• The analysis of cancer invasion plasticity in a 3D environment 

   Defence status: DEFENDED
   Škarková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   iv Abstrakt Buňky si vyvinuly řadu mechanismů buněčného pohybu, od přesunu velkých buněčných kohort po specializovanou migraci jednotlivých buněk. Tuto širokou škálu invazivních fenotypů využily nádorové buňky ve svůj ...
  • Analysis of PKCα Influence on Cancer Cell Invasion. 

   Defence status: DEFENDED
   Szabadosová, Emília (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   8 Abstrakt Proteín kináza C alfa (PKCα) patrí do rodiny serín/treonínových kináz. Jej úloha je dôležitá v regulácii bunkovej polarity, sekrécie proteínov, apoptózy, proliferácie, diferenciácie a v tumorogenéze. Jej dôležitosť ...
  • Analýza plasticity invazivity nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Merta, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 11. 2020
   Schopnost nádorových buněk využívat různé invazivní módy (tzv. plasticita invazivity nádorových buněk) představuje značnou překážku v léčbě metastazujících nádorů. Nádorová invazivita zahrnuje mnoho různých způsobů migrace. ...
  • Biologické funkce SH3 domény proteínu CAS 

   Defence status: DEFENDED
   Janoštiak, Radoslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Biologický význam fosforylace tyrosinu 90 v SH3 doméně kinázy Src 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Kináza Src hraje zásadní roli v přenosu signálu z aktivovaných povrchových receptorů. Je součástí signálních drah podílejících se na kontrole buněčné proliferace, diferenciace nebo motility. Její aktivace proto podléhá ...
  • Biologický význam tyrozínovej fosforylácie v SH3 doméně proteínu CAS 

   Defence status: DEFENDED
   Janoštiak, Radoslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Proteín CAS je hlavný tyrozín-fosforylovaný proteín v bunkách transformovaných virovými onkogénmi v-src a v-crk. Je to multidoménový adaptorový proteín slúžiaci ako lešenie pre zostavovanie signálnych komplexov dôležitých ...
  • Funkční charakterizace mechanismů invazivity sarkomových linií s rozdílnou metastatickou kapacitou 

   Defence status: DEFENDED
   Bicanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Molecular mechanisms of amoeboid invasion of cancer cells 

   Defence status: DEFENDED
   Paňková, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 10. 2012
   IN CZECH Invasivita nádorových buněk je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu maligní progrese. Je charakterizovaná širokým spektrem mechanismů, které zahrnují jak individuální, tak kolektivní migrací buněk. Během ...
  • Molekulárne mechanizmy prechodov medzi mezenchymálnym a améboidným sposobom invazivizy nádorových buniek 

   Defence status: DEFENDED
   Paňková, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • The plasticity of melanoma cell invasiveness 

   Defence status: DEFENDED
   Gandalovičová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   and keywords: During metastasis, cancer cells can invade the extracellular matrix using various strategies. When invading individually, they employ either the amoeboid invasion mode, during which the cell body dynamically ...
  • The role of cell polarity signaling in the plasticity of cancer cell invasiveness 

   Defence status: DEFENDED
   Gandalovičová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Výzkum rakoviny se v posledních letech zaměřil na vznik sekundárních nádorů, tj. metastáz, které jsou přímým důsledkem schopnosti nádorových buněk opustit primární nádor a invadovat do okolní tkáně. Rakovinové buňky migrují ...
  • The role of galectins in cancer cell invasiveness 

   Defence status: DEFENDED
   Remišová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Galectins are family of β-galactosidase binding proteins that serve many functions in all kind of mammalian cells. In the past years galectins, namely galectin-1 and galectin-3, have been revealed to play a major role in ...
  • The role of NADPH oxidase and ros in invadopodia formation 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Invadopodia, jako specifické organely nádorových buněk umožňující jim pohyb a tudíž i šíření po organismu a tvorbu metastáz, jsou jedním z možných slibných cílů pro nádorovou terapii. V poslední době vyšly na jevo mnohé ...
  • The role of NG2 glycoprotein in cancer cell invasiveness 

   Defence status: DEFENDED
   Obr, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   NG2 proteoglykan je jedinečný transmembránový glykoprotein, který je exprimován hlavně vyvíjející se tkání, jejíž buňky jsou charakteristické zvýšenou úrovní proliferace a migrační schopností. NG2 proteoglykan je považován ...
  • The role of p130CAS in integrin signaling 

   Defence status: DEFENDED
   Janoštiak, Radoslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 2. 2014
   Focal adhesions are important subcellular structures that are composed of many signaling and scaffolding proteins. They serve not only for anchoring the cell to the substratum but they are also important signaling centers ...
  • The role of the exocyst in development and maintaining of cell migration structures 

   Defence status: DEFENDED
   Vaškovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Exocyst je hetero-oktamérny proteínový komplex, ktorý sprostredkováva cielenie sekretorických vačkov na špecifické miesta plazmatickej membrány pre polarizovanú exocytózu. Dlho bolo známe, že exocyst je dôležitý v procesoch ...
  • Role proteinu p130CAS v odpovědi na mechanický stres 

   Defence status: DEFENDED
   Braniš, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Snímání mechanických stimulů proteiny a jejich přeměna do biochemických signálů v procesu tzv. mechanotransdukce je v poslední době velmi diskutovaným tématem v buněčné biologii. Hlavními molekulami, které buňka využívá ...
  • Role tyrozínu 90 v regulaci kinázové aktivity a onkogenních vlastností kinázy Src 

   Defence status: DEFENDED
   Gerndtová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Strukturní a regulační aspekty aktivace kinázy Src 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Kináza Src má stěžejní roli v množství fundamentálních buněčných procesů. Mimo jiné je součástí signálních drah řídících proliferaci, motilitu či diferenciaci a často bývá deregulována v různých typech nádorů. Aktivita Src ...
  • Studium úlohy proteinkinázy C alfa v améboidní invazivitě nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Vaškovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   2. Abstrakt Proteín kináza C α (PKCα) je serín/threonínová kináza regulujúca veľa rôznych signálnych kaskád v bunke. Cieľom tejto práce bolo preskúmať potenciálnu úlohu PKCα v améboidnej morfológii a invazivite nádorových ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV