• ACT-R v projektu Pogamut 

   Defence status: DEFENDED
   Zemčák, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Akým sposobom je mozog organizovaný tak, že dovol'uje vedomie? Adaptive Control of Thought-Rational (ACT-R) je kognitívna architektúra snažiaca sa odpovedat' na túto otázku. Je inšpirovaná Fodorovou modulárnou architektúrou ...
  • Adaptivní agenti a emoce 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Rudolf (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   This thesis investigates possible assets of emotions for autonomous adaptive agents working in environments similar to the real world. In living organisms, emotions have developed as a mechanism of adaptation to the ...
  • Aktivita v modelech V1 po prezentaci stimulů s širokou škálou tvarů: porovnání s experimentálními daty 

   Defence status: DEFENDED
   Machálek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Neurony ve visuálních kortikálních oblastech V1 a V2 jsou selektivní vči tvaru stimulu. Většina současných teorií a modelů předpokládá, že variabilita vůči tvaru stimulů, na které jsou neurony selektivní, je velmi malá - ...
  • Artificial emotions in virtual storytelling 

   Defence status: DEFENDED
   Bída, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 10. 2017
  • Belieavable decision making in large scale open world games for ambient characters 

   Defence status: DEFENDED
   Plch, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   ] Title: Believable Decision Making in Large Scale Open World Games for Ambient Characters Author: Tomáš Plch Department / Institute: Department of Software and Computer Science Education Supervisor of the doctoral thesis: ...
  • Belieavable decision making in large scale open world games for ambient characters 

   Defence status: RECOGNIZED
   Plch, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 3. 2018
   Název práce: Uvěřitelné rozhodování virtuálních postav ve hrách s velkým otevřeným světem Autor: Tomáš Plch Katedra / Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí doktorské práce: Mgr. Cyril Brom, Ph. D., Katedra ...
  • Benchmarky pro projekt Pogamut 

   Defence status: DEFENDED
   Danilák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Práca sa zaoberá tvorbou a použitím testovacích prostredí pre pocítacom ovládaných agentov (botov) do hry Unreal Tournament 2004. V prvej casti sa snaží identifikovat klúcové prvky botov, ktoré je možné exaktne testovat v ...
  • Boti do Unreal Tournamentu s emočním modelem. 

   Defence status: DEFENDED
   Bída, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Práce se zabývá využitím emocí v umělé inteligenci v počítačových hrách. Bude zkoumán možný přínos emocí pro umělou inteligenci z hlediska lepší imitace lidského chování. Cílem práce je implementace emočního modelu v ...
  • Controlling Virtual People 

   Defence status: DEFENDED
   Gemrot, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Title: Controlling Virtual People Author: Mgr. Jakub Gemrot Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Cyril Brom, PhD. Abstract: In this thesis, we provide a computational formalization ...
  • Detection and analysis of polychronous groups emerging in spiking neural network models. 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Bořek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Jak biologické struktury neuronových sítí reprezentují informace zůstává otevřenou otázkou. Stále více důkazů však naznačuje, že jsou neuronové sítě schopné vykazovat přesné a opakovatelné vzorce chování. Jednou z teorií, ...
  • DyBaNeM: Bayesian Model of Episodic Memory 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Rudolf (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 11. 2015
   Title: DyBaNeM: Bayesian Model of Episodic Memory Author: Mgr. Rudolf Kadlec E-mail: rudolf.kadlec@gmail.com Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. Department ...
  • Editor pro IVE - objekty a lokace 

   Defence status: DEFENDED
   Vorba, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Hlavním cílem této práce je implementace editoru pro IVE, což je simulátor virtuálních lidí vyvinutý na MFF UK. Editor by měl především zpřístupnit IVE pro potřeby výuky algoritmů pro řízení virtuálních postav. Součástí ...
  • Editor pro IVE - procesy a řídící algoritmy 

   Defence status: DEFENDED
   Juhász, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 2. 2009
   IVE je simulátor virtuálních lidí, kterému do dnešní doby chyběl editor pro vytváření virtuálních světů. Cílem práce bylo vytvořit nástroj usnadňující tvorbu virtuálních světů pro tento simulátor. V práci jsou popsány ...
  • Effects of narrative in the context of digital game-based learning for young children 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Research in the digital game-based learning domain has so far shown mixed results as to the use of narrative in educational games. The aim of this thesis is to help to answer the question of whether and to which extent it ...
  • Egocentrický modul pro episodickou paměť 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnánek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V současnosti probíhá na poli kognitivní psychologie výzkum zabývající se tím, jak si človek pamatuje pozice objektu v prostředí - tedy jakou si vytváří mentální reprezentaci prostoru. Z experimentů vyplývá hypotéza, že ...
  • Episodická pamäť virtuálnych agentov: Klamné spomienky 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   The goal of this work is to design a model of episodic memory for virtual agents capable of creating false memories and implement its prototype. The model architecture is inspired by present day knowledge about human ...
  • Episodická paměť pro postavy z IVE 

   Defence status: DEFENDED
   Reidinger, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Paměť je důležitou součástí každého člověka a na jejím fungování je závislý nejen rozvoj osobnosti, ale i každodenní chování. Je důležitá i pro věrohodné chování umělých bytostí. Tato práce má za cíl navrhnout model paměti, ...
  • Episodická paměť s věrohodným zapomínáním 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Název práce: Episodická paměť s věrohodným zapomínáním Autor: Tomáš Soukup Katedra (ústav): Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Cyril Brom, Ph.D., KSVI Abstrakt: Předložená bakalářská práce ...
  • Externí prostředí pro systém Soar 

   Defence status: DEFENDED
   Aharkava, Larysa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem této práce je vyvinout vnější prostředí pro implementaci kognitivní architektury Soar, jenž by umožňovalo testování Soar agentů. Navržené prostředí by mělo vykazovat dostatečnou flexibilitu k testování různorodých ...
  • Gesta a mimika virtualních postav v 3D světě 

   Defence status: DEFENDED
   Píbil, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Cílem této práce je popsat a zdůvodnit návrh a implementaci rozšíření Pogamutu, které dovoluje jeho uživateli vytvářet virtuální bytosti (agenty), které jsou schopny ovládat animace svého avatara (jeho tělo) s většími ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV