• Apologetika křesťanství Teilharda de Chardin 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Leoš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The thesis "Teilhard de Chardin's apologetics of Christianity" starts with a brief introduction to apologetics and fundamental theology in general, on the basis of Teilhard's thought, presents the main critical comments ...
  • Církev tajemství - tajemství církve 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Orel, Miroslav Metoděj (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The thesis deals with the theme of secrets as itself and how it is related to the church. Its main issue if is it a church that creates mystery, or whether the mystery is creates church. Furthermore, the work seeks to ...
  • Duchovní služba v ozbrojených složkách z pohledu Policie České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce Duchovní služba v ozbrojených složkách z pohledu Policie České republiky, se zabývá spoluprací církví sdružených v Ekumenické radě církví a České biskupské konference s Policií České republiky s ohledem na ...
  • Ekumenismus v díle Josefa Kubalíka 

   Defence status: DEFENDED
   Chocenská, Vlasta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce "Ekumenismus v díle Josefa Kubalíka" podává přehled několika děl prof. dr. Josefa Kubalíka, která ovlivnila generace studentů katolického bohosloví. Autor byl profesorem fundamentální teologie na cyrilometodějské ...
  • Kritika nového ateizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Dravecký, Pavol (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Kritika nového ateizmu Resumé bakalářská práce Ing. Pavol Dravecký 2010 Londýnske autobusy s ateistickými heslami v januári 2009 boli len jedným z mnohých prejavov silnejúceho prúdu "nových ateistov", ktorí v mene vedy ...
  • Křesťanské odmítnutí zvířecích obětí a novozákonní pojetí Kristovy smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímek, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
   Křesťanské odmítnutí zvířecích obětí a novozákonní pojetí Kristovy smrti Anotace Námětem práce je rozbor vztahu mezi fenoménem zvířecí oběti a smrtí Ježíše Krista. Nejprve jsou uváděny základní interpretační kategorie, ...
  • Liturgický rok pražské židovské obce 

   Defence status: DEFENDED
   Lingová, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Bakalářská práce se bude zabývat židovskými svátky v životě pražské židovské obce. Nejprve obecně představí židovské svátky, jejich vývoj a historii. Poté pomocí rozhovorů s členy pražské židovské obce BP zprostředkuje ...
  • Marxismus a jeho vztah k náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Tomeček, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Résumé Při vyslovení pojmu marxismus si jistě velká většina lidí představí jeho konkrétní uskutečnění v podobě totalitních režimů, různých hnutí za osvobození, z nichž některá jsou činná i dnes, nebo snad i studentskou ...
  • Muslimský Ježíš. Syn Mariin v základních pramenech islámu 

   Defence status: DEFENDED
   Kotek, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Práce podává přehled o Ježíši v základních pramenech islámu, Koránu a Sunně. Ve stručném životopisu Proroka Muhammada se věnuje vlivu křesťanů v jeho životě. Sleduje vznik Koránu a uvádí některé aspekty jeho nauky. Vybírá ...
  • Náboženský extremismus z pohledu ohrožení společnosti a státu 

   Defence status: DEFENDED
   Zetek, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 1. 2012
   Diplomová práce "Náboženský extremismus - z pohledu ohrožení společnosti a státu" podává ucelený přehled a charakterizuje globální problém extremismu a potažmo terorismu s vazbou na náboženská uskupení působící převážně v ...
  • Neposkvrněné početí Panny Marie v proměnách času. Změny a kontinuita mezi českým XIX. stoletím a současnou progresivní mariologií 

   Defence status: DEFENDED
   Drápalíková, Michaela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   Four Marian dogmas were gradually formulated in the history of the Church. This work will focus on the dogma of the Immaculate Conception of Our Lady. The aim of the work will be to present the view of Czech theologians ...
  • Otázka přirozené poznatelnosti Boha u Tomáše Akvinského a její recepce u vybraných současných autorů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Řičař, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Bibliografická citace Otázka přirozené poznatelnosti Boha u Tomáše Akvinského [rukopis] : a její recepce u vybraných současných autorů : diplomová práce / Jiří Řičař ; vedoucí práce: David Bouma. -- Praha, 2016. -- 62 s. ...
  • Personologický důkaz Boží existence proti ateizmu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čápová, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Lidstvo od počátku své existence hledá svého Stvořitele a snaží se Ho poznat. Existuje Bůh? Ptá se ateista, agnostik a mnohdy i věřící. Filozofové a teologové se snaží dokázat, anebo popřít Jeho existenci. Smyslem tohoto ...
  • Postoj římskokatolické církve k islámskému extremismu 

   Defence status: DEFENDED
   Mazáč, Milan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The position of the Roman Catholic Church to Islamic extremism Abstract The present thesis deals with the attitude of the Pope, those spiritual state performing the function in individual institutions of the Holy See, ...
  • Spôsob a úroveň vyučovania fundamentálnej teológie na slovenských teologických fakultách: pokus o zhodnotenie 

   Defence status: DEFENDED
   Púčková, Mária (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   The thesis deals with methods and quality of Fundamental theology teaching at theological faculties in Slovakia. Fundamental theology as a discipline on christian fundaments deepens knowledge of christology, ecclesiology, ...
  • Taoismus v evropských podmínkách na začátku 21. století. Představení fenoménu v křesťanské perspektivě. 

   Defence status: DEFENDED
   Kozmová, Simona (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Diplomová práce "Taoismus v evropských podmínkách na začátku 21. století. Představení fenoménu v křesťanské perspektivě." Práce představuje taoismus jako původní čínský filozoficko-náboženský systém, který hluboce ovlivnil ...
  • Teologická reflexe vztahu mezi křesťanstvím a vybranými fenomény alternativní spirituality 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Radka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Práce se zabývá teologickou reflexí vztahu mezi křesťanstvím a vybranými fenomény alternativní spirituality. Dílčím cílem práce je teologická reflexe možností tohoto vztahu. Jako spojnici vztahu stanoví člověka a jeho ...
  • Teologický pohled na uzdravení v křesťanství a vybraných spirituálních hnutích 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Rafael (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   DOLEŽAL Rafael: Teologický pohled na uzdravení v křesťanství a vybraných spirituálních hnutích 20. století, Praha: Teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. Předmětem studia diplomové práce je uzdravení, na něž se pohlíží ...
  • Transcendentální zkušenost Karla Rahnera jakožto východisko reflexe věrohodnosti křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Šenovský, Jakub (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Název: Transcendentální zkušenost Karla Rahnera jakožto východisko reflexe věrohodnosti křesťanství Abstrakt: Tato diplomová práce se šířeji zabývá otázkou, jak (a případně i zda) je možné v dnešní době ospravedlnit ...
  • Trilogie Ježíš Nazaretský Benedikta XVI. z pohledu fundamentální teologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíček, Ludvík (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Trilogie Ježíš Nazaretský Benedikta XVI z pohledu fundamentální teologie. V této diplomové práci si autor klade za cíl nalezení zajímavých témat v trilogii Ježíš Nazaretský Benedikta XVI a jejich přínos pro fundamentální ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV