• Aféra Spiegel z roku 1962 a krize kolem České televize na přelomu let 2000/2001 pohledem vybraných konceptů demokratické konsolidace 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 1. 2016
   Diplomová práce přináší srovnání aféry "Spiegel" ve Spolkové republice Německo v roku 1962 a krize kolem České televize z roku 2000/2001. Oba případy budou analyzovány konceptem demokratické konsolidace Juana Linze a Alfreda ...
  • Analýza vlivu přítomnosti přírodních zdrojů na občanské války v subsaharské Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Sniehotta, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   The thesis analyzes the issue of the influence of presence of natural resources on civil wars in Sub-Saharan Africa. Its purpose is to analyze in detail the possible consequences of natural resources on these conflicts in ...
  • Analýza vztahů Spojených států amerických a Venezuely po nástupu Huga Cháveze (1998 - 2010) 

   Defence status: DEFENDED
   Rey, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Předmětem této práce je nástin vývoje vztahů Venezuely a USA po dobu vlády Huga Cháveze a objasnění důvodů výrazné problematizace vztahů těchto dvou zemí v posledních letech.
  • Aplikace politologických teorií na transformaci Komunistické strany Československa po roce 1989 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Boháčová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Aplikace politologických teorií na transformaci Komunistické strany Československa po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce se orientuje na vývoj předávání moci Komunistické strany Československa Občanskému fóru uvnitř československého státu od revolučních listopadových událostí 1989 do konce téhož roku. Práce se dále snaží o ...
  • Autoritářský režim druhé republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kabická, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Autoritářský režim v Iránu v počátečních letech vlády Rezy Chána a Mohammeda Rezy Pahlavi 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháčková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Cílem této bakalářské práce je charakterizovat režim v Íránu v počátečních letech vlády dvou panovníků z dynastie Pahlaví - Rezy Šáha a Mohammada Rezy - na základě Linzovy typologie nedemokratických režimů. Teoretická část ...
  • Civilně-vojenské vztahy a proces demokratizace v Turecku pod vedením Strany spravedlnosti a rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Kabická, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Diplomová práce se věnuje problematice civilně-vojenských vztahů v Turecké republice, jejíž povaha je jednou z překážek konsolidace demokracie. Cílem práce je analyzovat období od roku 2002 do současnosti, ve kterém Strana ...
  • Čína po Maovi: od reforem k Tiananmen 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyen, Huong Minh (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
  • Demokracie v Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   The Thesis is focusing on democracy in divided societies, especially on the case of India. It is presenting Arend Lijphart's theory of consociational democracy and Benjamin Reilly's theory of centripetalism as possible ...
  • Demokratická legitimace politiky: volební právo a logika voleb 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   The aim of this study is to analyze legitimacy of policy. Its fulfillment should emerge from detailed inquiry of the essential sense of social institutions. The work is divided into three chapters therefore. The first ...
  • Demokratizace Mozambiku v 90. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Michal, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   This essey deals with transition to democracy in Mozambique, one of the poorest countries in the world. The main objective is to show, that well managed transition is not just a question of Southern Europe or South America ...
  • Demokratizace Rumunska po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Ocknecht, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
  • Demokratizační proces Čínské republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Čmochová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Development and changes of the Communist Party of Vietnam 

   Defence status: DEFENDED
   Homutová, Lada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   This thesis focuses on the study of factionalism in the Communist Party of Vietnam and relates it to the recent problems of the Vietnamese regime. In order to determine the causes of the current crisis in Vietnam and ...
  • Devoluce ve Spojeném království a její perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Dopady procesů globalizace na stávající uspořádání prostoru a společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Duda, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420) 221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Tento záznam v digitalizované podobě z technických důvodů bohužel není ...
  • Druhá československá republika v teoretické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Duraj, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   This thesis will deal with a topic of the second Czechoslovak republic as a case of authoritarian situation, which transforms into authoritarian regime. The regime of the second republic will be compared with similar cases ...
  • Dvě cesty do tunelu : komparace soudobého politického vývoje Česka a Řecka 

   Defence status: DEFENDED
   Běhal, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   (in English): The diploma thesis compares (mal)functioning of the state during contemporary political development in Czech Republic and Greece. Firstly it explaines the theoretical understanding of the notion of state and ...
  • Dynamika volební podpory: případ norské Fremskrittspartiet 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   This bachelor's thesis focuses on the dynamics of electoral support of Norwegian Fremskrittspartiet (FrP), classified here as 'functional equivalent' to the far right parties. It examines the puzzling decline in FrP's ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV