• "Absolutely" and its Czech translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Ryšavý, Vlastislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This BA thesis is concerned with the functions of the adverb absolutely in contemporary English and its Czech translation counterparts. This adverb is typically employed as an adverbial of degree, or an intensifying modifier, ...
  • Adversative discourse connectives "however" and "instead" in academic texts 

   Defence status: DEFENDED
   Valdajeva, Božena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá větnými modifikátory sloužícími jako prostředky textové návaznosti however a instead v anglických odborných textech. Jelikož pozice konektorů není pevně daná, tato práce si klade za cíl ...
  • Adversative discourse marker though and its Czech translation equivalents 

   Defence status: DEFENDED
   Szonowská, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   Bakalářská práce bude zkoumat diskurzní konektor though a jeho překladové protějšky v češtině. Though má dvě základní funkce: buď má funkci subordinátoru, který uvozuje adverbiální věty přípustkové nebo funguje jako ...
  • Androcentrism in contemporary spoken British English 

   Defence status: DEFENDED
   Hladíková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The present thesis deals with the frequency and ways of using gender-specific and gender- neutral occupational labels and attempts to show if there is a tendency towards a more balanced representation of men and women in ...
  • Appositional structure "noun of a noun" and its translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis is concerned with the appositional "noun of a noun" construction and its translational counterparts in the Czech language. This structure is peculiar in that it exhibits asymmetry of syntactic and semantic ...
  • Collocations and representation of gender in the Chronicles of Narnia series 

   Defence status: DEFENDED
   Ocelík, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá reprezentací genderu v dětské literatuře, konkrétně v cyklu fantasy knih Letopisy Narnie. Teoretická část pojednává o genderové lingvistice, charakterizuje dětskou literaturu a rozebírá problematiku ...
  • Complementation of the ditransitive verbs envy and forgive 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Předmětem této diplomové práce je analýza ditranzitivních sloves envy a forgive v ditranzitivních/dvou-předmětných konstrukcích, tj. v syntaktické struktuře bezpředložkové S- V-Oi-Od a předložkové S-V-O-Oprep, v nichž jsou ...
  • Czech optative sentences introduced by "kéž" and "ať" and their English translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Kvítková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato práce studuje české přací věty uvozené částicemi kéž a ať a jejich anglické překladové ekvivalenty. Rysy těchto dvou typů vět se značně liší - zatímco věty uvozené částicí kéž se mohou objevit v přítomném či minulém ...
  • Czech translation counterparts of English semantically negative but formally positive expressions (hardly, seldom) 

   Defence status: DEFENDED
   Vintrová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá výrazy hardly a seldom, vyjadřující negaci, a jejími českými ekvivalenty. První část zahrnuje obecný přehled typů negace v angličtině a formálních znaků specifických pro tyto jednotlivé typy. ...
  • Denotation of adjectives partly converted into nouns 

   Defence status: DEFENDED
   Štičková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá částečnou konverzí adjektiv v substantiva a jejich denotáty. Jelikož je konverze tématem pojímaným v anglických gramatikách různým způsobem, je jedním z úkolů práce shrnout problematiku ...
  • Determiners used with proper nouns - problematic cases 

   Defence status: DEFENDED
   Balcarová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tématem této bakalářské práce je detenninace vlastních jmen. Teoretická část práce se věnuje shrnutí dosavadních poznatků o dané problematice. Nejprve jsou shrnuty základní dostupné informace o podstatných jménech jako ...
  • English cleft sentence "it is/was...that" and its Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá vytýkací vazbou it is/was…that a jejími českými překladovými ekvivalenty. Tato konstrukce nám umožňuje vytknout kterýkoliv větný člen kromě přísudku a jmenné části přísudku a její základní funkcí ...
  • English conditional clauses and their Czech translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Dunková, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   73 ABSTRAKT Tato práce se zabývá studií anglických nereálných/hypotetických podmínkových vět a jejich českých překladových ekvivalentů. Podmínkové věty, které jsou předmětem studie, jsou připojeny k hlavním větám buď pomocí ...
  • English conditional conjunctions "unless" and "if (not)" and their Czech counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Kuthanová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá anglickými podmínkovými větami uvozenými spojkami unless a if (not) a jejich českými překladovými ekvivalenty. Přestože se tyto spojky zdají být podobné až stejné, jejich význam se značně ...
  • English constructions with the causative and experiential verb "have" complemented by a past participle 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulášová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá perifrastickou konstrukcí složenou ze slovesa have doplněné minulým participiem, která nese kauzativní či experienciální význam. I když se struktura a konfigurace obou typů může zdát identická, ...
  • English coordinative conjunction but 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kozachukhnenko, Oksana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Bakalářská práce bude zkoumat anglickou koordinační spojku but. Jedná se o koordinační spojku, která může spojovat nejen věty (John is poor, but he is happy. (Quirk et al. 1985: 935)), ale i různé větné členy (např. ...
  • English coordinative conjunction but 

   Defence status: DEFENDED
   Kozachukhnenko, Oksana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   The objective of the present bachelor thesis is English coordinating conjunction but. The theoretical part elaborates on various background studies on syntactical and semantical features of but. Furthermore, it explores ...
  • The English future "be going to" and its translation counterparts 

   Defence status: DEFENDED
   Koubková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This paper studies the English construction be going to, and explores its meanings and translational counterparts in Czech. The theoretical chapter of the study first summarizes the expressions of future in English, and ...
  • English gerund and its Czech translation equivalents 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato práce si kladla za cíl shromáždit a vyhodnotit české překladové ekvivalenty anglického gerundia v různých syntaktických funkcích v paralelních beletristických textech. Práce je po formální stránce rozdělena do čtyř ...
  • English get-passives 

   Defence status: DEFENDED
   Tyčová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The present thesis studies the verb get in the function of the passive auxiliary. The theoretical part describes general formal and syntactic-semantic characteristics of the verbal category of voice. Subsequently, it ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV