• Antická souhvězdí jako kulturní fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Juřina, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   O pevné spojení souhvězdí naší oblohy s postavami a příběhy řecké mytologie se zasloužil především Arátos ze Sol, slavný helénistický básník doby Ptolemaia II. Jeho didaktická báseň Phainomena ("Jevy na nebi") dosáhla ve ...
  • Antické tradice v architektuře zámku Kačina 

   Defence status: DEFENDED
   Matys, Marián (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předmětem práce je zkoumání historie zámku Kačina z hlediska jejího vztahu k antickému umění a stavitelství. Úvodní kapitoly byly věnovány době, ve které zámek vznikl, byl připomenut i význam osvícenství, i ve vztahu k ...
  • Atlanti a karyatidy v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Čečrdle, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Diplomová práce "Atlanti a karyatidy v Praze" pojednává o tradici, zprostředkování, specifickém vývoji a tvarových variantách prvků přejatých z antické architektury - atlantů a karyatid. Pro úplné zachycení vývoje je ...
  • Distribution of Daunian pottery in Croatia and Slovenia, its influence along the Amber Route to Central Europe. 

   Defence status: DEFENDED
   Barresi, Lucilla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   La distribuzione della ceramica geometrica daunia in Croazia e Slovenia, la sua influenza lungo la via dell'ambra per l' Europa Centrale Dott.ssa Lucilla Barresi ABSTRAKT: Disertační práce se věnuje tématu daunijské ...
  • Experiences of Communist Modernization in a Bulgarian Muslim Village, 1945-2005. 

   Defence status: DEFENDED
   Nahodilová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   This PhD thesis, entitled "Experiences of Communist modernization in a Bulgarian Muslim Village, 1945-2005", examines the impact of a specific project of Communist modernization, analyzing how this state driven development ...
  • Funerální výjevy v rámci minojského a mykénského obrazového umění v období LM IIIA-B a LH IIIA-B 

   Defence status: DEFENDED
   Žežule, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předmětem práce jsou funerální výjevy v rámci obrazového umění datovaného do třetí fáze pozdně minojské a pozdně heladské kultury. Zkoumaná je ikonografie na obrazových vázách a hliněných rakvích (larnacích), ovšem při ...
  • The Iconography of Crime and Punishment in Greek and Roman Visual Arts With Special Regard to Female Transgressors 

   Defence status: DEFENDED
   Vacinová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   The enemies are at the gates. Being dazzled by their golden jewels - or perhaps fascinated by their handsome leader - a girl makes a pact with them and betrays her city and her own kin. However, instead of the promised ...
  • Kamarská keramika: analýza vzorů 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce pojednává o kamarské keramice se zaměřením na dekorativní motivy. Cílem této práce je analyzovat typy vzorů, jejich dekorativní kompozici s přihlédnutím ke vztahu mezi typy vzorů a typy tvarů nádob a ...
  • Keltské kmeny v Malé Asii 

   Defence status: DEFENDED
   Trefný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 11. 2007
   Tato disertační práce se souhrnně zabývá problematikou keltských (galatských) kmenů na území Malé Asie. Její jednotlivé části se zaměřují zejména na následující témata: 1. Historie keltských kmenů na území Malé Asie; zprávy ...
  • Kult kamenů ve východním Středomoří 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Existují na poli historického zkoumání vždy určitá místa, která nebudou nikdy zcela zaplněna. K takovým místům patří bezpochyby ta týkající se náboženského cítění daného národa. Tu nastupuje archeologie, aby se za pomoci ...
  • Megalitická architektura Menorky v rámci talayotské kultury 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kordová, Ema (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Talayotská architektura vznikla na Baleárských ostrovech na konci 2.tisíciletí, jako syntéza lokální megalitické kultury doby bronzové a kulturního vlivu z centrálního Středomoří, zejména ze Sardinie a Korsiky. Jádrem ...
  • Megalitická architektura Menorky v rámci talayotské kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Kordová, Ema (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Talayotská architektura vznikla na Baleárských ostrovech na konci 2.tisíciletí, jako syntéza lokální megalitické kultury doby bronzové a kulturního vlivu z centrálního Středomoří, zejména ze Sardinie a Korsiky. Jádrem ...
  • Mořské národy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vavřincová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Ve své práci bych se ráda věnovala tzv. Mořským Národům, což byly národy, které ohrožovaly východní Středomoří kolem 12. století př. n. l. Chtěla bych osvětlit situaci ve východním Středomoří před příchodem Mořských Národů ...
  • Mořské národy 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřincová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá mořskými národy, což byly národy ohrožující značnou část východního Středomoří během 12. století př. n. l. Nejdříve se zaměřuje na jednotlivá etnika mořských národů, na jejich nejednotnost, ...
  • Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích mladší a pozdní doby bronzové ve středních Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Malyková, Drahomíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   This dissertation aims to provide a survey of periphrastic aspectual constructions in contemporary European Portuguese. The research was initially conducted on periphrastic constructions in the two main Portuguese corpuses, ...
  • Námořní obchod v severním Černomoří v byzantské době 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   Černomoří v byzantské době" se věnuji různým tématům, která se týkají námořního obchodu v době od založení Konstantinopole do jejího dobytí Turky v roce 1453. Časově jsem svou práci tedy ohraničila délkou "života" hlavního ...
  • Obytná architektura v západním Černomoří s přihlédnutím k poměrům v severozápadní černomořské oblasti. 

   Defence status: DEFENDED
   Mačková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Téma diplomové práce se zabývá obytnou architekturou v západním Černomoří v časovém rozmezí mezi 2. polovinou 6. století a 1. polovinou 3. století př. Kr. Geograficky se studované osídlení nachází převážně na území dnešního ...
  • Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Smejtek, Lubor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   The work is a general analysis and evaluation of the results of an extensive rescue excavation (2.939 features, out of which 1.470 were post and column holes), that was carried out by the Archaia company at the Kněževes ...
  • Pozdně antické paláce římského a post-římského světa (3. - 8. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Kostěnec, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
   Předkládaná disertační práce zpracovává palácovou architekturu pozdní antiky v její celé historické šíři (3.-8.st.), začínaje od paláců římské nobili a konče v rezidencích umajovských kalifů na jedné a palácích Karla Velkého ...
  • Pozdně minojská sídliště opuštěná či zničená následkem santorinské katastrofy. 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlacký, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá pozdně minojskými sídlišti na Krétě, která byla zničena či opuštěna v důsledku erupce santorinského vulkánu. Ve své první části shrnuje geologické dějiny Kréty, Théry a přilehlé oblasti. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV