Now showing items 1-20 of 52

  • Arabeska Františka Heritese a Otakara Mokrého 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Básnický prožitek Vysočiny 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   Na Vysočině se narodila řada významných básníků a prozaiků, z nichž mnozí se sem po celý svůj život vraceli. Tato práce si klade za cíl porovnat vybraná díla čtyř českých básníků, ve kterých se objevuje obraz Vysočiny. Jan ...
  • Charakteristika časopisu Malý čtenář v letech 1882-1895 

   Defence status: DEFENDED
   Křesťanová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Časopis Malý čtenář vycházel v letech 1882-1941. Jednalo se o časopis pro děti a mládež, který byl spojen především s úctou k národu, vlastenectvím a českým venkovem. Ve svých počátcích se neobešel bez moralizování. ...
  • Charakteristika českých velikánů ve hře České nebe 

   Defence status: DEFENDED
   Bernatová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   RESUMÉ Vzhledem k tomu, že se tato bakalářská práce týká jedné z her Divadla Járy Cimrmana, které je založeno na mystifikaci, je o ní na začátku práce umístěno několik teoretických informací Jádro této bakalářské práce ...
  • Čas a prostor v díle Karla Šiktance 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Ve své práci se zamerím na tematiku casoprostoru v Šiktancove díle. Danou problematiku budu sledovat nejen v rámci celého Šiktancova díla básnického (s bližším zamerením na sbírky a skladby, v rámci nichž se tematika ...
  • Časopis Malý čtenář 

   Defence status: DEFENDED
   Křesťanová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
   The Malý čtenář (The Little Reader) magazine was published between the years of 1882 and 1941. At that time, this was one of the most significant Czech magazines for children and young people. The magazine altered during ...
  • Činohra s dívčí hrdinkou v kontextech českého biedermeieru (Ernst Raupach: Mlynář a jeho dítě - J. K. Tyl: Paličova dcera) 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Františka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Dálněvýchodní motivy u vybraných autorů přelomu 19. a 20.století 

   Defence status: DEFENDED
   Světlíková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   This dissertation Far East Motifs in the Works of Selected Authors at the Turn of the 19th and 20th Century deals with works written by Julius Zeyer, Jiří Karásek ze Lvovic and Josef (Joe) Hloucha. The thesis analyses ...
  • Diktát krásy jako klíčové téma v próze s dívčí hrdinkou 

   Defence status: DEFENDED
   Hřídelová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 1. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na žánr literatury pro dívky. Rozebírá, jakým způsobem se projevuje diktát krásy v románech pro dívky a jakých změn tato otázka doznala v průběhu posledních padesáti let. Práce mapuje přehled ...
  • Dramatik David Drábek - dílo a ohlas 

   Defence status: DEFENDED
   Walsh, Diana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
  • Druhý život Josefa Jaroslava Langera 

   Defence status: DEFENDED
   Balling, Adam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
  • Fantaskní motivy v próze s dětským hrdinou u Ivy Procházkové 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Ve své bakalářské práci, která nese název "Fantaskní motivy v próze s dětským hrdinou u Ivy Procházkové", se věnuji především rozboru těch próz Ivy Procházkové, které jsou intencionálně určeny dětem, v nichž se v pozici ...
  • Fenomén Medvídka PÚ 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Práce zkoumá text Medvídka Pú od anglického spisovatele Alana Alexandera Milnea, zejména v českých překladech Hany Skoumalové. Rozebírá nonsens, jeho jazyk, dále postavy Medídka Pú, časoprostor v textu a motiv pohybu. ...
  • Ferdinand Kafka (1841-1926) . Dobová osvětově-vzdělávací činnost v regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Bakalářská práce se zabývá osobností Ferdinanda Kafky (1841-1925), představitele osvětové a vzdělávací činnosti v kontextu prostředí podhorské obce Malé Svatoňovice, na samém okraji české země, na linii střetu české a ...
  • Formování prostoru ve vybraných dílech literatury pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou a zobrazením literárního prostoru v dílech literatury pro děti a mládež. Práce má charakter literárně interpretační a interpretace se opírá o teoretická díla věnující se literárnímu ...
  • Funkce fantaskních motivů v současné české literatuře pro děti 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Resumé Ve své diplomové práci, která nese název "Funkce fantaskních motivů v současné české literatuře pro děti", se snažím nejprve teoreticky proniknout do problematiky fantastické literatury a fantaskních motivů. Následně ...
  • Genderové aspekty dětské literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Luhanová, Alexandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Vztah literatury a různých genderových témat začal být zkoumán především v Americe a Velké Británii už v první polovině dvacátého století. Zpočátku se tímto tématem zabývali především feministicky orientovaní aktivisté a ...
  • Humor a satira tří opomíjených autorů 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Ešnerová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Diplomová práce Humor a satira tri opomíjených autoru 1. poloviny 19. století se zabývá humorem a jeho projevy vudcích osobností humoristických casopisu 30. a 40. let 19. století. Zameruje se na tri dnes témer zapomenuté ...
  • Ideologie v próze s dětským hrdinou na konci 40.let a v 50. letech 20.století 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Intermedialita v dětské knize (na příkladech tvorby Petra Nikla, Františka Skály, Květy Pacovské a Petra Šmalce) 

   Defence status: DEFENDED
   Šámalová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tato práce se zabývá intermediální hrou se slovem a obrazem v autorské knize pro děti a mládež. V první teoretické kapitole se čtenář seznámí se specifickými znaky literatury pro děti a mládež z hlediska literárního a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV