• Analýza využitelnosti družicových dat pro monitoring pohybu skalních ledovců 

   Palúchová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Analýza využitelnosti družicových dat pro monitoring pohybu skalních ledovců Abstrakt Skalní ledovce jsou typickým povrchovým tvarem periglaciálního prostředí velehor. Pohyb aktivních skalních ledovců a změny v jeho rychlosti ...
  • Automatic detection of driving lanes geometry based on aerial images and existing spatial data 

   Růžička, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   The aim of the thesis is to develop a method to identify driving lanes based on aerial images and existing spatial data. The proposed method uses up to date available data in which it identifies road surface marking (RSM). ...
  • Automatická generalizace 3D modelů budov 

   Brýdl, Ivo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   The main aim of this thesis is to propose a novel method for generalization of 3D building models with respect to topology in 3D space. The first part gives an overview over spatial data structures and methods for ...
  • Automatická publikace metadat a dat pro mapové a katalogové systémy z rastrových podkladů v PostgreSQL 

   Hettler, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Automatická publikace metadat a dat pro katalogové a mapové systémy z PostgreSQL Abstrakt Cílem práce je návrh a realizace funkčního řešení aplikace pro automatickou publikaci rastrových dat a metadat z databáze PostgreSQL ...
  • Automatizace 3D modelování prostorových objektů s využitím API vybraného software 

   Mazur, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Considering the drudgery related to manual creation of virtual worlds, the opportunity of producing them automatically is too alluring to be dismissed. This bachelor thesis introduces a solution that automates the generation ...
  • Desagregace prostorových dat o hustotě zalidnění s využitím 3D modelu města 

   Kovačka, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   The thesis studies the use of existing 3D models as a source of information about the volume of buildings, which is further used in statistical modeling of spatial data. Existing approaches to the spatial data disaggregation ...
  • Detekce terénních hran s využitím nástroje sky view faktor 

   Englmaierová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Detekce terénních hran s využitím nástroje Sky-view faktor Abstrakt Předmětem diplomové práce je navržení postupu detekce terénních hran s využitím nástroje Sky-view faktor. Teoretická část diplomové práce nejprve uvádí ...
  • Detekce terénních hran s využitím nástroje sky view faktor 

   Englmaierová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Detekce terénních hran s využitím nástroje Sky-view faktor Abstrakt Předmětem diplomové práce je navržení postupu detekce terénních hran s využitím nástroje Sky-view faktor. Teoretická část diplomové práce nejprve uvádí ...
  • Generalizace LOD2 modelů budov metodou agregace 

   Měchurová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Generalization of LOD2 building models using the aggregation method Abstract The thesis proposes and implements a method of 3D building models aggregation. The procedure achieves global optima by the means of mathematic ...
  • Geoinformační analýza zdravotních dat 

   Stramová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   V dnešní době zatím není prokázáno, jaké všechny aspekty mohou působit na funkci štítné žlázy. U mnoha nemocí je prokázán vliv složek životního prostředí. Z tohoto důvodu se tato práce zabývá vlivem parametrů životního ...
  • Modeling population with topographic data 

   Šimbera, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Přesná prostorová data o obyvatelstvu jsou důležitým vstupem v mnoha problémech. Tato práce se věnuje problému dezagregace prostorové variability hustoty zalidnění a výše nájmů pomocí modelu na bázi strojového učení. Je ...
  • Modelovanie anemo-orografických systémov v GIS 

   Rusnák, Samo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Modelovanie anemo-orografických systémov v GIS Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá možnosťou modelovania anemo-orografických systémov v prostredí GIS. Využíva sa pritom modelácia odnosu snehovej pokrývky vplyvom vetra. ...
  • Modelování intenzity slunečního záření pro místa měsíčních základen 

   Čašek, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Modelování intenzity slunečního záření pro místa měsíčních základen Pro výběr vhodného místa pro vybudování lunární základny je jedním z mnoha důležitých faktorů také množství dopadajícího slunečního záření. Tato práce ...
  • Tvorba 3D modelu Pravčické brány a jeho integrace do 2.5D TIN modelu terénu 

   Brýdl, Ivo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Hlavním cílem této práce je vytvoření integrovaného modelu složeného z trojdimenzionální reprezentace skalního útvaru Pravčické brány a 2,5D TIN modelu okolního terénu. Bodové mračno z leteckého laserového skenování musí ...
  • Tvorba a vizualizace 3D bodového mračna z neměřických snímků 

   Pernerová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu 3D bodového mračna skalních stěn v okolí Pravčické brány s využitím korelačních metod neměřických snímků. V textu je rozebrána problematika související s digitálním obrazem, ...
  • Tvorba a vizualizace 3D topografické databáze okolí Pravčické brány 

   Mühlstein, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá převážně praktickými možnostmi tvorby digitálního modelu terénu a jeho úprav pomocí geoinformačních technologií. V první části práce se nachází rešerše možností 3D vizualizace, dále druhů ...
  • Využití síťových algoritmů v krizovém managementu 

   Měchurová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Využití síťových algoritmů v krizovém managementu Abstrakt Práce se zabývá využitím síťových analýz v krizovém managementu. Konkrétně problémem držení pohotovostí pro kritická místa v podniku. Tato kritická místa jsou ...
  • Zpřesnění průběhu vodních toků z dat leteckého laserového skenování 

   Peterková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   Předmětem této práce je navrhnout postup zpřesnění polohy a podélného profilu vodních toků z dat leteckého laserového skenovaní. Na vodní toky je v rámci práce nahlíženo jako na údolnice, což umožňuje k určení jejich polohy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV