• Algoritmy barvení grafů v úlohách rozvrhování za náhody 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se věnuje optimalizačním problémům, které vznikají při rozvrhování prací s pevnými intervaly výkonu za náhody, které jsou repre- zentovány náhodným zpožděním prací. Tyto problémy je možné řešit po- mocí ...
  • Bendersova dekompozice v optimalizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Minaříková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The Bachelor thesis is dealing with Benders decomposition in optimization, especially in stochastic linear programming. In the begining the reader will be introduced to the important terms used in the decomposition algorithm. ...
  • Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Simona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Název práce: Diverzifikace v analýze obalu dat ve financích Autor: Simona Macková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a ...
  • Ekonomické scénáře v pojišťovnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Krýcha, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   V této práci se zaměříme na modelování úrokových měr a s tím spojené praktické aspekty. Vysvětlíme význam vygenerovaných scénářů vývoje úrokové míry pro výsledky hospodaření životních i neživotních pojišťoven. Rozebereme ...
  • Exaktní penalizace v optimalizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šešulka, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This thesis deals with one of the possible different approaches to solving nonlinear optimization problems by convertion to finding non-bounded extrema of function, where constrains are transfered to objective function via ...
  • Fixed interval scheduling problems with endogenous uncertainty 

   Defence status: DEFENDED
   Hamerníková, Iva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   V této práci se zaměřujeme na úlohy s pevnými intervaly prací (dále FIS problémy). V první kapitole zadefinujeme FIS problémy a endogenní a exogenní náhodu, následně v další kapitole shrneme výsledky zabývající se FIS ...
  • Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtěch, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Název práce: Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění a následné ...
  • Konvergence stochastického gradientu v úlohách strojového učení 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   The aim of this thesis is solving minimization problems where the objective function is a sum of a differentiable (yet possibly non-convex) and general convex function. We focus on methods of stochastic and projected ...
  • Logistická regrese s aplikacemi ve finančním sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   V práci je popsán model binární logistické regrese. Jeho parametry jsou odhadnuty metodou maximální věrohodnosti. Pro numerické vyčíslení těchto odhadů je použit Newtonův-Raphsonův algoritmus. Pro měření statistické ...
  • Lot-sizing problém 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Název práce: Lot-sizing problém Autor: Ondřej Kafka Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D. Abstrakt: V předložené práci se seznámíme se základními ...
  • Metody projekce úmrtnosti a riziko dlouhověkosti 

   Defence status: DEFENDED
   Počerová, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Cílem práce je analyzovat projekci úmrtnosti s ohledem na riziko dlouhověkosti. Práce popisuje hlavní metody projekce úmrtnosti se zaměřením na tradiční stochastické modely (Lee-Carterův model, Age-period-cohort model ...
  • Metody tvorby pojistných sazeb založené na mírách rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   V této práci zkoumáme míry rizika a jednu z jejich vlastností - koherenci. Zaměřujeme se zejména na hodnotu v riziku (zkráceně VaR), respektive na podmíněnou hodnotu v riziku (CVaR). Zmiňujeme také výhody CVaR oproti VaR. ...
  • Měření eficience jednotek a aplikace ve financích 

   Defence status: DEFENDED
   Marcinek, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Práce pojednává o různých metodách analýzy obalu dat a jejich využití ve financích. Efektivita se měří pomocí poměru vážených výstupů ku váženým vstupům. Z tohoto předpokladu se formuluje úloha lineárního lomeného programování, ...
  • Minimax v úlohách rozvrhování za nejistoty 

   Defence status: DEFENDED
   Jeliga, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   V práci se zabýváme rozvrhovací úlohou pro úkoly s daným časem začátku a konce práce (FIS) při možnosti náhodného zpoždění konce práce. Nejprve představujeme základní deterministické úlohy FIS a možnosti jejich řešení. ...
  • Modelování četností pojistných událostí 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   1 Abstrakt: Předložená práce se zabývá studiem technik pro odhad rizikovosti klientů z hlediska počtů způsobených pojistných událostí, a to na základě údajů, které jsou obsaženy v pojistných smlouvách. Na počátku se blíže ...
  • Modely úrokových měr 

   Defence status: DEFENDED
   Radič, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Práca študuje modelovanie vývoja úrokovej miery. Pojednáva o najznámejších modeloch okamžitej úrokovej miery. Podrobnejšie sa zaoberá Vašíčkovím, CIR a Ho & Lee modelom, kde je dynamika systému zadaná stochastickou ...
  • Optimalizace parametrů zajištění v pojišťovnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Tato práce se zabývá hledáním optimálních parametrů zajištění se zaměře- ním na kvótové a škodové zajištění. Optimalizuje na základě minimální hodnoty v riziku a podmíněné hodnoty v riziku celkových nákladů pojišťovny za ...
  • Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Došel, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Název práce: Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika Autor: Jan Došel Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra ...
  • Optimalizačné úlohy s neistou závislou na rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Šípka, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   In practical optimization problems, uncertainty in parameter values is often present. This uncertainty needs to be taken in account when taking real-life de- cisions. Such issues, where the parameters of the problem lie ...
  • Optimalizační metody prvního řádu v úlohách strojového učení 

   Defence status: DEFENDED
   Janáček, Patrik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   The goal of the thesis is to introduce the stochastic gradient method for optimizing differentiable objective function and discuss its convergence. First, supervised learning and empirical risk minimization (ERM) are ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV