• Analýza politické strany NEOS 

   Defence status: DEFENDED
   Hainz, Philip Armin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The NEOS is a new political party that entered political system of Austria in 2013. It has succeeded in entering the lower house of parliament, elections to European Parliament and some provincial elections. The party ...
  • Analýza politického programu Strany svobodných občanů 

   Defence status: DEFENDED
   Kunc, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů. Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty. Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a ...
  • Analýza volební kampaně do Senátu PČR v roce 2016: případová studie kandidáta TOP 09 a STAN v obvodu č. 22 

   Defence status: DEFENDED
   Krus, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
  • Analýza volební kampaně hnutí Svoboda a přímá demokracie pro volby do krajských zastupitelstev 2016 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato bakalářská práce analyzuje volební kampaň hnutí Svoboda a přímá demokracie pro krajské volby 2016 z hlediska obsahu jejích témat. Cílem práce je zjištění, do jaké míry volební kampaň hnutí Svoboda a přímá demokracie ...
  • ANO 2011 jako anti-political establishment party? 

   Defence status: DEFENDED
   Závorka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato diplomová práce je případovou studií hnutí ANO 2011, které bylo založeno miliardářem Andrejem Babišem, který je od založení až dodnes jediným předsedou hnutí. V této diplomové práci není ANO 2011 analyzováno z perspektivy ...
  • ANO 2011: strana typu firmy? 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřel, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   This thesis called "ANO 2011: a business-firm party?" deals with the analysis of a Czech political movement ANO 2011 in order to determine wheter and/or to what extent political movement ANO 2011 corresponds with ...
  • Boj o kompetence po zavedení přímé volby prezidenta v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Dragoun, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá kompetenčními spory v České republice mezi prezidentem republiky a dalšími ústavními orgány po zavedení přímé volby prezidenta a zvolením Miloše Zemana do funkce. Práce teoreticky zkoumá ...
  • Cíle, vývoj a úspěchy NORDEFCO 

   Defence status: DEFENDED
   Spousta, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • České politické strany - od kádrových stran k masovým 

   Defence status: DEFENDED
   Pleskač, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The presented text of this thesis focuses on the issue of changing the organizational structure of a party, or on the transition of one type of political party to another, ie from the side of the cadres to the side of the ...
  • The decline of party identification in the United Kingdom and the Netherlands 

   Defence status: DEFENDED
   Hluchá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   This Master's thesis looks into the phenomenon of party identification and explores various factors that play a role in the emergence, development and decline of partisanship. It follows and compares the changing levels ...
  • Diskuse o změnách volebního systému do Senátu ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Fučík, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diskuse o změnách volebního systému do Senátu ČR Diplomová práce se věnuje diskusi o změnách volebního systému do Senátu. V práci jsou reflektovány návrhy zákonů na změnu volebního systému do Senátu z minulosti, rozhovory ...
  • Dopady Brexitu na britskou ústavu 

   Defence status: DEFENDED
   Nosálková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Hlavním cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopady Brexitu na britskou ústavu. Brexit představuje proces vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Tento velmi náročný proces ...
  • Dopady přímé volby prezidenta na charakter politického režimu ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Ve své diplomové práci se autor věnuje dopadům přímé volby na charakter politického režimu v České republice. Konkrétně se práce zaměřuje na charakterové vlastnosti jednotlivých typů režimů, aby je posléze mohla aplikovat ...
  • Facebook a krajské volby 2016: případová studie Libereckého kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůněk, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   with which results. Through the analyses of data collected from Facebook's profiles of regional
  • Finský prezident jako aktér zahraniční politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Roháček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Magisterská práce se zabývá působením všech finských prezidentů od roku 1919 v zahraniční politice a vzájemně je porovnává. Pro tuto komparaci je v práci vytvořen model, do kterého jsou prezidenti rozřazeni na základě ...
  • Frakce euroskeptických politických stran v Evropském parlamentu: konstituce, podoba, politická činnost a změny v kontextu voleb do Evropského parlamentu 2019 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá představením a komparací pohledů politické vědy na stranicko-politický euroskepticismus, včetně deskripce vývoje podoby euroskeptických frakcí v Evropském parlamentu po roce ...
  • Imigrační krise v projevech euroskeptických stran - obsahová analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Chlumský, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This master's thesis deals with a depiction of a European migrant crisis in an agenda of Eurosceptic parties. The main goal of this thesis is to analyse the content of press releases and political programmes of selected ...
  • Imigrační politika a integrace imigrantů v Norsku 

   Defence status: DEFENDED
   Sasová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tématem této bakalářské práce je imigrační politika a integrace imigrantů v Norsku. Práce se zaměřuje zejména na srovnání norského přístupu se dvěma dalšími zeměmi skandinávského regionu, Dánskem a Švédskem, a v souvislosti ...
  • Impeachment v Evropě: ústavní modely a reálná praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Medelský, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Tato práce se věnuje představení a analýze impeachmentu vůči prezidentům v zemích Evropské unie. Diplomová práce představuje a analyzuje jednotlivé ústavní modely impeachmentu na prezidenty v zemích Evropské unie v závislosti ...
  • Imperátor a gubernátor. Překryv působení dvou předsedů vlády z hlediska ústavního práva, komparativní politologie a teoretické státovědy 

   Defence status: DEFENDED
   Vanča, Matouš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Author Matouš Vanča Title Imperator and Gubernator. Overlap of Functions of Two Prime Ministers from the Perspective of Constitutional Law, Comparative Politics and Theoretical 'Staatswissenschaft' Abstract This thesis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV