Now showing items 1-20 of 23

  • Ekonomická krize - podstata a okolnosti vzniku 

   Defence status: DEFENDED
   Martinus, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tématem této diplomové práce je ekonomická krize, její podstata, okolnosti vzniku a socioekonomický dopad. Práce je rozdělena do tří částí, kterými jsou úvod, hlavní část a závěr. Hlavní část práce, je dále rozvržena do ...
  • Ekonomické a právní aspekty IPO 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Shrnutí Tématem předkládané diplomové práce jsou ekonomické a právní aspekty IPO (první veřejné nabídky akcií) a jejím cílem je popsat proces IPO a posléze učiněné poznatky aplikovat v případové studii konkrétního IPO - ...
  • Ekonomicko-právní aspekty fúzí a akvizic v českém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Spina, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Fúze a akvizice představují komplexní proces vzájemného odkupu jedné společnosti společností druhou a následný proces vzájemného slučování společností do jedné nástupnické společnosti. Jedná se o v běžné obchodní praxi ...
  • Globální finanční a ekonomická krize 

   Defence status: DEFENDED
   Polanský, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Diplomová práce analyzuje a popisuje nedávnou globální finanční a ekonomickou krizi, některé současné ekonomické problémy a historické kořeny krize. První část práce se zabývá ekonomickými termíny a historickými ekonomickými ...
  • "Hodnota majetku jako kritérium úpadku dlužníka" 

   Defence status: DEFENDED
   Kumsta, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 10. 2013
   v českém jazyce Cílem diplomové práce je vymezení a analýza problematických okruhů oceňování majetku ve vztahu k úpadku v podobě předlužení, případný návrh řešení. Práce je rozdělena do následujících částí: insolvence ...
  • Komparace měnových politik vybraných centrálních bank 

   Defence status: DEFENDED
   Zlatý, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   This thesis compares monetary policies, institutional status and different approaches to the selection of monetary policy and setting goals of central banks in the case of Czech National Bank, the European Central Bank and ...
  • Leniency policy 

   Defence status: DEFENDED
   Šorf, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   KLÍČOVÁ SLOVA: shovívavost, tvrdý kartel, udavačství, tržní soutěž Diplomová práce na téma politiky shovívavosti Evropské Unie (EU) a Spojených států amerických (USA) shromažďuje a třídí značné množství informací a dat ...
  • Monistická struktura akciové společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Langerová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 3. 2017
   Monistická struktura akciové společnosti Tato práce pojednává o monistickém systému akciové společnosti v České republice. Jejím záměrem je zmapovat poměrně novou právní úpravu tohoto institutu v českém právním řádu. Pro ...
  • Monistická struktura akciové společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vrána, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   V ČESKÉM JAZYCE: Tato práce se zaměřuje na monistickou strukturu akciové společnosti. Cílem práce je analyzovat struktury společností ve vybraných zemích, následně identifikovat znaky, které jsou pro monistickou strukturu ...
  • Nástroje monetární politiky České národní banky 

   Defence status: DEFENDED
   Zůna, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Nástroje monetární politiky České národní banky - abstrakt Zdeněk Zůna Cílem práce je postihnout nejdůležitější faktory ovlivňující ekonomický vývoj v České republice a podrobně popsat, které nástroje monetární politiky, ...
  • Optimální kapitálová struktura podniku 

   Defence status: DEFENDED
   Strnad, Lucien (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Závěr V rámci své diplomové práce jsem si vytyčil v úvodní části formou otázek několik cílů, které spolu úzce souvisí a které budou v této části zodpovězeny. Nalezení odpovědí by nebylo ovšem možné bez vypracování předešlých ...
  • Péče řádného hospodáře 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 12. 2010
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou související s pojmem péče řádného hospodáře, jenž tvoří základní požadavek na míru kvality péče v českých společnostech. Práce je členěna do devíti kapitol. První kapitola ...
  • Pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů akciové společnosti" 

   Defence status: DEFENDED
   Hřeben, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Resumé Tématem předkládané diplomové práce je pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů akciové společnosti a jejím cílem je zanalyzovat tento pojistný produkt a zhodnotit možnosti jeho využití v tuzemských podmínkách. ...
  • Postavení centrální banky a její vliv na ekonomiku (v souvislosti s globální finanční krizí) 

   Defence status: DEFENDED
   Kašák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 2. 2010
   Název práce CZ: Postavení centrální banky a její vliv na ekonomiku (v souvislosti s globální finanční krizí) Shrnutí CZ: Diplomová práce je zaměřena na vymezení centrální banky se zacílením na Českou národní banku, centrální ...
  • Právní a ekonomické aspekty digitálních měn se zaměřením na měnu Bitcoin 

   Defence status: DEFENDED
   Kovařík, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Cílem této práce je popsat základní principy fungování digitálních kryptoměn a jejich ekonomické a právní aspekty. Digitální kryptoměny jsou mladým a dynamickým fenoménem v oblasti platebních transakcí, který představuje ...
  • Právní a ekonomické aspekty Initial Public Offering (IPO) 

   Defence status: DEFENDED
   Neumahr, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 4. 2016
   Právní a ekonomické aspekty IPO (Neumahr, D.) Abstrakt Má diplomová práce pojednává o prvotní veřejné nabídce (IPO) akcií společnosti z hlediska právního i ekonomického. Práce je rozdělena do tří základních částí. První ...
  • Regulace ratingových agentur 

   Defence status: DEFENDED
   Búry, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 4. 2013
   The Regulation of Credit Rating Agencies The thesis is concentrated on the regulation of credit rating agencies and aims to contribute to a current discussion regarding the future of credit rating agencies. A primary focus ...
  • Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance 

   Defence status: DEFENDED
   Balounová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 12. 2010
   Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance Cílem této práce je charakterizovat specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance s ohledem na rozdílné historické pozadí, stupeň rozvoje ...
  • Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance 

   Defence status: DEFENDED
   Bílek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance Tato práce se zabývá komparací anglosaských a kontinentálních přístupů ke corpo- rate governance neboli ke správě a řízení obchodních korporací. Ačkoliv by se ...
  • Suverénní fondy (SWFs) a jejich regulace 

   Defence status: DEFENDED
   Kreysa, Vlastimil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Suverénní fondy (SWFs) a jejich regulace Cílem této práce je podat ucelený výklad o problematice současné role a působení suverénních fondů na finančních trzích a pokusit se o shrnutí nynějšího mezinárodního regulatorního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV