• Aplikace dalekohledu LSST ve fyzice malých těles sluneční soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Sváda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   This thesis is devoted to the description of the Large Synoptics Survey Telescope (LSST) and its use in the physics of small solar-system bodies. Based on the telescope optics parameters and the theory of signal and noise ...
  • Asteroidální rodiny versus velké pozdní bombardování 

   Defence status: DEFENDED
   Řehák, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
  • Dynamické procesy v prstencích Jupiteru a Saturnu 

   Defence status: DEFENDED
   Řehák, Matyáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Obsahem práce je přehled dynamických procesů projevujících se v prstencích Jupiteru a Saturnu. Práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž v první jsou popsány pozorované orbitální a fyzikální vlastnosti prstenců. Ve druhé ...
  • Early phases of formation and evolution of planetary systems 

   Defence status: DEFENDED
   Chrenko, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   We study orbital evolution of multiple Earth-mass protoplanets in their natal protoplanetary disk. Our aim is to explore the interplay between migration of protoplanets driven by the disk gravity, their growth by pebble ...
  • Hydrodynamické a N-částicové simulace srážek asteroidů 

   Defence status: DEFENDED
   Ševeček, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   V práci studujeme rozpady asteroidů, tzn. fragmentaci terče při impaktu, následnou gravitační reakumulaci fragmentů a vznik malých asteroidálních ro- din. Zaměřili jsme se na mateřská tělesa o průměru Dpb = 10 km. K simulacím ...
  • Interakce migrujících obřích planet a malých těles sluneční soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Chrenko, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Změny velkých poloos obřích planet, které proběhly před 4 miliardami let a uvedly sluneční soustavu do její dnešní podoby, podstatně ovlivnily tehdejší populace malých těles sluneční soustavy. Jednou z takových skupin byly ...
  • Interakce migrujících obřích planet a malých těles sluneční soustavy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Chrenko, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 11. 2017
   Změny velkých poloos obřích planet, které proběhly před 4 miliardami let a uvedly sluneční soustavu do její dnešní podoby, podstatně ovlivnily tehdejší populace malých těles sluneční soustavy. Jednou z takových skupin byly ...
  • Kolizní vývoj hlavního pásu asteroidů po dobu 4 miliard let 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulková, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   V předložené práci jsme vytvořili nový model pro kolizní vývoj hlavního pásu asteroidů. Naším cílem je testovat škálovací zákon z práce Benz & Asphaug (1999) a zjistit, zda platí pro celý hlavní pás. Dále chceme nalézt ...
  • Pozdní fáze formování velkých planet sluneční soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Rozehnal, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Původ asteroidů ve 2:1 rezonanci středního pohybu s Jupiterem 

   Defence status: DEFENDED
   Chrenko, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Planetky, které se nacházejí v rezonanci 2:1 středního pohybu s Jupiterem, se v závislosti na jejich dynamické životní době označují jako stabilní (skupina Zhongguo), marginálně stabilní (skupina Griqua) a nestabilní ...
  • Rodiny planetek a jejich vztah k migraci planet 

   Defence status: DEFENDED
   Rozehnal, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   V práci se zabýváme studiem vlivu migrace planet na rodiny planetek. Identifikujeme rodiny mezi Jupiterovými Trojany rozborem vlastností v prostoru rezonančních elementů, rozdělení velikostí a barevných indexů. Dříve udávaný ...
  • Rovnice vedení tepla ve fyzice planetek a meteoroidů 

   Defence status: DEFENDED
   Pohl, Leoš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Negravitační síly, které jsou způsobeny tepelnou emisí fotonů, mohou v dlouhodobém měřítku do značné míry změnit oběžné dráhy a rotaci asteroidů. K vyčíslení těchto sil je nutno vyřešit rovnici vedení tepla v asteroidu. ...
  • Velké pozdní bombardování v různých místech sluneční soustavy 

   Defence status: DEFENDED
   Zajaček, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce se zabývá velkým pozdním bombardováním ve sluneční soustavě, které se odehrálo před 4,1 až 3,8 miliardami let. Jedná se o období intenzivních kolizií, jejichž stopy jsou pozorovány na Měsíci a jiných tělesech, ...
  • Vliv tepelné emise topografických útvarů na rotační dynamiku planetek 

   Defence status: DEFENDED
   Ševeček, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Infračervené záření emitované z povrchu tělesa působí momentem síly, který může nezanedbatelně měnit rotační stav planetky. Doposud však nebylo podrobně zkoumáno, jakou mírou se na tomto fenoménu, zvanému YORP jev, podílejí ...
  • Vývoj hvězd různých hmotností 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulková, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V předložené práci studujeme změny ve struktuře hvězdy, k nimž dochází během jejího vývoje, a závislost těchto změn na počáteční hmotnosti hvězdy. Vnitřní změny se projevují i na vlast- nostech hvězdy pozorovatelných z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV