• Bílá kniha terciárního vzdělávání z hledisk společnosti "pozdní doby" 

   Defence status: DEFENDED
   Löffelmanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 18. 3. 2010
   My thesis investigates a conception of a contemporary education and deals with a content analysis of a Bílá kniha terciárního vzdělávání (BKTV). There is a definition of three basic terms in the theoretical part: Education, ...
  • Designové metody českých UX designérů 

   Defence status: DEFENDED
   Tsitova, Darya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   (in English): The diploma thesis deals with the use of design methods among Czech UX designers in the design of web and mobile applications. The aim of this work is to find out and critically describe how Czech UX designers ...
  • Internetový prostor: přirozené prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Práce tematizuje internet jako přirozený prostor naší existence. Výběrem širokého spektra literatury se snaží o neortodoxní pohled na tematiku digitálního prostoru a společenského vývoje posledních let, který je s internetem ...
  • Kniha v elektronickém věku 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   Diplomová práce Kniha v elektronickém v ku pojednává o ti t né a elektronické knize. V první teoretické ásti je popsána teorie konvergence, která podle historického vývinu médií p edpokládá, e se média vzájemn nevytla ují, ...
  • Kontrolovaná sloboda voľby: interakcia v nových médiách 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubčáninová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   This diploma thesis concerns topic of control within interactivity in the new media. It deals with concept of interactivity from the perspective of the new media and semiotics. Later on it presents insight on different ...
  • Možnosti analýzy online sociálních sítí na příkladu výzkumu chování uživatelů Facebooku v závislosti na jejich temperamentu 

   Defence status: DEFENDED
   Šemberová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Temperament is a determining factor of people's behaviour in everyday life. Does it show itself also online? Does introversial and extraversial behaviour in online networks differ? Some authors in their studies confirmed ...
  • Natural language in web-based search engines 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   (česky): Diplomová práce je zaměřena na problematiku využití přirozeného jazyka ve webových vyhledávačích, zdůrazňuje multioborový charakter dané problematiky. Propojuje základní přístupy z lingvistiky, psychologie, ...
  • Obsahová analýza webových stránek fotbalových hráčských agentů. 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 29. 10. 2009
   Diploma work 'Content analysis of football agents' web pages' deals with comparison of different web pages of football player's agents. It is based on semiotics analysis along with qualitative content analysis. Results of ...
  • Originální a převzatý zdroj v síti internet 

   Defence status: DEFENDED
   Svatý, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 10. 2011
   Práce se věnuje problému autorství na internetu. Pokládá si otázku zda můžeme k dílu přistupovat čistě jako k uzavřené struktuře znaků, nebo zda je nutné brát dílo jako širší strukuru. První část obecně ukazuje internet a ...
  • Postkognitivistické HCI: Vidět interface jako sociotechnický vztah 

   Defence status: DEFENDED
   Ferenc, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   (česky) Práce se zaměřuje na teorie oboru Human-computer interaction, vybranými autory označované pojmem "postkognitivistické", které reagují na kognitivistický přístup tzv. první vlny HCI. Pracovní hypotézou práce je ...
  • Potenciál sociálních sítí pro marketing a jeho efektivita v tomto virtuálním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vysloužilová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   This diploma thesis focuses on communication phenomenon of social networks and particular attention devotes to community portal Facebook. Facebook is considered to be a new cultural environment which is perceived by its ...
  • Principy vizualizace informací v informačních systémech hromadné dopravy 

   Defence status: DEFENDED
   Farkaš, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   The diploma thesis Principles of information visualization in public transit information systems considers the ways information design affects one of the most common activities of people in an urban environment: the use ...
  • Produktová sémantika a interakční vzorce v designu web stránek 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 29. 10. 2009
   The following diploma work come from the discipline of semiotics. Classic semiotics is depicted here only marginally. It concentrates more on its specific sphere, which is named product semantics. This is such a field of ...
  • Produktová sémantika a její využití v designu interaktivních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Ehrlichová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   The purpose of this thesis is to demonstrate the evolution of product semantics and its options in interactive system's design. This paper focuses on characteristics the emerge of product semantics and areas from which ...
  • Prvky vizuální narace v interakci člověk - počítač 

   Defence status: DEFENDED
   Galová, Ružena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 10. 2011
   User interface elements and the order in which they are organized and perceived by the user are creating particular narrative - visual narrative. This narrative, which is interpreted by users, should serve as a visual tool ...
  • Reality and simulacra in e-learning : the case of realistic experiences in higher education online learning 

   Defence status: DEFENDED
   Rahyadi, Irmawan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Digital technology will be the most influential technologies of the future for learning purpose. The internet always offers another new possibility to the learning method that we have been exposed as a traditional method. ...
  • Reklama v časopisech pro ženy z hlediska kritické teorie médií 

   Defence status: DEFENDED
   Melecká, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 18. 3. 2010
   In these days we can see an advertisement everywhere we look around. We can easily say that it plays a very strong rule in this world, sometimes is stronger then human being. Why? Advertisement is just manipulate with us, ...
  • Sémiotické inženýrství a pravidla pro interakční design 

   Defence status: DEFENDED
   Prokop, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Sémiotické inženýrství je jedním ze sémiotických přístupů k problematice interakce mezi člověkem a počítačem. Jeho teorie je postavena na jednoduché myšlence rozhraní jako zástupce designera, skrze kterého designer promlouvá ...
  • Sémiotické inženýrství a pravidla pro interakční design 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Prokop, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   Sémiotické inženýrství je jedním ze sémiotických přístupů k problematice interakce mezi člověkem a počítačem. Jeho teorie je postavena na jednoduché myšlence rozhraní jako zástupce designera, skrze kterého designer promlouvá ...
  • Typografie web designu 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Typografie je jedním z nejdůležitějších prvků dobrého web designu a součást marketingové kampaně. Dobrá typografie vytváří design atraktivnější a vede čtenáře k přiznání důležitosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV