech. Kladné a záporné stránky života na "nových sídlištích" (empirická studie) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dittrichová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   The thesis is a case study about Prague new housing estate, that is a build-up area very similar to housing estates from the socialist era. It differs in some aspects of living conditions on the other hand. The thesis is ...
  • Criminal networks: actors, mechanisms, and structures 

   Defence status: DEFENDED
   Diviák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 2. 2020
   Social network analysis is a fruitful approach to the study of relations and interaction between actors involved in organized crime. This dissertation utilizes network perspective to study several cases of organized criminal ...
  • Dary a firemní filantropie 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranská, Žaneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Pfedkladami diplomova prace se zabYva pfedevsim dary, jejich obecnym pojetim, a pote dobroCinnymi dary a firemni filantropii. Posledni cast prace je venovana pruzkumu nazoru na firemni filantropii. Dary ve spoleenosti hraji ...
  • "Dealeři" - koncová distribuce drog 

   Defence status: DEFENDED
   Petruželka, Benjamin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Cílem této práce je zmapování a explorace typu drogových dealerů, které můžeme definovat skrze jejich příslušnost k bohémské kultuře mladých, klubové kultuře a jako příslušníky "střední třídy" se středním či vyšším vzděláním ...
  • Delikvence mládeže - diferenciace dle vzdělanostní dráhy (základní školy, gymnázia, speciální základní školy) 

   Defence status: DEFENDED
   Zahrádková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Bakalářská práce vychází z datového souboru "Mezinárodní výzkum delikvence mládeže z roku 2007", sekundární analýza se soustředí na problém diferenciace dle vlivu vzdělanostní dráhy- základní školy a gymnázia. Tato práce ...
  • Delikvence mládeže a její hodnotové souvislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato práce se zaměřuje na analýzu delikventního chování mládeže z pohledu Situational Action Theory Pera-Olofa H. Wikströma, respektive na modelování dat týkajících se této oblasti ve výzkumu International Self-Report ...
  • Delikvence mládeže a její hodnotové souvislosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Průšová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Tato práce se zaměřuje na analýzu delikventního chování mládeže z pohledu Situational Action Theory Pera-Olofa H. Wikströma, respektive na modelování dat týkajících se této oblasti ve výzkumu International Self-Report ...
  • Delikvence mládeže a rodina 

   Defence status: DEFENDED
   Podaná, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   Delikvence mládeže a rodina Zuzana Podaná Abstrakt Disertační práce se zabývá tématem delikvence mládeže, které nejprve představuje jak v teoretické rovině a z pohledu výsledků zahraničních kriminologických výzkumů, tak i ...
  • Doping ve vrcholovém sportu jako sociálně-deviantní fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Návarová, Jindřiška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem této diplomové práce je postihnout doping jakožto sociálně-deviantní fenomén současného vrcholového sportu s přesahy do oblasti rekreační i obecně společenské. Formálně se text člení na dvě hlavní části, z nichž první ...
  • "Drug handling" in Prague and Frankfurt: questioning the horizons of secondary, qualitative, inter-national and inter-lingual research 

   Defence status: DEFENDED
   Petruželka, Benjamin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   (česky) Tato magisterská práce má dva cíle. Prvním z nich je diskutovat srovnávací přístup k analýze, (znovu)užití kvalitativních dat a jejich kombinaci. Na tyto přístupy se zaměřuji, protože ty se v posledních letech staly ...
  • Důvěra v soudy ve střední Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Forejtová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   This diploma thesis deals with the relationship between the perceived legitimacy of the courts, the obligation to obey the law and courts and the willingness to cooperate with the criminal justice system in Central Europe. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV