• Analýza politické strany NEOS 

   Hainz, Philip Armin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The NEOS is a new political party that entered political system of Austria in 2013. It has succeeded in entering the lower house of parliament, elections to European Parliament and some provincial elections. The party ...
  • Analýza volební kampaně do Senátu PČR v roce 2016: případová studie kandidáta TOP 09 a STAN v obvodu č. 22 

   Krus, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
  • Analýza volební kampaně hnutí Svoboda a přímá demokracie pro volby do krajských zastupitelstev 2016 

   Michalová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato bakalářská práce analyzuje volební kampaň hnutí Svoboda a přímá demokracie pro krajské volby 2016 z hlediska obsahu jejích témat. Cílem práce je zjištění, do jaké míry volební kampaň hnutí Svoboda a přímá demokracie ...
  • ANO 2011 jako anti-political establishment party? 

   Závorka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato diplomová práce je případovou studií hnutí ANO 2011, které bylo založeno miliardářem Andrejem Babišem, který je od založení až dodnes jediným předsedou hnutí. V této diplomové práci není ANO 2011 analyzováno z perspektivy ...
  • ANO 2011: strana typu firmy? 

   Zavřel, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Diplomová práce "ANO 2011: strana typu firmy?" pojednává o analýze českého politického hnutí ANO 2011 s cílem určit, zda a případně do jaké míry politické hnutí ANO 2011 odpovídá modelu strany typu firmy, jak ho popsali ...
  • Boj o kompetence po zavedení přímé volby prezidenta v ČR 

   Dragoun, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá kompetenčními spory v České republice mezi prezidentem republiky a dalšími ústavními orgány po zavedení přímé volby prezidenta a zvolením Miloše Zemana do funkce. Práce teoreticky zkoumá ...
  • České politické strany - od kádrových stran k masovým 

   Pleskač, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Předkládaný text této práce se zaměřuje na problematiku změny stranické organizační struktury, respektive na přechod jednoho typu politické strany na druhý, tedy ze strany kádrů na stranu mas. Práce vychází především z ...
  • The decline of party identification in the United Kingdom and the Netherlands 

   Hluchá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato magisterská práce se zabývá fenoménem stranické identifikace a faktorů, které hrají roli během jejího vzniku, výboje a poklesu. Práce sleduje a srovnává měnící se úroveň stranické identifikace ve Velké Británii a ...
  • Dopady Brexitu na britskou ústavu 

   Nosálková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The main goal of this diploma thesis is to analyse the impacts of Brexit on British constitution. Brexit represents the process of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland exiting the European Union. This ...
  • Dopady přímé volby prezidenta na charakter politického režimu ČR 

   Kocourek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Ve své diplomové práci se autor věnuje dopadům přímé volby na charakter politického režimu v České republice. Konkrétně se práce zaměřuje na charakterové vlastnosti jednotlivých typů režimů, aby je posléze mohla aplikovat ...
  • Facebook a krajské volby 2016: případová studie Libereckého kraje 

   Bartůněk, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   with which results. Through the analyses of data collected from Facebook's profiles of regional
  • Finský prezident jako aktér zahraniční politiky 

   Roháček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Magisterská práce se zabývá působením všech finských prezidentů od roku 1919 v zahraniční politice a vzájemně je porovnává. Pro tuto komparaci je v práci vytvořen model, do kterého jsou prezidenti rozřazeni na základě ...
  • Imigrační krise v projevech euroskeptických stran - obsahová analýza 

   Chlumský, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Tato magisterská diplomová práce se zabývá obrazem imigrační krise v projevech euroskeptických stran. Klade si za cíl pomocí obsahové analýzy tiskových zpráv a programových dokumentů prozkoumat postoje vybraných stran k ...
  • Imigrační politika a integrace imigrantů v Norsku 

   Sasová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tématem této bakalářské práce je imigrační politika a integrace imigrantů v Norsku. Práce se zaměřuje zejména na srovnání norského přístupu se dvěma dalšími zeměmi skandinávského regionu, Dánskem a Švédskem, a v souvislosti ...
  • Impeachment v Evropě: ústavní modely a reálná praxe 

   Medelský, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Tato práce se věnuje představení a analýze impeachmentu vůči prezidentům v zemích Evropské unie. Diplomová práce představuje a analyzuje jednotlivé ústavní modely impeachmentu na prezidenty v zemích Evropské unie v závislosti ...
  • Imperátor a gubernátor. Překryv působení dvou předsedů vlády z hlediska ústavního práva, komparativní politologie a teoretické státovědy 

   Vanča, Matouš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Author Matouš Vanča Title Imperator and Gubernator. Overlap of Functions of Two Prime Ministers from the Perspective of Constitutional Law, Comparative Politics and Theoretical 'Staatswissenschaft' Abstract This thesis ...
  • Institucionalizace Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v České republice 

   Sura, Rudolf (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The aim of this my diploma thesis is to analyze the justification for the establishment of the Institutionalization of the Office for Oversight of Financing of Political Parties and Movements in the Czech Republic. Here I ...
  • Je KSČM antisystémová strana? 

   Jindřichová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Tato práce si klade za úkol zjistit, zda je KSČM antisystémovou stranou. Využívá k tomu teoretický rámec sestavený na základě děl autorů zabývajících se antisystémovostí. V první řadě se jedná o teorii G. Sartoriho a dále ...
  • Jmenování vlády Jiřího Rusnoka: analýza vzniku prezidentského kabinetu 

   Štěch, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Ústředním tématem práce je jmenování vlády Jiřího Rusnoka a v souvislosti s tím i analýza vzniku tohoto prezidentského kabinetu. V první části jsou vymezeny teoretické základy práce objasňující základní pojmy. Ve druhé ...
  • Komparace politických programů Strany svobodných občanů a United Kingdom Independence Party 

   Kunc, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů. Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty. Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV