Now showing items 1-18 of 18

  • Cesty k jednotě za současného stavu ekumenismu 

   Defence status: DEFENDED
   Suchomel, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Název: Cesty k jednotě za současného stavu ekumenismu Autor: Jiří Suchomel Vedoucí práce: ThLic. Prokop Brož, Th.D. Anotace: Předmětem práce jsou modely sjednocení církve, tak jak vznikaly a byly rozvíjeny moderním ekumenickým ...
  • Církev a její laický aspekt. Ekleziologická východiska laikátu na počátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Martínek, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce Církev a její laický aspekt. Ekleziologická východiska laikátu na počátku 21. století pojednává o laikátu v církvi. Nejdříve vymezuje jeho místo ve struktuře církve. Následně na základě teologické reflexe ...
  • Církev jako společenství. Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 11. 2007
   Resumé Práce nazvaná Církev jako společenství. Ekumenické perspektivy ekleziologie Severina Dianiche představuje v českém prostředí poprvé ekleziologickou koncepci uvedeného italského teologa. Opírá se zejména o jeho ...
  • Corpus Mysticum jako vztah eucharistie a církve v díle Henri de Lubaca 

   Defence status: DEFENDED
   Klír, Daniel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
   Resumé bakalářské práce Název: Corpus mysticum jako vztah eucharistie a církve v díle Henri de Lubaca Autor: Ing. Daniel Klír, Ph.D. Vedoucí práce: Th.Lic. Prokop Brož, Th.D. Předkládaná bakalářská práce se zabývá vztahem ...
  • Corpus verum et mysticum. Vývoj vztahu eucharistie a církve v teologii 9.-12. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabánek, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce nazvaná "Corpus verum et mysticum. Vývoj vztahu eucharistie a církve v teologii 9. až 12. století." vychází z teologických debat ve 20. století týkajících se používání termínu corpus mysticum. Zatímco ...
  • Jednota Církve - partikulární církve a univerzální církev. Z ekleziologie Henri de Lubaca 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Unity of the Church: Particular Churches and the Universal Church in the Ecclesiology of Henri de Lubac Abstract The main aim of the thesis is to present part of the ecclesiological work of French theologian Henri de Lubac ...
  • Kněz jako správce Božích tajemství (trojí úkol kněze). 

   Defence status: DEFENDED
   Paseka, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   Priest as an administrator of the Divine secrets (the three tasks of a priest) The objective of this thesis is to specify the tasks of priests according to the 2nd Vatican Council, particularly according to the decree on ...
  • Kolegialita episkopátu ve službě jednoty církve 

   Defence status: DEFENDED
   Kavalír, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   RESUMÉ KAVALÍR Pavel: Kolegialita katolického episkopátu ve službě jednoty církve, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009, Diplomová práce. Předložená práce se zabývá jednou z podstatných vlastností ...
  • Osobní prelatura Opus Dei 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucká, Helena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Ve své diplomové práci na téma "Osobní prelatura Opus Dei" se zabývám osobní prelaturou katolické církve, Dílem Božím - Opus Dei. Opus Dei (česky Boží dílo či zkráceně Dílo, plným názvem Prelatura Svatého kříže a Opus Dei) ...
  • Pojetí transcendence lidské existence jako nadpřirozena. Srovnání stanoviska H. de Lubaca a J. Milbanka 

   Defence status: DEFENDED
   Čadanová, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   ČADANOVÁ, Lucie. The Concept of Transcendence of Human Being as The Supernatural. A Comparison of Opinions of H. de Lubac and J. Milbank This work deals with the conception of the supernatural by Henri de Lubac and the ...
  • Poňatie cirkvi v diele Waltera Kaspera 

   Defence status: DEFENDED
   Hovancová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práca "Poňatie cirkvi v diele Waltera Kaspera" sa zaoberá ekleziológiou nemeckého kardinála Waltera Kaspera. V prvej časti je stručne popísaná jeho osobnosť a jeho pôsobenie v akademickej oblasti a pastorácii v ...
  • Postavení lásky ve spiritualitě Františka Saleského 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Středem spirituality Františka Saleského je láska. Ve své práci se zabývám nejprve formačními vlivy, které jej utvářely. Z toho vycházím v pojednání o Františkově teologickém optimismu, jeho kořenech i dopadu na pojetí ...
  • Působení milosti v životních stavech 

   Defence status: DEFENDED
   Grimmerová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Působení milosti v životních stavech. V práci je zpracován pohled na Boží milost jako zvláštní dar Boží pro každý životní stav. Vycházím ze skutečnosti, že člověk by bez Boha, který ho stvořil nebyl nic, byl Bohem stvořen. ...
  • Tajemství nadpřirozenosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Janák, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   The focal point of this work is the relation of the human nature and the supernature. Everyone carries in his self a natural desire for something exceeding his natural possibilities. This opennes of nature is a condition ...
  • Teologické dílo Jana Valeriána Jirsíka 

   Defence status: DEFENDED
   Hamberger, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Resumé Teologické dílo Jana Valeriána Jirsíka Jan Hamberger Tato diplomová práce pojednává o teologickém díle českého autora 19. století, o knězi a českobudějovickém biskupovi Janu Valeriánu Jirsíkovi (1798-1883). Cílem ...
  • Téma důstojnosti člověka v díle Jana Pavla II. 

   Defence status: DEFENDED
   Mátl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Diplomová práce s názvem "Téma důstojnosti člověka v díle Jana Pavla II." se snaží podat ucelený přehled o teologicko-antropologických tezích a postojích v učení papeže Jana Pavla II. týkajících se obhajoby důstojnosti ...
  • Uzdravování rodových kořenů. Teologická recepce jedné současné otázky 

   Defence status: DEFENDED
   Herink, Robin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Bakalářská práce "Uzdravovaní rodových kořenů: Teologická recepce jedné současné otázky" nejprve představuje výskyt této tematiky v mediích, tj. zejména v Katolickém týdeníku. Představuje knihu dr. K. McAlla "Uzdravení ...
  • Zrod společenství v církvi. Základní předpoklad působení církve 

   Defence status: DEFENDED
   Matyska, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Diplomová práce "Zrod společenství v církvi: základní předpoklad fungování církve" pojednává o vzniku společenstvích v církvi ve světle biblické teologie, teologické antropologie, dokumentů magisteria a současných trendů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV