• Aerobní kapacita ve vztahu k rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční 

   Defence status: DEFENDED
   Dosbaba, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 28. 11. 2017
   DOSBABA, Filip: Aerobic capacity in relation to risk factors ischemic heart disease. Aim: of this diploma thesis was to evaluate the physiological effectiveness and influence of 12 week long rehabilitation program on ...
  • Aktivní životní styl děti mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Chytrá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Aktivní životní styl s diabetem mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Votroubková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Title: Active lifestyle with type 1 diabetes mellitus Objectives: The aim of my work was to find out whether and how young people with type 1 diabetes mellitus are restricted. The work summarizes the basic knowledge of ...
  • Aktivní životní styl seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Rajnová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Název: Aktivní životní styl seniorů Cíl práce: Cílem této práce je na základě literárního rozboru stanovení zásady návrhu pohybového programu pro seniory a současně vytvoření jednotky, která bude obsahovat soubor cviků ve ...
  • Aktivní životní styl seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Název: Aktivní životní styl seniorů Zpracovala: Bc. Iveta Dušková Vedoucí práce: profesor Ing. Václav Bunc CSc. Cíl: Cíl mé diplomové práce je zjistit, zda biologický věk testovaných seniorů odpovídá jejich kalendářnímu ...
  • Aktivní životní styl seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 10. 5. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Aktivní životní styl seniorů Abstrakt Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: Prof. Ing. Václav Bunc, Csc. Kateřina Kolářová Praha, leden 2012 Abstrakt Název: ...
  • Aktivní životní styl u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 29. 4. 2016
   Název: Aktivní životní styl u dětí mladšího školního věku Cíle: Cílem této práce je prozkoumat, zda příbramské děti v mladším školním věku jsou vedeny k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Zjistit zda děti mají dostatek ...
  • Analýza motorických testů hráče fotbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Hochmal, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Název práce: Analýza motorických testů hráčů fotbalu Cíle práce: Cílem této diplomové práce je posoudit motorické schopnosti a držení těla u fotbalistů a analyzovat jednotlivé sub-testy z hlediska herního postu hráče. ...
  • Analýza pohybových programů v Pure Jatomi Fitness Harfa 

   Defence status: DEFENDED
   Nechvílová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Název ANALÝZA POHYBOVÝCH PROGRAMŮ V PURE JATOMI FITNESS HARFA Cíle Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení nabízených pohybových programů ve fitness centru Pure Jatomi Fitness Harfa. Dále jsem se v této práci zaměřila na ...
  • Artróza kolenního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Jahnová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 10. 5. 2012
   Název: Cvičení jako prevence artrózy kolenního kloubu Cíle: Cílem mé práce je shrnout dostupná fakta o problematice artrózy kolenního kloubu a na základě výsledků rešerše sestavit návrh pohybového programu na její prevenci. ...
  • Balanční cvičení pro ovlivnění koordinačních a silových předpokladů 

   Defence status: DEFENDED
   Adámek, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Název: Balanční cvičení pro ovlivnění koordinačních a silových předpokladů Cíle: Cílem této bakalářské práce je poukázat na alternativu k tradičním tréninkovým metodám, jenž má pozitivní vliv na pohybový systém a zároveň ...
  • Body styling - zásady a praktická realizace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   NÁZEV: Body styling - zásady a praktická realizace CÍLE: Cílem diplomové práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů týkajících se body stylingu a navržení a ověření vhodné lekce body stylingu pro ženy a ...
  • Charakteristika předsoutěžní diety v kulturistice a fitnes mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Juřík, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Název práce: Charakteristika předsoutěžní diety v kulturistice a fitness mužů Cíl práce: Cílem této práce je ověřit nejnovější informace vědeckými pracemi a odbornou literaturou a poskytnout tak co nejobjektivnější informace ...
  • Diabetes mellitus 1. typu a pohybové aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Prouza, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   1 Abstrakt Název práce Překážky pohybové aktivity u diabetiku I. typu Cíle práce Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění diabetes mellitus I. typu, možnostmi jeho kompenzace pomocí adekvátní fyzické aktivity a ...
  • Diagnostika pohybových předpokladů ve fitnes centru 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Název: Diagnostika pohybových předpokladů ve fitness. Cíle práce: Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o vstupní diagnostice pohybových předpokladů ve fitness a posléze posloužit jako studijní materiál pro zájemce o ...
  • Dopady tanečního sportu na pohybový aparát jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Křivohlávek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Název: Dopady tanečního sportu na pohybový aparát jedince Cíle: Cílem práce je vyšetření pohybového aparátu vybraných jedinců a zhodnocení vlivu tanečního sportu na takto zjištěný stav. Zjištěné výsledky by měly být podkladem ...
  • Doplňky stravy jako součást sportovní přípravy. 

   Defence status: DEFENDED
   Ješko, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
  • Důsledky zranění na stabilitu v baletu 

   Defence status: DEFENDED
   Foltmanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Název: Důsledky zranění na stabilitu v baletu Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda zranění v oblasti hlezenního kloubu negativně ovlivňuje posturální stabilitu tanečnic. Za předpokladu že ano, bylo mým druhým ...
  • Edukace a stravovací zvyklosti adolescentních dívek 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 10. 5. 2012
   Ø Název práce: Edukace a stravovací zvyklosti adolescentních dívek. Ø Cíle práce: Formou ankety zjistit a porovnat stravovací návyky adolescentních dívek v závislosti na typu jejich edukace. Ø Metoda: Anketa. Ø Výsledky: ...
  • Efekt aktivního životního stylu u muže a ženy středního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 5. 5. 2015
   Název: Efekt aktivního životního stylu u muže a ženy středního věku Cíle práce: Cílem je nejprve diagnostikovat životní styl muže a ženy ve středním věku a na základě této diagnostiky stanovit intervenci, a to jak pohybovou, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV