• Analysis of results of particle phenomena modeling in computer games 

   Novotný, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 11. 2018
   Hlavním tématem této práce je návrh metody, která umožňuje porovnávání výstupů z ručně nastaveného částicového systému se vzorovým videem pozorovaného jevu. Pro jednoduchost se práce zaměřuje výhradně na kouřové efekty a ...
  • Analýza výsledků modelování částicových jevů v počítačových hrách 

   Novotný, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Hlavním tématem této práce je návrh metody, která umožňuje porovnávání výstupů z ručně nastaveného částicového systému se vzorovým videem pozorovaného jevu. Pro jednoduchost se práce zaměřuje výhradně na kouřové efekty a ...
  • Hodnocení komplexity signálu ve zpracování zobrazení pomocí funkční magnetické rezonance 

   Vyhnánek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Zobrazení pomocí funkční magnetické rezonance je v současné době nejpoužívanějším nástrojem pro zkoumání mozkové aktivity lidí a zířat. Předmětem dobývání znalostí z naměřených dat je typicky lokalizace struktur mozku ...
  • Simulace závislosti kvality PET obrazů na dávce radiofarmak a tělesných parametrech metodou Monte Carlo 

   Dvořák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Pozitronová emisní tomografie (PET) je zobrazovací metoda umožňující zachytit distribuci podané radiofarmaka v těle pacienta. Tato práce podává přehled o základních principech PET zobrazování a používá teorii hladkých ...
  • Vizuálně realistické modelování deformací dynamických objektů 

   Bulušek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   V předložené práci studujeme metody pro simulování fyziky pevných těles a deformovatelných těles. V první kapitole se dá nalézt řešerše některých přístupů k simulaci pevných těles s důrazem na metodu používanou v open ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV