• Analýza současného islámského náboženství z hlediska politické kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Exner Bala, Liana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 12. 2008
   Z koncepce této práce, zaměřené na kulturologickou analýzu současného islámu vyplývá, že pro studium vývoje islámského náboženství je důležité se vymanit ze stereotypních informačních vlivů médií a dalších vlivných institucí, ...
  • Art brut v kulturologické perspektivě. Symbolická imaginace v art brut 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 4. 2009
   Předmětem této dizertační práce je art brut, neboli umění v "surovém stavu". Jedná se o spontánní tvorbu neškolených jedinců, která se vymyká etablovaným výtvarným směrům a stylům. Kreativita autorů art brut často ...
  • Aspekty absurdní komiky v avantgardních uměleckých směrech (od symbolismu k surrealismu) 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáčová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
   Konec devatenáctého a první polovina dvacátého století se nese ve znamení avantgardních směrů, které se prolínají ve všech sférách uměleckého vyjadřování. Na scénu přicházejí nové výrazové prostředky, které pomáhají vyjádřit ...
  • Divadelní komika kontextu malých forem 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Paleta, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   Tato práce se zabývá problematikou komiky ve vývoji českého divadla malých forem. Dříve než-Ii přistoupím k samotné problematice, ráda bych věnovala úvodní kapitoly stručnému výkladu teorii komiky 20. století ve světovém ...
  • Evropská hermetická filozofie 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Němeček, Radim (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   V první kapitole bude vysvětleno, co je hermetismus a jeho význam pro člověka, vztah hermetismu k imaginaci a vztah k jiným filozofiím. Vysvětlíme rovněž, v jakém významu budeme pojem používat. V druhé kapitole bude nastíněna ...
  • James Hillman a post-jungiánské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šparlinek, Hanuš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Komika v hudebně dramatické oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Albrechtová, Luisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 12. 2006
   Hudební tvorba scénická uchvacuje naše smysly již po staletí. Je světem, který spoluutváří naše kulturní vědomí, náš estetický, citově harmonický vnitřní život. Je organismem stále živým, ve kterém se spojuje zvláštní ...
  • Komplex a jeho vztah k motivační stránce osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Opatrný, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Cílem práce bylo celkově shrnout základní pohledy na fenomén motivace a komplexů. Na rozdíl od klasických psychologických rozborů těchto problematik se však toto pojednání ortodoxně nezaměřovalo na chápání obou pojmů v ...
  • Písmo jako kulturní fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Plná, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Tato práce bude představovat kulturologický pohled na téma, týkající se písma jako kulturního prvku, který lze zkoumat z několika různých pohledů. Struktura práce se rozdělí do dvou základních linií. První část se zaměří ...
  • Psychologie symbolické imaginace 

   Mauer, Miloš (2004)

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV