• Analýza volebních kampaní České strany sociálně demokratické ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2006 a 2010 

   Antal, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   České volební kampaně se od roku 2006 výrazně profesionalizují. Nejprogresivnější je v tomto ohledu Česká strana sociálně demokratická, která efektivně spolupracuje se zahraničními agenturami. ČSSD v roce 2006 následovala ...
  • Applications of multiple reference frames environments in behavioral research 

   Telenský, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   This work has been motivated by the desire to enhance our knowledge about specific cognitive requirements of navigation in multiple reference frames environments and to understand the roles of the hippocampus and posterior ...
  • Barrettův jícen: prevalence a komplikace v 10 letém období 

   Al -Tashi, Mohamed Mohamed Mohamed (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 8. 3. 2010
   SUMMARY: Barretťs oesophagus is a complication of gastro-oesophageal reflux disease. It is defined as a incomplete intestinal metaplasia. The relevance of this matter is, that Barretťs oesophagus is pre-malignant status. ...
  • Cesta k opoziční smlouvě 

   Hakauf, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Práce si klade za cíl objasnit příčiny vzniku opoziční smlouvy mezi dvěma největšími politickými stranami v České republice - ODS a ČSSD. Příčiny vzniku tohoto fenoménu jsou zde analyzovány z několika směrů, důkladně ...
  • Charakteristika režimu Slobodana Miloševiče v Srbsku 

   Lazarevič, Uroš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Koncem 80. a začátkem 90. let minulého století, v souvislostí s politickou a ekonomickou krizí Sovětského svazu, došlo ve komunistických státech střední a východní Evropy k dramatickým změnám, které ve většině případu vedly ...
  • Česká společnost na počátku normalizace 

   Fejtl, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce pojednává o vlivu tří rovin na českou společnost po roce 1968. První rovinou je ideologie nového režimu, který se nazývá normalizační. Bylo možné lidi přinutit k loajalitě skrze marxismus-leninismus? A jaký ideologický ...
  • Čtyřkoalice- anomálie či výraz systémové tendence? Případová studie českého stranického systému 

   Hanáček, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   v českém jazyce: Tato práce se zaměřuje na analýzu někdejšího politického projektu Čtyřkoalice, který vytvářely v letech 1998 - 2002 čtyři české opoziční strany (KDU-ČSL, US, ODA a DEU). Tato analýza je prováděna formou ...
  • Dolejšího "Analýza 17. listopadu..." jako příklad teorie spiknutí 

   Kantor, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Magisterská práce analyzuje vybrané dvě úvodní části významné konspirační teorie o Chartě 77 a sametové revoluci, takzvané "Analýzy 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989" z pera dlouholetého politického vězně ...
  • Drogy jako politický problém v ČR (1993-2006) 

   Škorvaga, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   v českém jazyce není součástí práce. Úryvek z Úvodu: Cílem předkládané práce je specifikovat postoje politických stran k problematice drog v České republice v období 1993 až 2006. Časové ohraničení je zcela logické. Rok ...
  • Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem v České republice, 1989-2009 

   Charvát, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Předkládaní dizertační práce se zaměřuje na analýzu dvaceti let politiky volebních reforem v Československu, a to jak na federální (volby do Federálního shromáždění), tak i na národní úrovni (volby do České národní rady), ...
  • Euroskepticismus a občanská demokratická strana: stranická platforma? 

   Ryjáčková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Bakalářská práce "Euroskepticismus a Občanská demokratická strana: stranická platforma?" pojednává o euroskepticismu, který popisuje jako dynamický fenomén stranického a vnitrostranického boje. Kriticky tak reflektuje ...
  • Evropeizace ODS a KSČM v kontextu stranického systému ČR 

   Jirota, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce si klade za cíl provést analýzu, objasnit vznik, vývoj a projevy procesu evropeizace u dvou aktérů českého stranického systému - ODS a KSČM. Práce je uvozena teoretickou částí, která shrnuje současné debaty evropeizaci ...
  • Experimental use of selected cholesterol-lowering drugs as potential candidates in modification of the pathophysiology of Alzheimer's disease 

   Cibičková, Ľubica (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 4. 2009
   Rationale: The current standard treatment of Alzheimer's disease (AD) is represented by acetylcholinesterase (AChE) inhibitors. In the pathogenesis of AD, cholesterol is directly involved. Its blood and brain levels ...
  • Fertilita u idiopatických střevních zánětů 

   Pintérová Kolesárová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • František Kriegel - muž, který se postavil Brežněvovi 

   Hujová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Historie České strany sociálně demokratické po roce 1989 

   Chroboková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 2. 2009
   ČSSD jako jediná politická strana existuje od svého vzniku v roce 1878 až dodnes, kontinuitu nepřerušila ani komunistická nadvláda, kdy byli sociální demokraté v exilu. Na druhé straně je pravdou, že v období vlády komunistů ...
  • Identifikace rizikových faktorů a optimalizace dispenzární péče u nemocných po resekci kolorektálního karcinomu a jejich rodin 

   Vítek, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   The identification of the risk factors and optimization of the follow-up of colorectal cancer patients and their families Introduction: Patients after colorectal cancer resection are at risk of a recurrence of neoplasia ...
  • Idiopatické střevní záněty - přirozený vývoj nemoci 

   Pintér, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 15. 6. 2009
  • Jak reformovat český sněmovní volební systém? Analýza stávajícího systému a možnosti jeho reformy 

   Charvát, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Cílem studie je analyzovat návrh zákona volební reformy volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zejména vládou upřednostňované, takzvané řecké varianty, a ukázat jeho nedostatky. Hlavní problém ...
  • Jednání a postupy vedoucí k rozdělení ČSFR 

   Vodsloň, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Tématem této diplomové práce byly jednání a postupy vedoucí k rozdělení federace. Úvodem se práce zabývá společnou historií Československa do roku 1989. V rámci této části práce je kladen důraz především na problémy soužití ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV