• Aktuální problémy identifikace a popisu webovských informačních zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Synková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 11. 2007
   This thesis deals about problems of identification and description of electronic information resources on the Internet. It is mainly focused on web resources. It outlines some specific features of electronic resources and ...
  • Aktuální proměny mezinárodního systému ISSN 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrášková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Cílem práce je zmapování podstatných proměn ve vývoji Mezinárodního systému ISSN v posledním období. Největší pozornost je věnována proměnám, jež jsou objektivním důsledkem zavádění nových informačních technologií v globálním ...
  • Aktuální výzkumné směry a aktivity OCLC 

   Defence status: DEFENDED
   Svozilová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá výzkumnými směry a aktivitami nejvýznamnějšího servisního knihovnického systému, knihovnického počítačového centra, databázového centra a výzkumné organizace OCLC (Online Computer Library Centrum). ...
  • Americké citační styly 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Bakalářská práce se zabývá analýzou nejvyužívanějších citačních stylů v prostředí USA. V úvodní kapitole se krátce pojednává o problémech spjatých s citacemi obecně. Hlavní část práce se věnuje analýze tří nejvyužívanějších ...
  • Analýza digitálního archivu systému Ptejte se knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   This bachelor's thesis seeks to analyze records of answered queries, saved in their online digital archive of the Czech national digital reference service called Ask your library. Two first chapters are based on studying ...
  • Analýza současného stavu německého univerzitního knihovnictví s důrazem na knihovny digitální 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 4. 2009
   Tématem práce je rozbor a hodnocení současného stavu univerzitních knihoven ve Spolkové republice Německo se zvláštním zaměřením na budování, provoz a využívání jejich digitálních knihoven. Přihlédnuto je i ke stávající ...
  • Analýza vybraných OPACů nové generace a sociálních sítí se zaměřením na sdílení knih 

   Defence status: DEFENDED
   Opálková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 4. 2010
  • Analýza webových informačních zdrojů v oboru pedagogika 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 4. 2013
   The purpose of the thesis is to search out, analyse and evaluate an open access and commercial electronic information resources in educational theories available on WWW. First and sekond part determinates topic of education, ...
  • Aplikace chatu ve virtuálních referenčních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   The aim of this thesis is to describe of the chat application in the virtual reference services from both theoretical and practical point of view. The theoretical part is based on close reading of the mostly foreign ...
  • Autoritní databáze Národní knihovny ČR a perspektivy jejího dalšího rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Římanová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 4. 2007
   Tématem práce je kooperativní systém zpracování autoritnich záznamů v České republice a možnosti jeho dalšího rozvoje v kontextu mezinárodně doporučené metodiky a zkušeností ze zahraničních projektů. V úvodní části rigorózní ...
  • Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spolkové republice Německo 

   Defence status: DEFENDED
   Šimánová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Bakalářská práce je sondou do současných bakalářských programů z oboru informační vědy a knihovnictví na vybraných vysokých školách ve Spolkové republice Německo. V úvodní kapitole je popsáno zavádění boloňského procesu v ...
  • Bibliografický popis elektronických online zdrojů v zahraniční a domácí katalogizační praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Tématem diplomové práce je bibliografický popis elektronických online zdrojů z pohledu zahraniční a domácí katalogizační praxe. V úvodu práce je nastíněn vývoj popisu elektronických online zdrojů v průběhu 90. let minulého ...
  • Celosvětový Archiv Internetu a jeho role v získávání, uchování a zpřístupňování webových zdrojů 

   Defence status: DEFENDED
   Zach, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Bakalářská práce se zaměřuje na popis a zhodnocení současného stavu archivace a zpřístupňování elektronických online zdrojů v rámci amerického projektu Archiv Internetu (Internet Archive), přístupný z URL (http://www.archive.org). ...
  • Česká licence Creative Commons: autorské právo moderní doby 

   Defence status: DEFENDED
   Píglová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tématem práce je rozbor a zhodnocení procesů zavádění a využívání české verze licencí Creative Commons (CC, http://www.creativecommons.cz/). Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. -- V teoretické ...
  • České knihovny v prostředí sociální sítě Facebook 

   Defence status: DEFENDED
   Manová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   The goal of this thesis is to find out how the Czech libraries present themselves on the social network - Facebook. It consists of five sections and conclusion. The first section describes a current status of the internet ...
  • Deníky pražského metra jako specifické informační prameny, jejich obsah, výroba, distribuce a využívání 

   Defence status: DEFENDED
   Egemová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Tématem bakalá ské práce jsou deníky pražského metra jako specifické informa ní prameny, jejich obsah, výroba, distribuce a využívání. Analýza byla provedena u t chto periodik: deník Metro (http://www.metro.cz), deník 24 ...
  • Digitalní knihovna Kramerius a její využívání studenty historických oborů 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na digitální knihovnu Kramerius, jenž elektronicky zpřístupňuje převážně bohemikální dokumenty z 19. a 20. století. Jejím cílem však není do úplnosti popsat tento systém a jeho zázemí - práce ...
  • Digitální informační zdroje v oboru psychologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrlová, Jindřiška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 4. 2009
   Cílem rigorózní práce je analyzovat a vyhodnotit digitální informační zdroje v oboru psychologie komerčně nebo volně dostupné v prostředí World Wide Web. Úvodní část práce obsahuje charakteristiku oboru a jeho informační ...
  • Digitální knihovny historických dokumentů v prostředí WWW 

   Defence status: DEFENDED
   Hrotková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou specializovaných digitálních knihoven v prostředí WWW zpřístupňujících historické dokumenty. Práce je zahájena úvahou o pojmu "historický dokument", neboť tento typ ...
  • Digitální knihovny komerčních nakladatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Kvašová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Bc. Jana Kvašová 2011 Digitální knihovny komerčních nakladatelů Abstrakt (česky): Cílem práce je analyzovat, porovnat a zhodnotit současný stav vybraných digitálních knihoven významných komerčních nakladatelů, kteří se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV