• Aktuálne otázky európskeho insolvenčného práva : (problematika COMI a insolvencie skupín) 

   Defence status: DEFENDED
   Vančíková, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Topical issues of European insolvency law The thesis deals with COMI issue according to European Insolvency Regulation (1346/2000 EC) in connection with insolvency of group of companies. It analyses the interpretation of ...
  • Arbitráž a mediace v mezinárodních obchodních sporech 

   Defence status: DEFENDED
   Hanajová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   Arbitration and mediation belong to the popular methods used for the international commercial disputes. In the diploma thesis, the author mainly describes the combinations of the processes, focusing on the med-arb with one ...
  • COMI jako hraniční určovatel pro účely přeshraniční insolvence 

   Defence status: DEFENDED
   Germániová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Závěr Přeshraniční právní vztahy jsou v současnosti zcela běžné. Pokud se společnost, která vstupuje do a udržuje přeshraniční právní vztahy dostane do špatné finanční situace a stane se insolventní, odrazí se tato skutečnost ...
  • Efektivita dohod o příslušnosti soudu v režimu nařízení Brusel I. s ohledem na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora 

   Defence status: DEFENDED
   Vydrová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 2. 2011
   Mezinárodní obchod je ústředním motivem a jednou ze základních hnacích sil evropské integrace. Potřeba dosažení vysokého stupně právní jistoty v této oblasti, jež je pro správné fungování vnitřního trhu stěžejní, vedla k ...
  • Elektronické obchodování s mezinárodním prvkem: jurisdikce státu a koncept směřování obchodní činnosti na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Vondřich, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   INTERNETOVÉ OBCHODOVÁNÍ S MEZINÁRODNÍM PRVKEM Nedávný technologický rozvoj s sebou přinesl nové formy elektronické komunikace a obchodní strategie na Internetu, mimo jiné i přímý elektronický obchod provozovaný prostřednictvím ...
  • Elektronizace konosamentu a dalších přepravních dokumentů v mezinárodní námořní přepravě 

   Defence status: DEFENDED
   Kubiszová, Sára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   i Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku elektronizace přepravních dokumentů v mezinárodní námořní přepravě. Rozlišují se dva základní typy přepravních dokumentů ...
  • Evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz v kontextu české právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Duffek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   This rigorous thesis deals with the European enforcement order and the European order for payment in the context of Czech legislation. Taking into account that the regulation regulating the European enforcement order as ...
  • Forum shopping v rámci evropského nařízení o insolvenci 

   Defence status: DEFENDED
   Simčina, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 12. 2012
   68 Resumé Tématem této diplomové práce je "Forum shopping v rámci evropského nařízení o insolvenci." Forum shopping spočívá v převodu soudních řízení z jednoho členského státu do druhého za účelem výhodnějšího právního ...
  • Internetové obchodovanie s medzinárodným prvkom 

   Defence status: DEFENDED
   Horský, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Záver Zvolená téma práce poskytovala viacero možností spracovania. Internet už zďaleka nie je neznámym, zriedka dostupným médiom, ale neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Preto už úvod práce nie je venovaný tradičnému ...
  • Internetové obchodovanie s medzinárodným prvkom 

   Defence status: DEFENDED
   Uram, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 12. 2012
   In the last two decades the world has experienced enormous growth of the internet users what has created business opportunities in a completely new and very specific space. The goal of this thesis is to analyze the most ...
  • Internetové obchodování s mezinárodním prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Škrabka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   90 Internetové obchodování s mezinárodním prvkem Abstrakt Internet je relativně nový fenomén, který vznikl před několika desítkami let. Od té doby rostl význam internetu; stal se nástrojem, který většina lidí používá každý ...
  • Internetové obchodování s mezinárodním prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Čišecká, Nikol (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   This thesis examines online trade and the latest European Union directive that forbids geo- blocking, which could be a breakthrough for the sector. The work dissects the benefits of the regulation not only from the point ...
  • Internetové obchodování s mezinárodním prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Hůlka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 4. 2017
   Diplomová práce se zabývá problematikou internetových transakcí ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému, zejména pak současnými prameny práva, jež upravují přeshraniční koupi. Práce je rozdělena do tří částí. První část ...
  • Internetové obchodování s mezinárodním prvkem: ochrana spotřebitele v Evropské unii 

   Defence status: DEFENDED
   Veselková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 5. 2020
   INTERNET BUSINESS TRANSACTION WITH AN INTERNATIONAL ELEMENT: CONSUMER PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION Abstract This thesis focuses on the legal aspects of consumer protection within the European Union when concluding a ...
  • Konkurzné konanie v kontexte práva Európskej únie a Českej republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Benčura, Matej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Resumé Táto práca sa sústredí na konkurzné konanie v kontexte práva Európskej únie a Českej republiky. Táto téma predstavuje veľmi širokú oblasť a preto jej detailný rozbor nie je kvôli obmedzenému rozsahu práce možný. V ...
  • Konosament a ostatní přepravní dokumenty v mezinárodní námořní přepravě 

   Defence status: DEFENDED
   Zavadilová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   (EN): Bill of Lading and other Shipping Documents in the International Maritime Transport Main aim of this thesis is an introduction to the law regulating shipping documents used in the international maritime transport and ...
  • Mezinárodní insolvenční právo 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Tématem této diplomové práce je mezinárodní insolvenční právo, konkrétně pak popis vybraných institutů evropského úpadkového práva, a to s důrazem na mezinárodní příslušnost k zahájení hlavního a sekundárního insolvenčního ...
  • Mezinárodní insolvenční právo 

   Defence status: DEFENDED
   Krenke, Alexey (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Mezinárodní insolvenční právo Klíčová slova: COMI, Insolvenční nařízení, insolvence, úpadek, forum shopping V současném globalizovaném světě se problematika řízení s mezinárodním prvkem stává více a více aktuální. Tato ...
  • Mezinárodní insolvenční právo 

   Defence status: DEFENDED
   Smržová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 4. 2012
   Martina Smržová, 2011/2012 Abstrakt Mezinárodní insolvenční právo Klíčová slova: COMI, provozovna, vis attractiva concursus S ohledem na široký rozsah problematiky mezinárodního insolvenčního práva se autorka zaměřila ...
  • Mezinárodní insolvenční právo 

   Defence status: DEFENDED
   Foľta, Vlastimil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   Diplomová práce je věnována dvěma zásadním otázkám evropského insolvenčního práva - interpretace pojmu COMI a problematika forum shopping. Na pozadí historického vývoje vykládá současný text Evropského nařízení o insolvenci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV