• 2D simulace laminárního proudění v uličním kaňonu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • DES modelování turbulentního proudění 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Stanislava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá studiem hybridních RANS/LES metod pro modelování turbulentního proudění se zaměřením na metodu DES a její modifikace. V teoretické části práce se zaměřujeme na popis turbulentního proudění a ...
  • Dopad výsledků evropských zátěžových testů na tržní ohodnocení bank 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Tato práce se zabývá vztahem mezi výsledky Evropských zátěžových testů 2016 WST) a tržním ohodnocením účastnících se bank, tedy jaký efekt měly výsledky a forma jejich prezentace na investory. První část práce je teoretická ...
  • Lagrangeovský disperzní model 

   Defence status: DEFENDED
   Lejdar, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   V otázkách ochrany životního prostředí je jedním z velice důležitých aspektů možnost určovat dopady různých zdrojů znečištění ovzduší na kvalitu vzduchu v oblastech více či méně vzdálených od těchto zdrojů. Pro takovéto ...
  • Matematické modely stratifikovaného proudění 

   Defence status: DEFENDED
   Křivonožka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Mathematical modelling of air-flow in geometrically complicated areas 

   Defence status: DEFENDED
   Fuka, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 12. 2014
   Tato práce prezentuje počítačový model Charles University Large-eddy Microscale Model (CLMM) a příklady jeho využití. Je to numerický model pro výpočty proudění a rozptylu příměsí v mezní vrstvě atmosféry. CLMM řeší ...
  • Metody vnořené hranice v modelech proudění vzduchu 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Stanislava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tématem práce jsou metody vnořené hranice a jejich aplikace na modelování proudění v městské zástavbě. V první části práce jsou odvozeny Navierovy-Stokesovy rovnice. V druhé části jsou popsány hlavní principy metod vnořené ...
  • Modelování atmosférické cirkulace exoplanet 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   V této práci studujeme vlastnosti atmosfér exoplanet a cirkulace na nich. První část práce studuje metody pro detekci exoplanet, statistické rozložení jejich vlastností a tzv. výběrové efekty. Druhá část práce se věnuje ...
  • Modelování atmosférické cirkulace exoplanet 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   V této práci studujeme vlastnosti atmosfér exoplanet a cirkulace na nich. První část práce studuje metody a přístroje pro detekci exoplanet, statistické rozložení jejich vlastností a tzv. Výběrové efekty. Druhá část práce ...
  • Modelování proudění ve vysokém rozlišení 

   Defence status: DEFENDED
   Fuka, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Modelování teplotně stratifikovaného proudění v atmosféře 

   Defence status: DEFENDED
   Jirk, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   In this thesis there is simulated an incompressible laminar flow in a higher-order accuracy around a circle cylinder with usage of an immersed boundary method and around a cylinder with a square cross-section with an ...
  • Modelování transportu a šíření znečištění v atmosféře pomocí gaussovských dispersních modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Bučánek, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Projevy vlivu orografie ve stratifikovaném proudění 

   Defence status: DEFENDED
   Blechta, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Study of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozone 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Title of dissertation: Study of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozone Kateřina Zemánková, 2010 Dissertation directed by: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Dept. of Meteorology and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV